Światowe Dni Młodzieży

2014/04/4

Ojciec Święty Franciszek ustalił ostatni tydzień lipca 2016 r. terminem XXIX Światowych Dni Młodzieży. Młodzi całego świata mają zjechać w tych dniach do Krakowa – na miejsce spotkania wybrano krakowskie Błonia.

Karol Wojtyła kładł szczególny nacisk na pracę z młodzieżą. Urodził się w Wadowicach, a jako student przeniósł się wraz z ojcem do Krakowa, gdzie podjął naukę na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jesienią 1941 r. wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który zadebiutował przedstawieniem 1 listopada 1941 r.

Logo Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie w 1991 r.
Logo Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie w 1991 r.

W 1949 r. rozpoczął pracę w parafii św. Floriana w Krakowie, gdzie znajdowało się centrum duszpasterstwa akademickiego. Misję duszpasterską rozpoczął od założenia chóru gregoriańskiego złożonego ze studentów politechniki oraz studentek z akademika sióstr nazaretanek. Ks. Karol organizował ponadto rekolekcje, dni skupienia, wygłaszał konferencje, przygotowywał wspólnie ze studentami misteria religijne. Danuta Ciesielska pisze we wspomnieniach: „W tych wczesnych latach naszej przyjaźni spotykaliśmy się bardzo często. Wszystko było pretekstem do spotkań i różny był ich charakter”. „Rodzinka” stopniowo się rozrastała i coraz więcej osób przychodziło na spotkania. Wojtyła zauważył potrzebę wdrożenia w życie nowych metod wychowawczych i duszpasterskich, stworzenie tzw. „apostolatu wycieczkowego”. Początkowo były to wycieczki w okolice Krakowa, potem coraz dalsze wędrówki górskie, wyprawy kajakowe, rajdy rowerowe. Miały służyć duchowemu rozwojowi osób należących do grupy. Członek środowiska, sługa Boży Jerzy Ciesielski, w czasopiśmie „Homo Dei” napisał: „turystyka ma charakter religijno-formacyjny i taki też charakter ma grupa. Odpoczynek taki integruje członków grupy, sprawia, że stają się oni nawzajem dla siebie bardzo bliscy. Wspólne pokonywanie trudności, przeżywanie piękna przyrody, rozmowy i dyskusje sprawiają, że człowiek kształtuje swoje własne życie, własną osobowość, to czyni człowieka bardziej dojrzałym”.

Doświadczenia w pracy z młodzieżą skłoniły Jana Pawła II do zainicjowania Światowych Dni Młodzieży. W Orędziu na XVII Światowe Dni Młodzieży skierował do młodych te słowa: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!” Jak podkreślił kard. Ryłko, „każda edycja Dni Młodzieży jest żywym znakiem nadziei nie tylko dla Kościoła, ale także dla świata”.

W 2013 r., na spotkaniu młodych w Rio de Janeiro Ojciec Święty Franciszek podziękował młodym za organizację XXVIII ŚDM i polecił, aby na nowo przemyśleć osiem błogosławieństw, które czytamy w Ewangelii św. Mateusza (5,1-12). W 2014 r. będziemy rozważać pierwsze: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3); w r. 2015 drugie: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8); i w r. 2016: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).

Na czele Komitetu Organizacyjnego ŚDM stanął bp. Damian Muskus jako koordynator. W swoim wystąpieniu na XI Ogólnopolskim Forum Duszpasterstwa Młodzieży w Zabawie koło Tarnowa omówił stan przygotowań do wydarzenia, zachęcając do współpracy młodzież i jej duszpasterzy z całej Polski. Zadeklarował otwarcie w tej sprawie na inicjatywy i pomysły z całej Polski.

W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r. ruszył w całej Polsce program przygotowań duchowych. Obejmuje on następujące inicjatywy: Cz@t ze Słowem! – Program duchowy w parafiach (małe grupy i celebracje wspólnotowe w parafiach), P2P – Peo- ple to People, Prayer to Prayer (ludzie dla ludzi, modlitwa za modlitwę), modlitewna inicjatywa krakowian dla młodzieży całego świata, pielgrzymkę krzyża i ikony Matki Bożej ŚDM.

Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem Młodych i Krzyżem ŚDM, od samego początku jest wiernym świadkiem Światowych Dni Młodzieży, będąc od 22 kwietnia 1984 r. „żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”. Opiekunka Ludu Rzymskiego jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną Maryjną w Rzymie. Oryginał ikony znajduje się w Bazylice Matki Bożej Większej.
Ceremonia przejęcia symboli ŚDM od młodzieży brazylijskiej odbędzie się w Rzymie w najbliższą Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. Krzyż ŚDM oraz ikona Matki Bożej zostaną przejęte od młodych Brazylijczyków przez 100-osobową delegację Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży. W jej skład wejdą przedstawiciele wszystkich polskich diecezji, po dwie osoby z każdej. W piątek 11 kwietnia młodzież spotka się z delegatami z kilkudziesięciu krajów świata oraz wielu ruchów międzynarodowych biorących udział w oficjalnym spotkaniu przygotowawczym do ŚDM 2016.

Kolejna inicjatywa związana z tym wydarzeniem to Bilet dla Brata – dzieło pomocy młodym z krajów Europy Wschodniej. Zbiórka funduszy dla pielgrzymów ze Wschodu przyjmie różne formy, np. sprzedaży płyty okolicznościowej z okazji kanonizacji Jana Pawła II, możliwość wsparcia przez darczyńców, również bezpośrednio przez internet. Beneficjentami projektu będą grupy duszpasterskie z Europy Wschodniej.

Ustanowienie Światowych Dni Młodzieży w Kościele było „jedną z najbardziej brzemiennych w błogosławione skutki decyzji Jana Pawła II” – powiedział kard. Ryłko, spotykając się 20 stycznia 2014 r. w Warszawie z Komisją Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Bo przecież one są „opatrznościowym narzędziem ewangelizacji młodego pokolenia o niezwykłej skuteczności”. To właśnie dzięki Światowym Dniom Młodzieży Kościół na „progu nowego millenium ukazał światu na nowo swoje młode i uśmiechnięte oblicze”.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wyzwanie organizacyjne i duchowe. Odpowiedzialność za przygotowania musi wziąć na siebie cała Polska, w tym władze państwowe. Jako katolickie stowarzyszenie mamy szczególny obowiązek aktywnego włączenia się w te przygotowania organizacyjnie i duchowo.

 

Więcej informacji o ŚDM w Krakowie: http://www.krakow2016.com/pl/ 

Monik Pazdan/kw

 

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej