Między Poznaniem a Gliwicami

2022/07/12
IMG 20220408 WA0009 v2
Fot. Piotr Jankowiak

W kwietniu 2022 roku peregrynacja relikwii błogosławionego Stefana Wyszyńskiego miała miejsce w Regionie Poznańskim: w archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, kaliskiej i włocławskiej. Rozpoczęliśmy 1 kwietnia Mszą św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu, którą odprawił ks. dr Janusz Grześkowiak, asystent kościelny Stowarzyszenia. Następnie miała miejsce Droga Krzyżowa. Symbolicznym miejscem peregrynacji był kościół we Wschowie, gdzie w ołtarzu znajduje się relikwiarz ze szczątkami św. Stanisława ze Szczepanowa. Zamordowany przez króla Bolesława II Szczodrego biskup jest patronem nie tylko parafii, ale i całego kraju. 22 kwietnia przy ołtarzu były też obecne relikwie błogosławionego Prymasa Tysiąclecia. Członkowie i sympatycy wschowskiego oddziału „Civitas Christiana” uczestniczyli we Mszy św. i nowennie przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, odmówili litanię do błogosławionego oraz oddali cześć relikwiom. Męczeństwo biskupa Stanisława dowodzi, że Kościół już w XI wieku stanął w obronie społeczeństwa, odważnie przeciwstawiając się niegodziwemu postępowaniu władcy. W postawie męczennika wyrażała się troska o chrześcijański ład moralny w państwie. W dramatycznych wydarzeniach z 1079 roku ukazała się wrażliwość polskiego Kościoła na niesprawiedliwość władzy świeckiej i krzywdy doznane przez społeczeństwo. Taką bezkompromisową postawę wobec zła systemu komunistycznego prezentował też Prymas Wyszyński, broniąc wraz z Kościołem praw i godności człowieka, odważnie upominając się o sprawiedliwość i ład moralny w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Podkreślił to mocno ks. proboszcz Dariusz Ludwikowski, jednocześnie dziękując za wspólną modlitwę i duchową więź z błogosławionym Prymasem.

27 kwietnia w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy nastąpiło uroczyste przekazanie relikwii naszego Patrona do Regionu Wrocławsko-Opolskiego. Od 29 kwietnia do 24 maja przebywały one na terenie Opolskiego Oddziału Okręgowego. Peregrynowały przez wsie i miasta, nawiedzając parafie miejskie w Opolu i w Gliwicach, włącznie z tamtejszymi katedrami. Wielkim darem dla okręgu była peregrynacja w miesiącu, w którym łąki umajone chwaliły z nami Panią Świata, kiedy szczególnie wybrzmiewa zawołanie Prymasa i hasło naszej peregrynacji: „Samemu Bogu przez Maryję!”. Relikwie Prymasa nawiedziły również pacjentów w Szpitalu Miejskim w Gliwicach oraz w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym w Tarnowskich Górach – Reptach. Jednym z miejsc, które zostało wybrane na peregrynację, był Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach. O tym wyborze zadecydował fakt, iż w 1989 roku w tym miejscu w związku z zaawansowaną chorobą nowotworową leczona była s. Nulla Lucyna Garlińska. Ze względu na stadium choroby siostrze dawano 3 miesiące życia. W tym miejscu w nocy z 14 na 15 marca 1989 roku nastąpił niewytłumaczalny przełom w leczeniu – rozpoczął się cud uzdrowienia. Cud ten posłużył w procesie beatyfikacyjnym kardynała. 33 lata po tym wydarzeniu relikwie nawiedziły kaplicę szpitalną, w której kapelan o. Bogdan Nieć CSsR odprawił Mszę św. dla pacjentów i pracowników Instytutu. Relikwie Prymasa z wielkim wzruszeniem wniósł jeden z pacjentów. Homilię, w której nawiązał do życia, nauczania, cierpienia i uwięzienia Prymasa, wygłosił o. Mariusz Więckiewicz, dając chorym pocieszenie i nadzieję, pokazując s. Nullę jako żywego świadka cudu. Prymasa zaś, który w uwięzieniu mógł odczuwać to, co pacjenci przebywający w szpitalu, ukazał jako tego, który wszystko postawił na Maryję. Było to bardzo przejmujące i ważne wydarzenie w trakcie peregrynacji w całym okręgu. Chyba właśnie w tym miejscu nawiedzenie było najbardziej potrzebne, a duchowa obecność Prymasa najbardziej odczuwalna. W uroczystości uczestniczył dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski. Zamieścił on w kronice peregrynacyjnej wyjątkowy wpis, w którym zawarte są cel i sens peregrynacji relikwii naszego Patrona: „Opatrzność sprawiła, że cud uzdrowienia Siostry Nulli rozpoczął się w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Ta sama Opatrzność sprawiła, że po 33 latach relikwie Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego trafiły w to samo miejsce, nadal służące chorym. Dziękujemy Opatrzności za przywilej uczestniczenia w realizacji cudów uzdrowień. Dyrektor Oddziału NIO-PIB w Gliwicach profesor Krzysztof Składowski”.

Autorzy:
Anna Meslin
Krzysztof Wolski

Zdjęcia w galerii autorstwa:
Piotra Jankowiaka
Anny Meslin
Sławomira Kokoszki

Materiał z kwartalnika "Civitas Christiana" nr 3 | lipiec - wrzesień 2022  

/em

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Peregrynacja 2022 #kwartalnik Civitas Christiana #3-2022 #e-civitas #Stefan kard. Wyszyński #relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego #relikwie #Poznań #gliwice
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej