Religijność Polaków w 2015 roku

2016/01/5

Aż 93% Polaków deklaruje się jako katolicy – wynika z Badania Spójności Społecznej przeprowadzonego w 2015 r. przez Główny Urząd Statystyczny. Stabilizację poziomu praktyk religijnych w Polsce potwierdza raport przygotowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Dane opublikowane przez GUS wskazują, że 93% Polaków deklaruje się jako katolicy, 11% jako głęboko wierzący, 70% jako wierzący. Uczestnictwo w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu deklaruje 49% respondentów, zaś 65% badanych czuje się związanych ze swoją parafią. Odsetek osób niezdecydowanych, obojętnych oraz niewierzących wynosi łącznie 20%. Pobierz dokument: tutaj

Podobne dane wskazuje raport przygotowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, tzw. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2015, z którego wynika, że mimo intensywnych przemian społecznych, polski katolicyzm cechuje stabilność i powszechność.

Policzono też emigrantów
Z zaprezentowanych danych wynika, że w ponad 10 tys. katolickich parafii w Polsce mieszka 35,8 miliona osób, w tym 32,9 miliona katolików. Po raz pierwszy ISKK obliczył również liczbę osób, które wyemigrowały za granicę. Liczba osób, które faktycznie przebywają poza terytorium Polski, choć są zameldowane na terenie parafii, wyniosła w 2014 r. 2,7 miliona.

Siły apostolskie polskiego Kościoła
W Polsce jest 25 tys. księży diecezjalnych oraz prawie 6 tys. księży zakonnych. Spośród nich zdecydowana większość (21 tys.) zaangażowanych jest duszpastersko w parafiach. Siły apostolskie Kościoła katolickiego uzupełnia ponad 20 tys. sióstr zakonnych oraz około 1 tys. braci zakonnych. Ponadto w seminariach diecezjalnych w 2014 r. formowało się w Polsce ponad 2,6 tys. alumnów.

Naród ochrzczony
W parafiach katolickich w Polsce w 2014 r. 370 tys. osób otrzymało sakrament chrztu św., ponad 310 tys. osobom udzielono sakramentu bierzmowania, ponad 210 tys. dzieci przystąpiło do I Komunii św. i udzielono 132 tys. sakramentów małżeństwa. Oznacza to, że ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Polacy niemal powszechnie przyjmują sakramenty w Kościele katolickim. Przykładowo w ostatnim roku liczba chrztów i urodzeń żywych w Polsce niemal zrównały się.

Stabilizacja poziomu praktyk religijnych
W ostatnich latach obserwuje się względną stabilizację poziomu praktyk niedzielnych Polaków. Od 2009 r. około 40% Polaków uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii i 16% przyjmuje Komunię św. W 2014 r. wskaźnik dominicantes wyniósł dokładnie 39,1%, zaś communicantes 16,3%. Najbardziej religijnymi pod tym względem obszarami są diecezje południowo wschodnie: tarnowska (70,1%), rzeszowska (64%), przemyska (59,6%). Diecezjami o najniższym odsetku osób regularnie chodzących do Kościoła są: łódzka (24,8%), szczecińsko-kamieńska (24,9%) oraz koszlińsko-kołobrzeska (25,8%).

Uczestnictwo w Eucharystiach
W 2014 r. w każdą niedzielę sprawowanych było w Polsce ponad 47 tys. Eucharystii, z czego najwięcej w kościołach parafialnych. Jednak Eucharystie odprawiane są również w kościołach filialnych (3,7 tys.), kaplicach publicznych (3,3 tys.), kaplicach szpitalnych (984), kościołach rektoralnych (533) oraz kaplicach więziennych (106). Polacy najchętniej wybierają przedpołudniowe godziny niedzielnych Eucharystii. Jednak niemal co piąta niedzielna Eucharystia odprawiana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Zaangażowanie laikatu
W ostatnich latach wyraźnie wzrasta aktywność świeckich w parafiach. Chociaż jest ona nadal stosunkowo niska, w ciągu ostatnich dwudziestu lat poziom zaangażowania katolików w Polsce w różnego rodzaju wspólnotach i organizacjach parafialnych wzrósł dwukrotnie i wynosił w 2013 r. 8% (wskaźnik participantes). W 1993 wynosił on nieznacznie ponad 4%.

Poszanowanie wolności religijnej w Polsce
W 2014 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadził również badanie poszanowania wolności religijnej względem katolików w Polsce. Wynika z niego, że w latach 2012-2014 w około 10% parafii była ona łamana. W 8,7% parafii odnotowano akty profanacji miejsc świętych, w 12,1% parafii księża doznawali aktów dyskryminacji, najczęściej w formie obraźliwych komentarzy, zaś w 4% parafii do duszpasterzy zgłosiły się osoby, które twierdziły, że są nierówno traktowane ze względu na swoją wiarę.

Pełen raport: AnnuariumStatisticum2015.pdf

 

Marcin Kluczyński

mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2015 #emigranci #Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego #Katolicy w Polsce #kościół katolicki #liczba emigrantów #prkatyki religijne #przyjmowanie Komunii #raport 2015 #Religijność Polaków #sakramenty #udział we mszy świętej
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej