Przyznano nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS

2020/12/16
FENIKS 1024x495

Rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Członkowie Kapituły wybrali zwycięzców spośród 350 zgłoszonych tytułów. W tym roku przyznano rekordową w historii FENIKSA liczbę nagród i wyróżnień. Nagroda Złotego Feniksa trafiła do metropolity krakowskiego, abp Marka Jędraszewskiego. Diamentowy FENIKS trafił do biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej bp Julian Wojtkowski oraz o. dr Gabriela Bartoszewskiego.

Ideą nagrody jest wyróżnienie najbardziej wartościowych publikacji o tematyce religijnej. Ostatecznego wyboru uhonorowanych pozycji dokonano 23 października. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich planuje organizację kameralnej uroczystości, na której przekazane zostaną jednak tylko nagrody główne. 

Wszyscy tegoroczni Laureaci Nagrody FENIKS:

Nagroda FENIKS Złoty 2020 – Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski

Nagroda FENIKS Diamentowy 2020 – Ksiądz Biskup Julian Wojtkowski, biskup pomocniczy senior archidiecezji warmińskiej

Nagroda FENIKS Diamentowy 2020 – o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, postulator i vicepostulator w wielu ważnych procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. 

Nagroda FENIKS Specjalny 2020 – Ksiądz prof. dr hab. Józef Marecki, historyk, badacz i archiwista specjalizujący się w dziejach najnowszych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła katolickiego

Nagroda FENIKS Specjalny 2020 – Tadeusz Szyma (1942–2019), krytyk filmowy, scenarzysta, dokumentalista, poeta i wykładowca akademicki.

Nagroda FENIKS Specjalny 2020 – Dom Emisyjny Manuscriptum za: Biblia Maxima – W HOŁDZIE POLSKOŚCI

Nagroda FENIKS Specjalny Muzyczny 2020 – prof. Sławomir Stanisław Czarnecki, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego.

Nagroda FENIKS Specjalny Muzyczny 2020 – Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu

Nagroda FENIKS Specjalny „Medialny” 2020 – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, za znaczący wkład dla mediów katolickich poprzez redakcję serii „Etyka Mediów” w Wydawnictwie Biblos

Nagroda FENIKS Specjalny „Tłumacz” 2020 – Agnieszka Kuryś za tłumaczenie serii książek autorstwa kard. Roberta Saraha

KATEGORIA: LITERACKA

1. Nie zginęła. Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej od roku 1918 po wiek XXI, Justyna Chłap-Nowak (Wydawnictwo AA).

2. Edward Stachura. Przekłady, Artur Truszkowski (opracowanie krytyczne i posłowie) (Wydawnictwo KUL).

Wyróżnienia

1. Nieprzerwany dialog. Wiersze z lat 1968-2019, Adriana Szymańska (Państwowy Instytut Wydawniczy).

2. Prawie przedwieczór, Urszula Michalak (Związek Literatów Polskich Oddział
w Lublinie).

3. Wiersze (trochę) przebrane, Zofia Zarębianka (Biblioteka Kraków).

4. Życie, ks. Arkadiusz Paśnik (Edycja Świętego Pawła).

KATEGORIA: NAUKI KOŚCIELNE

Nagroda FENIKS 2020

1. Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2. Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, ks. Krzysztof Góźdź, Wydawnictwo KUL.

Wyróżnienia

1. Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, praca zbiorowa pod red. nauk. Józefa Krukowskiego (Towarzystwo Naukowe KUL).

2. Metodologia Teologii Fundamentalnej, ks. Marian Rusecki, ks. Jacenty Mastej,ks. Krzysztof Kaucha (Towarzystwo Naukowe KUL).

3. Protokoły Konferencji Polskich Ojców Soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Michał Białkowski (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”).

4. Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lidia Fiejdasz-Buczek (Wydawnictwo KUL).

KATEGORIA: KOŚCIÓŁ WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI

Nagroda FENIKS 2020

Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, s. Maria Loyola Opiela BDNP (Wydawnictwo KUL).

Wyróżnienia

1. Edukacja religijna wobec przemian kulturowych, red. Paweł Mąkosa (Wydawnictwo KUL).

2. Skandal za skandalem. Nieznana historia chrześcijaństwa, Manfred Lütz (Wydawnictwo Jedność).

3. W sidłach cyberseksu. Zjawisko. Pomoc duszpasterska, br. Konrad Baran OFMCap (Wydawnictwo Serafin).

KATEGORIA: ESEISTYKA

Nagroda FENIKS 2020

1. Chrześcijaństwo, Leszek Kołakowski (SIW Znak).

2. Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, prof. Wojciech Roszkowski (Wydawnictwo Biały Kruk).

Wyróżnienia

1. Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich, Zofia Zarębianka (Wydawnictwo Pasaże).

2. Mistyczki. Historie kobiet wybranych, Ewa K. Czaczkowska (SIW Znak).

3. Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych, oprac. prof. Krzysztof Dybciak (Państwowy Instytut Wydawniczy).

4. Życie – Twórczość – Konteksty. eseje o Stanisławie Moniuszce, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Magdaleny Dziadek (Narodowe Centrum Kultury).

KATEGORIA: HISTORIA

Nagroda FENIKS 2020

1. Episkopat Polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Rafał Łatka (Wydawnictwo IPN).

2. Polska – Stolica Apostolska. Z dziejów wzajemnych relacji w 100. Rocznicę Odnowienia Stosunków Dyplomatycznych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP).

3. Zbrodnia i grabież, Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skrabińska (Wydawnictwo Biały Kruk).

Wyróżnienia

1. Cud. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową, Mariola Błasińska (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”).

2. Przedszkola Polski „ludowej”. Ideologizacja instytucji (1944-1965), Monika Wiśniewska (Wydawnictwo Naukowe UKSW).

3. In viam pacis. Dziennik biskupa polowego Wojska Polskiego 1939-1945, Józef Gawlina, wstęp i edycja ks. Jerzy Myszor (Księgarnia św. Jacka, Centrum Badań nad Historią im. ks. Wincentego Myszora).

4. Wywiad PRL a Watykan 1962-1978, Władysław Bułhak (Wydawnictwo IPN).

KATEGORIA: HISTORIA – ,,NIEPODLEGŁA’’

Nagroda FENIKS 2020

1. Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości. Sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce, Bogusław Szwedo (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).

2. Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. Ewa K. Czaczkowska, Rafał Łatka (Wydawnictwo IPN, Wydawnictwo UKSW).

Wyróżnienia

1. O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym, Rafał Wiśniewski, Tomasz Kukołowicz, Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Marlena Modzelewska, Kamila Węglarska, Marcin Zarzecki (Narodowe Centrum Kultury).

3. Wojenne siostry, Agata Puścikowska (Wydawnictwo Znak).

4. Czasopiśmiennictwo Kościelnej Prowincji Wileńskiej w II Rzeczypospolitej, ks. Jerzy Zając (Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie).

5. Nieistniejące, nieznane, niezwykłe. Kościoły Warszawy, Piotr Otrębski (Skarpa Warszawska).

KATEGORIA: EDYTORSTWO

Nagroda FENIKS 2020

Leonardo. Malarstwo: nowe spojrzenie, Alessandro Vezzosi (Wydawnictwo Jedność).

Wyróżnienia

1. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012). Metropolita przemyski obrządku łacińskiego, Mariusz Krzysztofiński (Wydawnictwo IPN).

2. Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, Tom IV: Prace luźne 2, Edyta Chlebowska (Towarzystwo Naukowe KUL).

3. Polska i Polacy. Dzieje Narodu do 1975 roku, Joanna Wieliczka-Szarkowa (Wydawnictwo Aromat Słowa).

4. Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku. Eseje, praca zbiorowa pod red. nauk. Dariusza Nowackiego, Magdaleny Piwockiej, Danuty Szewczyk-Prokurat, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum / Arx Regia (Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum).

KATEGORIA: EDYTORSTWO – ALBUM

Nagroda FENIKS 2020

1. Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała (Wydawnictwo IPN, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego).

2. Życie malowane światłem, Adam Bujak (Wydawnictwo Biały Kruk).

Wyróżnienia

1. Ex Thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Katarzyna Kołakowska (Wydawnictwo KUL).

2. Spełnia się wola Pani Jasnogórskiej, Zdzisław Sowiński (Wydawnictwo Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika ,,Paulinianum”).

3. Kościoły barokowe w Polsce, Piotr Krasny (Wydawnictwo M).

KATEGORIA: DUCHOWOŚĆ

Nagroda FENIKS 2020

Dziennik życia wewnętrznego, Św. Weronika Giuliani; Medytacje o życiu Chrystusa, Św. Bonawentura (Wydawnictwo M).

Wyróżnienia

1. Biblia dla moich parafian. Jak czytać, aby zrozumieć?, Tom I: Stary Testament, Tom 2: Dobra Nowina, Marcel Debyser (Wydawnictwo Świętego Wojciecha).

2. Jutro Niedziela. Rok A, ks. Przemysław Śliwiński, ks. Marcin Kowalski (Fundacja Medialna 7).

3. Życie, jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Zdzisław Józef Kijas (Bratni Zew).

KATEGORIA: ŚWIADECTWO

Nagroda FENIKS 2020

Nieplanowane, Abby Johnson, Cindy Lambert (Wydawnictwo Esprit).

Wyróżnienia

1. Niebo daje znak! Małe cuda i wielkie tajemnice codzienności, Vittorio Messori (Wydawnictwo AA).

2. Porwany w Iraku, Saad Sirop Hanna, Edward S. Aris (Edycja Świętego Pawła).

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA DZIECI 

Nagroda FENIKS 2020

Dokta. Opowieść o Wandzie Błeńskiej, Eliza Piotrowska (Wydawnictwo Świętego Wojciecha).

Wyróżnienia

1. Cztery pory roku z Hildegardą z Bingen, Klara Barbara Podgórska, il. Iwona Walaszek-Sarna (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).

2. Modlitwy, il. Eric Puybar (Wydawnictwo AA).

3. YOUCAT dla dzieci. Katechizm dla dzieci i rodziców, ks. Martin Barta, Michaela von Heereman, Bernhard Meuser, Michael Scharf, Clara Steber, Christoph Weiss (Edycja Świętego Pawła).

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY

Nagroda FENIKS 2020

Nagrody w tej kategorii nie przyznano.

Wyróżnienia

1. AIRAM. Ostatnia Tajemnica, Małgorzata Nawrocka (Edycja Świętego Pawła).

2. Biblijny motywator. Historie, które zmieniają życie, Marcin Kaczmarczyk (Wydawnictwo Święty Wojciech).

3. Rotmistrz Pilecki w komiksie, Paweł Kołodziejski (Wydawnictwo AA).

4. Żyje się tylko raz, Grzegorz Polakiewicz (SIW Znak).

KATEGORIA: KSIĄŻKA AUTORA ZAGRANICZNEGO

Nagroda FENIKS 2020

Rozmowy między Niebem a Ziemią, A. Ambrogetti, G. Gänswein, Wydawnictwo AA.

Wyróżnienia

1. Św. Jan od Krzyża: biografia, José Vicente Rodríguez OCD (Wydawnictwo Flos Carmeli).

2. Kobieta i miłość w Biblii. Eros, agape, osoba, Andrea Milano (Wydawnictwo Bratni Zew).

3. Lekcje nadziei, George Weigel (SIW Znak).

4. Nowe stare błędy, Fulton J. Sheen (Wydawnictwo W drodze).

KATEGORIA: TŁUMACZ

Nagroda FENIKS 2020

Castus Ioseph / Niewinny Józef, Simon Simonides Leopoliensis / Szymon Szymonowic, przekł. i oprac. Izabela Bogumił (Towarzystwo Naukowe KUL).

Wyróżnienia

1. Lutnia i miecz. Wybór poezji, Sándor Petőfi, tłum. Jerzy Snopek (Wydawnictwo Biały Kruk).

2. Biblia Aramejska Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska, przekł. i oprac. Antoni Tronina (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”).

3. Przeciw listowi Parmeniana, Aureliusz Augustyn (Wydawnictwo Naukowe UKSW).

KATEGORIA: SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE)

Nagroda FENIKS 2020

1. Dydaktyka filozofii, red. serii ks. Stanisław Janeczek (Wydawnictwo KUL).

2. Seria Myśl Teologiczna. Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI, ks. Jerzy Szymik (Wydawnictwo WAM).

Wyróżnienia

1. Biblia w Liturgii Mszy Świętej, praca zbiorowa pod red. ks. Antoniego Paciorka i ks. Franciszka Mickiewicza (Edycja Świętego Pawła).

2. Horyzonty dogmatu, praca zbiorowa (Wydawnictwo „Scriptum”).

3. Prawda, dobro, sumienie, Andrzej Derdziuk OFMcap (Towarzystwo Naukowe KUL).

4. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła Zebrane, red. Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, Anna Rastawicka (Wydawnictwo IPN, Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Gnieźnieńska, Wydawnictwo UKSW, Instytut Prymasowski, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego).

KATEGORIA: PUBLICYSTYKA RELIGIJNA

Nagroda FENIKS 2020

Kto z Bogiem a kto z diabłem, Czesław Ryszka, Wydawnictwo Biały Kruk.

Wyróżnienia

1. Czas mocy. Tajemnicza wędrówka św. Michała, Stefan Czarniecki (Towarzystwo Powściągliwość i Praca).

2. Kobieta w Watykanie, Magdalena Wolińska-Riedi (SIW Znak).

3. Kot pilnujący myszy; Mądrość człowieka gór, ks. Józef Tischner (SIW Znak).

KATEGORIA: MULTIMEDIA

Nagroda FENIKS 2020

Jan Paweł II. 40-lecie wyboru Polaka na papieża, praca zbiorowa (Telewizja Polska S.A.).

Wyróżnienia

1. Komputerowy Quiz o Kościele Świętym, Hanna Chodak, Ewa Suchowiejko, Anna Karwasińska, Łukasz Kulisiewicz, Marek Kalinowski (Wydawnictwo Pasterz).

2. Ufam, że mnie słyszycie! 40. rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II, Jan Paweł II (Agencja Muzyczna Polskie Radio S.A.).

3. Owieczka Gloria, (śpiewająca zabawka z modułem dźwiękowym, odtwarzającym pieśni uwielbienia, dla najmłodszych dzieci, w celu wspomagania nie tylko rozwoju ogólnego, ale i duchowego), Justyna Reczeniedi (Baby Opera).

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA KLASYCZNA

Nagroda FENIKS 2020

1. Moniuszko – Sacred Music, Joanna Łukaszewska, Iwona Pańta, Łukasz Farcinkiewicz, Musica Sacra, dyrygent Paweł Łukaszewski (DUX).

2. Stanisław Moniuszko – Msze, Stanisław Moniuszko, tekst liturgiczny (Agencja Muzyczna Polskie Radio S.A.)

Wyróżnienia

1. Mikołaj Gomółka – Melodie na psałterz polski. Opera Omnia. Vol. 3 & 4, Mikołaj Gomółka, Jan Kochanowski (Agencja Muzyczna Polskie Radio S.A.).

2. Pieśni Maryjne. Kolekcja 4 nagrań CD audio (2001-2019), red. Adam Buszko (Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego).

3. Golgotha, Zespół wokalny ,,Jerycho”: Paweł Szczyciński, Rafał Grozdew, Maciej Królikowski, Wawrzyniec Dąbrowski, Mateusz Grzyb, Leszek Kubiak, Łukasz Kalisz, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski, pod kierownictwem Bartosza Izbickiego (Fundacja inCanto).

4. LISZT, F.: Harmonies poétiques et religieuses, S172a, Wojciech Waleczek – fortepian (NAXOS).

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA – WSPÓŁCZESNA

Nagroda FENIKS 2020

Koncert z okazji 35-lecia męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Grzegorz Majka (Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie).

Wyróżnienia

1. Magda Anioł. Odmawiam, Małgorzata Nawrocka (śpiew, teksty), muzyka: Adam Szewczyk (Oficyna Niebieski).

2. Śpiewnik Anielski, br. Tadeusz Ruciński (słowa i muzyka) (Wydawnictwo Sióstr Loretanek).

Laureaci Nagrody Mały FENIKS 2020:

Małgorzata Nawrocka – pedagog, dziennikarka oraz autorka kilkudziesięciu książek, scenariuszy teatralnych i szkolnych podręczników, wierszy i piosenek.

Ks. dr Ireneusz Stanisław Bruski – prezbiter archidiecezji warmińskiej, prawnik, teolog, literat i publicysta.

Bogusław Aleksander Szwedo – założyciel Radia Leliwa z siedzibą w Tarnobrzegu, były członek Rady Nadzorczej TVP, za dorobek w zakresie działalności radiowej, odznaczony został Srebrnym, a następnie Złotym Krzyżem Zasługi.

Joanna Kuczborska – dziennikarz (Katolickie Radio Podlasie), wydawca RADIORANKA, autorka audycji: katechez – Katolik we współczesnym świecie – instrukcja obsługi; cyklu Alfabet naszej wiary, audycji o książkach, autorka i prowadząca audycję Serce jak obłok.

 

na podst.: Radio Warszawa 

/ut

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Feniks #nagrody #literatura #muzyka #kultura #Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej