Home / Społeczeństwo [archiwum] / Wyszli na ulice

Wyszli na ulice

Potrzeba zamanifestowania swojego stanowiska w sprawie obrony życia zrodziła się w sercu bardzo wielu osób. Ks. Tomasz Kancelarczyk wikariusz z parafii św. Ottona w Szczecinie szczególnie się do tego dzieła „zapalił”. Na miesiąc przed planowanym terminem uroczystości, zaprojektował i zlecił wydrukowanie 40 000 ulotek, które osobiście zawiózł do poszczególnych parafii szczecińskich, zachęcając wspólnoty parafialne do osobistego rozdawania ich po niedzielnych Mszach św. Kilka dni przed manifestacją, młodzież przypominała i zapraszała siebie nawzajem, drogą e-mailową . i sms -ową, do złożenia tego wyjątkowego świadectwa. Ksiądz Tomasz jako duszpasterz wspólnoty „Wiara i Światło” podjął niesamowitą akcję „produkcji” białych skrzydeł dla członków swojej wspólnoty. . Z jego inspiracji młodzież ucząca się z Technikum Samochodowego wycięła z tektury i okleiła białą bibułą ok. 200 skrzydeł oraz przygotowała dziewięć reprezentacyjnych flag.

„Marsz dla Życia” został zorganizowany w Szczecinie po raz trzeci z inicjatywy Zachodniopomorskiego Oddziału „Civitas Christiana”. W chwili, gdy w ojczyźnie trwa gorąca dyskusja nad tą podstawową wartością człowieka, nie mogło zabraknąć naszego głosu. Podjęliśmy wysiłek, aby wydarzenie uzyskało stosowną oprawę oraz uzewnętrzniony został jego duchowy wymiar. Zwróciliśmy się do różnych grup, wspólnot i środowisk z propozycją udziału w manifestacji. Marsz odbył się w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia i Światowego Dnia Świętości Życia. Stał się również okazją złożenia hołdu największemu obrońcy życia naszych czasów, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Mieszkańcy miasta wyrazili, odważnie i bardziej wymownie niż zwykle, swoje stanowisko w kwestiach tak fundamentalnych, jak życie ludzkie.

24 marca o godz. 15.00 manifestacja wyruszyła spod kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, przeszła przez centralne ulice Szczecina do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. Zanim ruszono, odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji nienarodzonych. Marsz poprowadził Piotr Zawendowski student drugiego roku Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a wstęp do Koronki przygotował diakon Wyższego Seminarium Duchownego. Modlitwę prowadziły kolejno osoby, których dobór nie był przypadkowy: matka dziewięciorga dzieci reprezentująca rodziny wielodzietne, przedstawicielka wspólnoty „Wiara i Światło”, mama oczekująca dziecka, obrończyni życia, przedstawicielka młodzieży. W rozważaniach odwoływano się do słów Chrystusa: „Coście uczynili jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40). W trakcie marszu przypomniano również myśli z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II o życiu i godności człowieka. Czytali je kolejno: w imieniu osób chorych i niepełnosprawnych – członek wspólnoty „Wiara i Światło”, następnie lekarz ginekolog-położnik i prawnik.

Na czele manifestacji szli liderzy dziewięciu różnych środowisk, którzy nieśli dziewięć białych róż. Kwiaty symbolizowały naszą społeczną deklarację, iż zawsze będziemy strzec i bronić podstawowego prawa człowieka do życia. Róże nieśli: bp Jan Gałecki, ocalone dziecko, dziewięćdziesięcioletni przedstawiciel najstarszego pokolenia Szczecinian, przedstawiciele: narzeczonych, Domowego Kościoła, Diecezjalnego Poradnictwa Rodzinnego, Rodziny Zastępczej, młodego pokolenia oraz Akcji Katolickiej. Róże – „deklaracje”, w symbolicznym geście zostały wręczone metropolicie archidiecezji, abp. Zygmuntowi Kamińskiemu, który przywitał uczestników Marszu w drzwiach Bazyliki. Kwiaty te złożono na ołtarzu.

Marsz zakończyła krótka modlitwa w intencji nienarodzonych Bernardy Korycko, kierownika Centrum Wspierania Rodzicielstwa od Poczęcia przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. Uczestnicy Marszu wypuścili ok. 700 białych balonów napełnionych helem, które na tle błękitnego nieba symbolizowały zanoszone modły.

W Marszu uczestniczyło wg. niektórych mediów ok. 2 000 osób. Dominującą i wyróżniającą się w tłumie grupą była Wspólnota „Wiara i Światło”. Licznie reprezentowana i witana aplauzem rzesza osób chorych oraz niepełnosprawnych zaświadczyła o wartości i godności życia. Białe skrzydła, które nieśli na swoich ramionach symbolizowały duchową łączność z tymi, którym nie dano ujrzeć „oblicza tej ziemi”. Zwracającymi uwagę kolorami podczas tegorocznego Marszu była biel symbolizująca nadzieję i radość zmartwychwstania oraz kolor żółty i niebieski, symbolizujące naszą wierność nauczaniu papieskiemu. Uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy św., a liczna grupa osób przystąpiła do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wspaniałe świadectwo wiary, dojrzałości religijnej i przywiązania do nauki Ojca Świętego Jana Pawła II złożyła również szczecińska młodzież licznie zgromadzona i zaangażowana w śpiew. Około 200 młodych ludzi grało na różnych instrumentach oraz służyło w czasie przemarszu pomocą ludziom chorym i słabym. Harcerze i Służba Maltańska zadbała o porządek i bezpieczeństwo. Bezpośrednio po uroczystościach w Bazylice Archikatedralnej młodzież zgromadziła się w Klubie „Civitas Christiana” na skromnym poczęstunku ufundowanym przez zaprzyjaźnioną firmę ASPROD. Za piękne i odważne świadectwo młodym ludziom należą się słowa uznania i wdzięczność.


——————————————-

Joanna Szałata

Autorka jest kierownikiem . Ośrodka „Z Pomocą Rodzinie”

Artykuł ukazał się w numerze 5/2007.