Zwycięstwo przez Maryję

2013/01/12

W mrocznych czasach stalinowskich represji dochodzi do wydarzenia, które zapoczątkowało duchową przemianę narodu. Jasnogórskie Śluby Narodu wpłynęły na myślenie i postawę przeciętnego Polaka, umożliwiając w drodze ewolucji, obalenie systemu totalitarnego.

Wobec rzeczywistości niszczącej nadzieję, uwięziony Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński szuka ratunku dla Narodu w świetle wiary, pytając, czego Bóg oczekuje od niego. Myśl o ponowieniu Ślubów Jana Kazimierza, uczynionych w podobnych czasach zagrożenia bytu duchowego i fizycznego narodu, przychodzi w Prudniku. Tekst Ślubów wyraża postawę i posługę Autora. Na pierwszym miejscu stawiał wierność Bogu. Często powtarzał, że Bogu trzeba nie tylko wierzyć, ale trzeba Mu zawierzyć. Domagać się pomocy. Przyrzeczenie złożone przez ręce Matki Bożej, po ludzku trudne do zrealizowania, to nie tyle zobowiązanie się do rzeczy niemożliwej, ale raczej forma przymierza, zaproszenie do zawierzenia Wszechmogącemu, który odpowiada darem łaski na gotowość człowieka do współpracy. Działanie Prymasa nie było moralizowaniem, a szukaniem ratunku w Bogu przez wstawiennictwo Królowej Polski.

Złożenie Ślubów u stóp Jasnej Góry przez ponadmilionową reprezentację społeczeństwa można było odebrać jako manifestację przeciw stalinowskiej dyktaturze. Kard. Wyszyński dostrzegał inną perspektywę. Z Komańczy pisał do ojca generała paulinów: „Trzeba wykorzystać Laski i siły, dane narodowi, z pełnym zrozumieniem planów Bożych.” W Ślubach zawarł syntezę programu duszpasterskiego. Odnowa duchowa narodu wsparta została programem Wielkiej Nowenny, realizowanym od maja 1957 r. i rozłożonym na dziewięć lat, aż do rocznicy 1000.lecia chrztu Polski w 1966 r. Cały ten czas korzystania z Bożej łaski, wyzwalającej z wad narodowych i grzechów społecznych, zaliczyć trzeba do najpiękniejszych dzieł duszpasterstwa Kościoła w Polsce prowadzonego przez kard. Stefana Wyszyńskiego.


Ks. inf. Ireneusz Skubiś i Ziemowit Gawski

W 50. rocznicę złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wraz z ojcami paulinami przygotowali sesję naukową, wpisaną w pracę formacyjną i programową Stowarzyszenia, co podkreślił prowadzący spotkanie Karol Irmler wiceprzewodniczący Zarządu Głównego. Sesję poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem ks. inf. Ireneusza Skubisia. Referaty wygłosili: dr Peter Raina (Historyczne znaczenie Jasnogórskich Ślubów Narodu dla budowania chrześcijańskiej tożsamości Polski), Anna Rastawicka (Jasnogórskie Śluby Narodu programem prymasowskiej posługi), o. Stanisław Jarosz (Znaczenie Jasnogórskich Ślubów Narodu dla duchowego życia Polaków). Przemówienie kończące sesję, zachęcające do zawierzenia Bogu wobec niepokojących nas obecnie wydarzeń, wygłosił o. Jerzy Tomziński.

W czasie spotkania na Jasnej Górze przewodniczący Ziemowit Gawski wręczył Złote Honorowe Odznaki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, przyznane przez Zarząd Główny, osobom szczególnie zasłużonym dla inspirowania tego, co buduje społeczność chrześcijańską, civitas christiana. Ks. inf. Ireneusz Skubiś swoją służbą redakcyjną, przewodnicząc zespołowi odnowionej „Niedzieli”, pokazuje, jak należy to czynić, odwołując się do tradycji i wartości jednoczących Polaków. Dr Peter Raina, urodzony w Indiach, pracą naukową wpisuje się najgłębiej w naszą kulturę, przybliżając wiedzę o współczesnej historii Polski. Wiele swoich książek poświęcił przedstawieniu osoby, posługi i twórczości wielkiego Prymasa Tysiąclecia.


Dr. Peter Raina, Anna Rastawicka, o. Stanisław Jarosz, o. Jerzy Tomziński

ANDRZEJ FRAHN

Artykuł ukazał się w numerze 11/2006.

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej