Osobisty przekaz treści religijnych

2013/1/19

Kielecki konkurs, który przez wiele lat skupiał twórców wyłącznie z Kielecczyzny, stał się niepostrzeżenie przeglądem o charakterze ogólnopolskim. Podnosi to niewątpliwie rangę tego wydarzenia artystycznego, którego miejsce w kulturze jest już ugruntowane 36-letnią tradycją. Jest to zjawisko ze wszech miar pozytywne; dla Komisji Artystycznej, która ma szersze, a więc bardziej obiektywne spektrum oceny, i dla twórców, dla których konfrontacja własnego talentu z talentem innych, dotychczas nieznanych wykonawców, powinna stać się zachętą do kreatywnej i konstruktywnej mobilizacji.

Tematyka religijna – obszerna i bliska każdemu twórcy płaszczyzna wypowiedzi – daje możliwość wyboru treści i bogactwa interpretacji tematów dobrze znanych i utrwalonych w ikonografii katolickiej. Tegoroczny konkurs potwierdza, że premiowane są prace, które wyróżnia spośród innych osobiste przeżywanie tematu, ciekawa i przemyślana kompozycja. Nie sprawność manualna, ale subiektywny przekaz treści religijnych i potrzeba wyrażenia własnych emocji decydują o tym, czy powstają dzieła wyjątkowe, wzruszające i ekspresyjne. Takich konstruktywnych emocji w kolejnych konkursach życzą wszystkim twórcom Organizatorzy i Komisja Konkursowa.

Komisja Konkursowa w składzie: Marian Rumin – dyrektor Biura wystaw artystycznych, przewodniczący Komisji, Bożena Głowacz – Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Zarząd Główny, Tadeusz Kantor – przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kielcach, ks. Zygmunt Nocoń – historyk sztuki, Nina Skotnicka – Kustosz Muzeum Narodowego w Kielcach, Marian Sołobodowski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Jolanta Witkowska – przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego – Mariusz Świerczyński (rzeźba), Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Antoni Baran (rzeźba), Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego – Jerzy Żandarowski (rzeźba), Nagroda Prezydenta Kielc – Grzegorz Król (rzeźba), Nagroda Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – Hanna Miklaszewska (rzeźba), II nagroda: Stanisław Kogucik (malarstwo), Zbigniew Łabuda (rzeźba), Marian Porada (malarstwo), Dionizy Purta (rzeźba); III nagroda Władysław Berus (ceramika); wyróżnienia: Jan Domińczyk (rzeźba), Elżbieta Klimczak (ceramika), Adam Kogucik (malarstwo), Andrzej Kozłowski (rzeźba), Marian Mółka (rzeźba), Marian Porada (rzeźba), Damian Rewelski (malarstwo), Eugeniusz Węgiełek (rzeźba).

Komisarzem pokonkursowej wystawy jest Marta Czerwiak, a autorem aranżacji Marian Rumin. Konkurs zorganizował Oddział w Kielcach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Konkurs przeprowadzono i wystawę pokonkursową urządzono dzięki wsparciu: Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Kielc, Departamentu Promocji, Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Zarząd Główny, Kopalni Wapienia w Morawicy, PSS „Społem” w Kielcach, S.C. Usługi Gastronomiczne, Barycki–Jaros S.C. w Kielcach, MUSI w Kielcach Sp. z oo, ul. Paderewskiego.

Nina Skotnicka

Artykuł ukazał się w numerze 01/2010.

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej