Wywiad z Marcinem Sułkiem

2013/05/27

Z Marcinem Sułkiem, koordynatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, rozmawia Tomasz Rzymkowski

Od kiedy uczestniczy Pan w organizacji OKWB?

Po raz pierwszy zetknąłem się z konkursem na początku mojej działalności w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. Włączyłem się w pomoc przy organizacji finału, który jeszcze wtedy odbywał się w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to pomoc czysto techniczna. Finał odbywał się w ciągu jednego dnia. Pamiętam, że dla mnie zaskakujące było to, jak wszyscy się śpieszyli. Nie było okazji, by się poznać, porozmawiać z katechetami i uczestnikami konkursu. Także młodzież, choć potrafi się szybko integrować, nie miała po prostu na to czasu. Dopiero po kilku latach okazało się, jak bardzo są potrzebne wspólne dłuższe spotkania. Po pewnym czasie, dzięki wielkiej przychylności władz Stowarzyszenia, szczególnie prezesa Sławomira Józefiaka – pomysłodawcy konkursu, udało się zorganizować dwudniowy finał. Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, gdzie się odbywa, to także miejsce nieprzypadkowe. Już po pierwszym przeprowadzeniu finału w nowej formule wiedzieliśmy, że to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że to miejsce, oprócz unikatowego charakteru i położenia w centrum Polski, jest doskonałe. Czujemy tu obecność św. Maksymiliana, który czuwa nad naszym konkursem. Wracając do pytania, to przez dwa lata byłem koordynatorem w diecezji lubelskiej. Pomagałem także w przygotowaniach w diecezji siedleckiej i zamojsko-lubaczowskiej. Później zostałem krajowym koordynatorem konkursu.

Jak w 2005 roku wyglądał OKWB z punktu widzenia organizatora, a jak teraz?

Nie byłoby konkursu na takim poziomie, gdyby nie atmosfera wzajemnej pomocy i zrozumienia. Na pewno duże znaczenie miało powołanie koordynatorów diecezjalnych, a także stworzenie nowej formuły zespołu koordynującego. Poza tym wiele dały nam spotkania o charakterze formacyjnym. Dużym ułatwieniem było stworzenie strony internetowej, elektronicznego systemu zgłoszeń do konkursu i wielu innych udogodnień technicznych. Stopniowo pojawiały się także nowe pomysły. W tym roku już po raz szósty zebraliśmy się na Częstochowskim Spotkaniu Młodych z Biblią. Jest to spotkanie dla zwycięzców etapów diecezjalnych i ich opiekunów, o charakterze formacyjno-edukacyjnym.

Na czym polegają prace organizacyjne OKWB?

Prace nad przygotowaniem konkursu trwają cały rok. Obecnie jesteśmy przed ogólnopolskim finałem konkursu, ale w tym samym czasie pracujemy nad kolejną, 18. już edycją. Sekretariat oraz zespół koordynujący odpowiadają za przygotowanie poszczególnych etapów konkursu. Obejmuje to ustalenie terminów, regulaminu konkursu, przygotowanie niezbędnych materiałów, przekazanie koordynatorom diecezjalnym materiałów promocyjnych. W zespole koordynatorów działa grupa medialna. Członkami tej grupy są Izabela Tyras i Marcin Kluczyński. To właśnie oni zajmują się pozyskiwaniem ogólnopolskich patronatów medialnych i przygotowaniem materiałów dla mediów, artykułów audycji promujących konkurs. Poza tym Izabela Tyras przygotowuje Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią, a Marcin Kluczyński zajmuje się naszą stroną internetową. Przygotowując konkurs, staramy się także o uzyskanie patronatów honorowych, fundatorów indeksów i sponsorów. W Sekretariacie Konkursu działa zespół, którego członkami, oprócz mnie, są Agnieszka Skałecka i Marcin Chlebica. Przygotowaniem pytań zajmuje się powołana Komisja Konkursowa, której przewodniczącym od tego roku jest ks. dr Mirosław Jasiński z UKSW w Warszawie. Jest jeszcze wiele osób, które należałoby wymienić. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję.

 

Czy słyszał Pan o uczestnikach OKWB, którzy wstąpili do seminarium?

Takich danych nie posiadamy, ale niejednokrotnie zdarzały się przypadki, że podczas etapów diecezjalnych odbywających się w seminariach spotykaliśmy kleryków, którzy brali udział w konkursie. Pewnego roku spośród siedmiu seminarzystów, którzy pomagali nam na etapie diecezjalnym, czterech uczestniczyło w naszym konkursie. Takie spotkania są bardzo miłe i dają nam siłę do dalszych działań. Podczas finałów ogólnopolskich także spotykamy naszych byłych uczestników, którzy już jako księża przyjeżdżają na finał ze swoimi uczniami.

 

Jakie znaczenie dla Stowarzyszenia jest OKWB?

Na pewno przygotowanie konkursu jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla wszystkich oddziałów. Przy wielkiej pomocy władz Stowarzyszenia, przewodniczących i dyrektorów poszczególnych oddziałów, udaje się nam przygotowywać konkurs na wysokim poziomie. Przygotowania wymagają wielkiej pracy koordynatorów diecezjalnych i osób, które się włączają w poszczególne etapy, ale efekty naszej pracy dają nam wiele radości. Konkurs daje nam szansę, by zachęcić uczestników i katechetów do zaangażowania w inne inicjatywy podejmowane przez nasze Stowarzyszenie. W diecezjach pojawia się wiele ciekawych projektów biblijnych, w których biorą udział uczestnicy konkursu. Wszystkich organizatorów takich wydarzeń zachęcam do umieszczania informacji na stronie konkursu, która jest licznie odwiedzana. Informacje umieszczamy w zakładce „wydarzenia towarzyszące”. Prosimy przesyłać je na adres okwb@civitaschristiana.pl, na pewno będą opublikowane. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej jest jednym ze znaków rozpoznawczych naszego Stowarzyszenia. Fakt, że posiadamy patronat Przewodniczącego Episkopatu Polski i patronaty biskupów w poszczególnych diecezjach, podkreśla znaczenie konkursu, także dla Kościoła w Polsce.

Czy szkoły aktywnie włączają się w OKWB?

Obecnie daje się zauważyć niż demograficzny, lecz napawa nas wielką radością fakt, że do konkursu zgłasza się coraz więcej szkół. W tym roku było ich około 1600. Jeżeli chodzi o poziom przygotowania uczestników, to zależy on także od zakresu merytorycznego, który jest podejmowany w danym roku. Zależy nam szczególnie na tym, by konkurs nie był odbierany jako sprawdzian wiedzy, a raczej zachęcał młodych ludzi do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z niego Księgi Życia. Mimo wszystko poziom przygotowania naszych finalistów zdumiewa nieraz Komisję Konkursową. Corocznie staramy się wprowadzać udogodnienia dla katechetów przygotowujących młodzież. Szukamy takich rozwiązań, które zachęcą katechetów do zgłoszenia szkoły, a uczestników do wzięcia w nim udziału.

 

Prócz Pana funkcjonują koordynatorzy diecezjalni OKWB. Jaka jest ich rola?

Bez ich wielkiej pracy nad przygotowaniem etapów szkolnych i diecezjalnych konkurs nie mógłby odbywać się na tym poziomie. To dzięki ich zaangażowaniu konkurs się rozwija. Bardzo im dziękuję za ich pracę oraz życzliwość.

Pragnę ponadto podziękować wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozwoju konkursu, władzom Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wszelkie wsparcie, a także za środki finansowe na realizację tego dzieła, Przewodniczącym i Dyrektorom, i oczywiście zespołowi koordynującemu. Bardzo dziękuję także Komisji Konkursowej za wysiłek włożony w przygotowanie pytań. Lista nazwisk byłaby za długa, by wymienić wszystkich. Pragnę także podziękować fundatorom indeksów, sponsorom nagród na poszczególnych etapach, Grupie INCO, firmie Stratosmedia – wydawcy i dystrybutorowi filmów oraz wielu wydawnictwom za otwartość dla naszej inicjatywy.

Czy obecna formuła konkursu jest niezmienna?

Na odprawach koordynatorów często o tym dyskutujemy. Pojawiają się nowe pomysły, by wprowadzać nowe formy ewangelizacji. Jeden z nich przedstawimy na najbliższym finale konkursu. Od katechetów otrzymujemy także sugestie, które staramy się uwzględniać.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#biblijny #konkurs #OKWB
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej