Home / Książki / Etyka i biznes. Katechizm dla przedsiębiorców [Wyd. Jedność]
etyka-i-biznes2.jpg

Etyka i biznes. Katechizm dla przedsiębiorców [Wyd. Jedność]

Prezentowane wydawnictwo, ujęte w formę pytań i odpowiedzi, stanowi zarówno wprowadzenie w ekonomiczną część społecznej doktryny Kościoła, jak i praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, chcących prowadzić działalność gospodarczą według zasad etycznych.

W dynamicznie rozwijającym się świecie coraz wyraźniej jawi się potrzeba niezmiennych odniesień pozwalających porządkować kwestie społeczne, polityczne i ekonomiczne. I temu właśnie służyć ma niniejsza publikacja: to prawdziwa skarbnica wiedzy o tym, czego Kościół naucza na temat pracy, biznesu, zatrudnienia, wynagrodzenia, inwestowania, systemów ekonomicznych i wielu innych kwestii z tym związanych. Każda z nich, tyleż istotna, co budząca żywe spory, zyskuje tu swoje właściwe, to jest etyczne rozstrzygnięcie.
Przyjęta w książce forma pytań i odpowiedzi wprowadza w ekonomiczną część społecznej doktryny Kościoła. Staje się również praktycznym poradnikiem dla przedsiębiorców, których ambicją jest działalność gospodarczą oparta na zasadach etycznych. Za ich podstawę przyjęto nawiązania do nauki społecznej Kościoła: Katechizmu Kościoła Katolickiego, dokumentów kolejnych papieży, Soboru Watykańskiego II czy poszczególnych instytucji watykańskich.
Odbiorcy:
– przedsiębiorcy i pracodawcy
– osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami pracowników
– studenci kierunków filozoficznych, teologicznych, społecznych i prawnych
– osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości nauki społecznej Kościoła
Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację?
Stanowi ona znakomitą inspirację do działania dla wszystkich zatroskanych o chrześcijański kształt polskiej przedsiębiorczości, zwłaszcza w sytuacji, gdy podwaliny polskiego świata biznesu wciąż jeszcze pozostają w fazie tworzenia, podatne na różnego rodzaju inspiracje z zewnątrz. Wolno mieć nadzieję, że jedną z najważniejszych będzie ta, która „pochodzi z góry, od Ojca świateł” (por. Jk 1,17).

Autor: Andrew V. Abela, Joseph E. Capizzi (red.)

Tłumaczenie: ks. Rafał Dudała

Wydawca: Wydawnictwo Jedność

mak

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce

Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więce

#biznes, #Wyd. Jedność