Home / Opinie | Felietony / Niech wiara czyni nas godnymi

Niech wiara czyni nas godnymi

Szkoleniowe spotkanie młodych miało miejsce w Supraślu. Dwa dni zostały wypełnione refleksją i realizacją zajęć poświęconych tematyce: Asertywność jako sztuka obrony godności człowieka. Warsztaty zorganizował Zespół Młodych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Uczestniczyła młodzież szkół średnich, studenci i absolwenci uczelni wyższych.

Nie lękajcie się

Klerycy Maciej Słyż i Jakub Budkiewicz z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku rozpoczęli zajęcia nawiązując do słów Jana Pawła II: Nie lękajcie się. Seminarzyści wyrazili przekonanie, że żywa wiara w Chrystusa nie pozwoli człowiekowi ugiąć się pod przeciwnościami losu. To On – mówił kleryk Jakub – jest w stanie przemienić nasze życie tak, aby było pełne wolności i odwagi. Czasem wystarczy tylko wierzyć w Chrystusa i zaufać Jego Słowu. Wypowiedź ta była początkiem długiej dyskusji poświęconej tematom bliskim pokoleniu JP II. Młodzież zaznaczyła, że coraz częściej podkreśla się chęć pogwałcenia praw młodych ludzi stawiających pierwsze kroki w dorosłym, pełnym, publicznym życiu.

Marcin Wróblewski z Poznania wyraził opinię, że są sytuacje, które sprawiają, że niekiedy możemy czuć się wykluczeni ze środowiska starszych od nas, jednak nie jest to podstawą do poddawania się uczuciu lęku. Należy odważnie kroczyć przez życie i po prosu walczyć o swoje – dodał. Godność człowieka polega na tym, aby każdy miał szacunek do drugiej osoby. I nie ma tutaj znaczenia wiek, płeć, wyznawanie określonej religii… Rozmowa sprowadzała się do próby określenia pokolenia JPII i zastanowienia się, czy młodzi utożsamiają się z nauką Jana Pawła II? Pojawiła się konkluzja, że miarą oceny przynależności do pokolenia JPII jest żywa wiara w Chrystusa i jej świadectwo wyrażane w konkretnych sytuacjach międzyludzkich.

Zajęcia z asertywności

 

Życie pokazuje nam, że często spotykamy się z ludźmi, którzy albo są agresywni, albo przyjmują postawę uległą. Sprawia to, że nikt z przyjmujących takie postawy, nie czuje się w pełni godną osobą. Aby uniknąć takich sytuacji, uczymy się zachowań, które określają pewne granice w relacjach z innymi. Nie pozwalajmy zatem, aby nie mający racji wmówili nam to, co jest zwyczajnym kłamstwem. Nie pozwalajmy też, aby ktoś był w stosunku do nas agresywny, bo nie ma szans, abyśmy ulegli jego emocjonalnym nastrojom. Chodzi tutaj o zachowanie równowagi w relacjach międzyludzkich. Jeśli ulegniemy agresji, nie stawiając temu czoła – staniemy się ofiarami. Jeśli będziemy agresywni, niestety, nie znajdziemy zbyt wielu przyjaciół, bo za oprawcami nikt nie przepada. Zatem zachowujmy postawę równowagi i asertywnego zachowania – wyrażajmy uczciwie i stanowczo swoje zdanie, nie wierząc w błędne przesłanki naszych potencjalnych wrogów.

Sebastian Sacharczuk

Lekcja asertywności

Istotą spotkania młodych w Supraślu były warsztaty poświęcone asertywności. Zajęcia prowadził specjalista od wizerunku, prawnik i dziennikarz Sylwester Sacharczuk. Wspólnie określono definicję asertywności jako postawę wiążącą się ze szczerością, uczciwością, bezpośrednim stosunkiem w relacjach z innymi, dyplomacją…. Nie wszyscy jednak uczestnicy potwierdzili zasadność dyplomacji w asertywności. Błażej Siuchniński z Gdańska uznał, że dyplomacja w asertywności jest sytuacją przeciwną do szczerości. – Kurtuazja dyplomacji – jak powiedział Błażej, zmierza do osiągnięcia określonego celu, niejednokrotnie związanego z interesem. A to już chyba nie jest uczciwe? – zapytał retorycznie. Prowadzący zajęcia wyjaśnił, że asertywność jest najbardziej luksusową postawą człowieka, która czyni go czytelnym, a sprowadza się do poszanowania godności innych, i w szacunku do własnej osoby. Przeprowadzone podczas szkolenia testy psychologiczne pozwoliły na określenie siebie w relacjach z innymi i odpowiedź na pytanie, kim jestem? Jak bliskie są mi zachowania asertywne, uległe, agresywne?

Podsumowaniem zajęć teoretycznych, było praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. Młodzi w zaaranżowanych scenach rodzajowych ujawnili, jakie postawy przeważają w ich zachowaniach. Rezultatem zajęć praktycznych były w przeważającej mierze postawy asertywne. I chyba trudno będzie u was zobaczyć agresję czy uległość – przyznał Sebastian, bo w gruncie rzeczy jesteście ludźmi korzystającymi z umysłu. I niech tak zostanie.

Anna Dojlida

WSPÓŁPRACA MARIUSZ MARCZUK

 

Artykuł ukazał się w numerze 05/2006.