Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II

2015/02/5

SONY DSCRok 2015 przynosi w życiu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” niezwykle ważne wydarzenie – peregrynację relikwii św. Jana Pawła II. Będzie ona trwała do końca roku i obejmie wszystkie Oddziały Okręgowe.

Uroczyste zobowiązanie do tego zostało podjęte podczas pielgrzymki członków Rady Głównej do Progów Apostolskich w dniach 15-18 września 2014 r. W dokumencie nazwanym Deklaracją rzymską można przeczytać: „(…) podczas spotkań z relikwiami św. Jana Pawła II w różnych ośrodkach naszego Stowarzyszenia pragniemy przypomnieć i realizować najważniejsze tematy, które na trwałe połączyły ze sobą te dwie wielkie postacie: miłość, życie, wolność, Naród, Polska, młodzież, Kościół, wyobraźnia miłosierdzia i Matka Boża. Wierni wskazaniom św. Jana Pawła II, wielkiego orędownika cywilizacji miłości, oraz nauczaniu naszego Patrona, autora ABC społecznej krucjaty miłości, pragniemy budować na polskiej ziemi civitas christiana – chrześcijańską społeczność obywatelską i sprawiedliwe państwo, służące pełnemu rozwojowi każdego człowieka jako osoby żyjącej we wspólnocie rodziny, Polski, Europy i całej ludzkości”.

Jak wynika z zacytowanego fragmentu, w szeroki kontekst jest wpisana nie tylko postać św. Jan Pawła II, ale również sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, prymasa Polski. To modlitwa o jego rychłą beatyfikację, za przyczyną św. Jana Pawła II, jest główną intencją peregrynacji. W ponadtysiącletniej historii Polski Naród nasz wydał wiele wybitnych postaci. W XX w. bezsprzecznie można wskazać te dwie wspomniane. Co więcej, nasi wielcy Rodacy są ze sobą w przedziwny sposób powiązani. Najpiękniej wyraził to sam Jan Paweł II: „Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Wielką radością i powodem do dumy dla Stowarzyszenia jest fakt, że ważna część naszej środowiskowej historii ma swoje odniesienia do wspomnianych wielkich Polaków. Oczywiście, biorąc pod uwagę ciągłość środowiska, te karty historyczne z naszej przyczyny miały różne barwy, także i te czarne. Tym bardziej winni jesteśmy wdzięczność Opatrzności Bożej za tak ważne i doniosłe dla nas znaki czasu. 25 maja 2013 r. na Jasnej Górze Prymas Tysiąclecia stał się patronem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”! Natomiast w 2014 r. obchodziliśmy 20. rocznicę skierowania do nas na Watykanie przez papieża Polaka doniosłych słów: „Budujcie civitas christiana!”. Wyznaczyły one na stałe stowarzyszeniową tożsamość i określiły naszą specyfikę jako zrzeszenia katolickiego, wprost odwołującego się do dorobku katolickiej nauki społecznej. Nie może zatem budzić choćby najmniejszego zdziwienia fakt, że tegoroczna peregrynacja jest istotowo związana ze św. Janem Pawłem II i sługą Bożym Stefanem kard. Wyszyńskim. Trzeba jednak zaakcentować, że fundamentem tej ważnej duchowej inicjatywy jest modlitwa eucharystyczna. To Eucharystia stanowi centrum życia religijnego, a relikwie mają jedynie pomagać w jej głębszym przeżywaniu. W Łodzi – podczas pierwszej stacji peregrynacyjnej – mówił o tym asystent kościelny Oddziału Okręgowego, ks. prof. Skobel: „pamiętajmy, że to relikwie towarzyszą Eucharystii, a nie odwrotnie”. Jest kwestią nie do przecenienia, że jako wspólnota ogólnopolska w ciągu całego roku będziemy uczestniczyć w Sakramencie Ołtarza i właśnie u źródła szukać siły i inspiracji do ewangelizowania rzeczywistości społecznej. To jest najbardziej fundamentalny wymiar inicjatywy peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w 2015 r. po wszystkich Oddziałach Okręgowych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Dodatkową symbolikę stanowi fakt, że tenże rok specjalną uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został poświęcony papieżowi Polakowi. Modlitwie eucharystycznej podczas spotkań towarzyszyć będzie wystawa prezentująca znakomite zdjęcia, ilustrujące prymasowską posługę Stefana kard. Wyszyńskiego. Będą też cytaty odnoszące się do najważniejszych tematów jego nauczania: rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, małżeństwa, obrony życia, wychowania młodych, Narodu, państwa i chrześcijańskiej nadziei. W poprzednim numerze Miesięcznika „Civitas Christiana” miałem zaszczyt pisać o rodzinie w prymasowskim nauczaniu. Z pewnością wszystkie wymienione wyżej obszary będą sukcesywnie pogłębiane na łamach naszego pisma. Trzeba jednak pamiętać i warto nieustannie to podkreślać, byśmy nie traktowali postaci Patrona jedynie historycznie, ale odczytywali jego słowa w kontekście współczesnych znaków czasu. Zaapelował o to sam Jan Paweł II: „Szczególnym PRZEDMIOTEM MEDYTACJI UCZYŃCIE postać niezapomnianego Prymasa, świętej pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii (…) i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. (…) Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości” (Jan Paweł II, Rzym, W dniu śmierci Prymasa Tysiąclecia, 28 V 1981 r.).

Warto także, by w roku poświęconym św. Janowi Pawłowi II nie ograniczać się do sentymentalnych wspomnień. Największym hołdem, obok modlitwy, będzie wczytanie się w papieskie encykliki, adhortacje, homilie, orędzia i przemówienia.

Niech uroczysta peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II z intencją rychłej beatyfikacji sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego będzie dla Koleżanek i Kolegów z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” sposobnością do pogłębienia wiary, do uzyskania obfitych owoców duchowych. Niech będzie też dla naszego Środowiska okazją do pogłębienia wspólnotowości, poszukiwania inspiracji w podejmowanych działaniach w różnych wymiarach i na każdym szczeblu. Niech modlitwa i wsłuchanie się w nauczanie dwóch wielkich Rodaków umożliwi nam przygotowanie się do 1050. rocznicy chrztu Polski. To doniosłe wydarzenie na stałe wpisało się w historię Polski i w życie Kościoła, a właśnie Kościołowi i Ojczyźnie jako Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” chcemy służyć!

Tomasz Nakielski

mm

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Jan Paweł II #nakielski #relikwie
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej