Idźmy razem! „Społeczeństwo” o wyzwaniach obecnych czasów

2022/06/30
CCH 0871 2
Fot. Marta Karpińska / Centrum Medialne Civitas Christiana

Temat pierwszego tegorocznego numeru „Społeczeństwa” – Idźmy razem! – wyzwanie na nowe czasy nawiązuje do trwającego obecnie w Kościele XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Biskupów, odbywającego się pod hasłem Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja.

„Synodalność nie jest poza Kościołem, nie funkcjonuje w Kościele jako jeden z jego elementów. (…) Ona wchodzi w naturę Kościoła.” - zaznacza we wstępnie do kwartalnika jego redaktor naczelny ks. Bogusław Drożdż. Włoski teolog Oreste Bazzichi w artykule zatytułowanym Synod światowy: droga od doktryny do procesów podkreśla, że po raz pierwszy w historii Kościoła synod odbywa się w sposób zdecentralizowany – nie tylko w Watykanie, ale w każdym Kościele partykularnym na pięciu kontynentach. Aleksander Ryszard Bańka – delegat polskiego Kościoła na otwarcie procesu synodalnego w Rzymie – w tekście Synodalność Kościoła w diasporze przedstawia proces odzyskiwania przez świeckich podmiotowości w Kościele oraz ich rolę w wytyczaniu kierunków przyszłych zmian duszpasterskich. Ks. Jan Rajczakowski w artykule Ku rozumieniu kościelnej synodalności podejmuje próbę odpowiedzi na obawy związane z synodem i charakterem zmian jakie ma wprowadzić w Kościele. Autor zaznacza, że synod to nie „rewolucja, przewrót i obalenie czegokolwiek, a raczej odnowienie tego, co od początków Kościoła jest jego elementem podstawowym – słuchania i rozeznawania woli Bożej.”

Wśród analiz zamieszczonych w kwartalniku znalazł się tekst ks. Michała Grupy Problematyczne używanie Facebooka a procesy dekonwersji wśród młodzieży. Omawia on badanie obejmujące poszukiwanie zależności między korzystaniem przez młodych ludzi z Facebooka a osłabieniem ich religijności. Wnioski płynące z badania mogą mieć zastosowanie zarówno w terapii psychologicznej jak i w duszpasterstwie oraz mogą stanowić pomoc dla rodziców.

Elektroniczną wersję kwartalnika można pobrać ze strony: spoleczenstwo.civitaschristiana.pl

/mdk

1 ppok20220620 0005

Marta Karpińska

Dziennikarz i fotograf, redaktor naczelna kwartalnika "Civitas Christiana".

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Kwartalnik Społeczeństwo #Ks. Bogusław Drożdż #Aleksander Bańka #Oreste Bazzichi #ks. Michał Grupa #Ks. Jan Rajczakowski #synodalność #synod
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej