Jak kochać Kościół ?

2013/01/12

Czy kochamy Kościół? To pytanie stanowi przewodni motyw medytacji wygłoszonych w 2003 roku w Watykanie przez o. Raniero Cantalamessę.

Medytacje nad Listem do Efezjan, tłum. ks. Franciszek Mickiewicz SAC Wydawnictwo APOSTOLICUM, Ząbki 2004, s. 96

Czy kochamy Kościół? To pytanie stanowi przewodni motyw medytacji wygłoszonych w 2003 roku w Watykanie przez o. Raniero Cantalamessę, kapucyna, kaznodzieję Domu Papieskiego. Zebrano je w niniejszym tomiku. Medytacje wygłoszone zostały w formie lectio divina i lectio continua, czyli lektury ciągłej danej księgi biblijnej. Książka omawia szczegółowo List do Efezjan. O. Cantalamessa przedstawił niektóre teologiczne podstawy nauki o Kościele, aby następnie – w drugiej części – ukazać ich praktyczne konsekwencje w życiu duchowym. Jest to przede wszystkim miłość do Kościoła. Znakiem tej miłości ma być – według Cantalamessy – wydanie za Kościół samego siebie, czyli całego czasu, sił, modlitw, ofiar, uczuć, ambicji, planów i interesów. „Idąc śladem kolejności tematów zawartych w Liście, patrzę na Kościół przez pryzmat czterech klasycznych obrazów: domu, ciała, oblubienicy i matki” – pisze autor..

(pch)

Oczami świadka

O sytuacji katolików, Polaków i relacjach Kościoła rzymskokatolickiego z moskiewskim prawosławiem można się wiele dowiedzieć z książki pt. „Katolik w Rosji”. Autor, bp Tadeusz Pikus, prezentuje w niej obszerne spektrum przemian religijnych, społecznych, politycznych i kulturowych, które zachodziły w Rosji na początku lat dziewięćdziesiątych. Bp Pikus w tej książce dzieli się osobistymi doświadczeniami oraz wspomnieniami z lat 1990–92, kiedy był w Rosji duszpasterzem Polaków oraz 1992-94, gdy razem z kard. Józefem Glempem pielgrzymował po krajach byłego ZSRR. Ostatnia cześć publikacji została wzbogacona o artykuły i wywiady, których ksiądz biskup udzielał w prasie. Dzięki lekturze tej książki można się przyjrzeć z bliska przemianom społecznym, politycznym i religijnym jakie zachodziły podczas transformacji ZSRR w Federację Rosyjską. Choć jak pisze we wstępie Autor, nie ma w tej książce prognoz, ani analiz powszechnie znanych faktów. Są za to szczegóły, które naświetlają i pozwalają lepiej zrozumieć opisywane zdarzenia. Publikacja wiele mówi też o problemach ludzi, religii i sytuacji Kościołów w ZSRR i Federacji Rosyjskiej.

(as)


Bp Tadeusz Pikus, Katolik w Rosji, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 380

Pomoc w medytacji

O. Augustyn Pelanowski, paulin z Krakowa, swoją książkę poświęcił pochylonej kobiecie z Ewangelii. Tym samym poświęcił ją każdemu z nas. Autor, opierając się wiele na tekstach Pisma Świętego, ułatwia nam odnalezienie się wśród biblijnych postaci, które spotkał i uzdrowił Jezus Chrystus.

Z rozważań paulińskiego zakonnika wynika, że osoby najbardziej „zdołowane” przez los są najbliższe Bogu. „Nie trzeba być Bogiem, żeby najwięcej uczucia okazywać tym, którym jest najciężej (…). Nawet zwykły, dobry ojciec może więcej uczucia okazywać temu dziecku, któremu jest trudniej w życiu, niż temu, które sobie świetnie radzi” – pisze o. Pelanowski.

Jego książka może być świetną pomocą do codziennej medytacji. Nie trzeba jej czytać jak powieści, od początku do końca. Można wielokrotnie wracać i rozważać poszczególne fragmenty, które wydają się szczególnie do nas przemawiać. Wyjątkowo ważne, zdaniem autora, myśli są wytłuszczone. Dzięki temu łatwiej je zapamiętać. Ale ostatecznie nie chodzi tutaj najpierw o wiedzę, którą warto posiąść. Przede wszystkim chodzi o to, aby pozwolić działać Bogu. Bo chce nas uzdrowić, uwolnić od niemocy.

(pch)

O. Augustyn Pelanowski OSPPE Wolni od niemocy, POMOC – Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2004.

Jak się troszczyć o dobro wspólne

O sprawach Polski i Polaków mówi Jan Paweł II w najnowszej książce IW PAX. Słowa Papieża Polaka dotyczą czasów od schyłku PRL do odrodzonej RP. Słowa Ojca Świętego przeniknięte są wielką troską o duchowy kształt Ojczyzny. Także o jej moralny rozwój. Papieskie nauczanie zawarte w tej publikacji może pomóc ludziom czynnie uczestniczącym w polskiej transformacji ustrojowej, w odnalezieniu chrześcijańskich korzeni w życiu publicznym, w ekonomii, życiu społecznym, kulturalnym. Troska o dobro wspólne bowiem, jak mówi Papież, winna być realizowana przez wszystkich obywateli, we wszystkich sektorach życia publicznego. W szczególny sposób jednak jest ona wymagana w sferze polityki.

(fo)

Jan Paweł II, W trosce o dobro Rzeczypospolitej, IW Pax Wybór i redakcja Adam Wieczorek, Warszawa 2005, s. 40

Artykuł ukazał się w numerze 02/2006.

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej