Kronika Civitas Christiana – styczeń 2013

2013/02/7

Przedstawiamy kronikę najważniejszych wydarzeń Stowarzyszenia:

Oddział Okręgowy w Białymstoku

Białystok

17 stycznia w Centrum Formacji Pastoralno–Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki odbył się wykład pt. „Dzieciństwo Pana Jezusa – w kontekście najnowszej książki papieża Benedykta XVI”.  Spotkanie formacyjne odbyło się po raz kolejny w ramach Projektu lokalnego białostockiego Oddziału „Civitas Christiana” pt. Współpracownicy Prawdy.

Projekt powstał z chęci przybliżenia osoby i nauki papieża Benedykta XVI w czasach, gdzie wiele problemów domaga się rozwiązania, a ludzkość potrzebuje nawrócenia. Ks. dr Dariusz Wojtecki podzielił się swoimi refleksjami z członkami i sympatykami Oddziału. Zwrócił uwagę na kilka istotnych kwestii poruszonych w książce papieża. Benedykt XVI akcentuje, że chrześcijaństwo oparte jest na wydarzeniach historycznych. Jest faktem, że Jezus żył w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. Wyróżniamy dwa momenty, które są decydujące w chrześcijaństwie: 1. Narodzenie Boga z Dziewicy – wkroczenie Boga w świat materialny, 2. Powstanie z martwych. Jednocześnie te wydarzenia są skandalem dla ducha nowożytnego. Wierzymy w Jezusa, który stał się dla nas człowiekiem – dał nam nowe pochodzenie, a my jako istoty ludzkie jesteśmy głęboko zakorzenieni w zamyśle Boga. Sprzeciw człowieka wobec Boga ciągnie się przez całą jego historię. Ludzie często ulegają pokusie naginania słów Jezusa do swojej miary. Natomiast powinno się je pokornie przyjąć. Ponadto ks. Dariusz opowiedział o teorii związanej z pojawieniem się Gwiazdy Betlejemskiej. Dzisiaj przypuszcza się, że była to koniunkcja planet: Jowisza, Saturna i Marsa, albo jednocześnie lub niezależnie, wybuch Supernowej, która świeci jasnym światłem od kilku dni do kilku miesięcy.

Agnieszka Szmuksta

Oddział Okręgowy w Gdańsku

Odbyły się doroczne spotkania opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia. „Galeria Mariacka” gościła na wszystkich przewodniczących Oddziałów Miejskich i Przewodniczących Zespołów Formacyjno-Zadaniowych. Uroczyste spotkanie rozpoczął Przewodniczący O/Okręgowego Waldemar Jaroszewicz. W świątecznym nastroju, przeżywając i wgłębiając się w treść Pisma Świętego, odnoszącą się do wydarzenia, narodzenia Bożego Syna i wsłuchując się w słowa duszpasterza akademickiego ks. dr. Andrzeja Dańczaka, dzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu Kapeli Mariackiej i Kapeli Królewskiej pod dyrekcją Joanny Orzeł, a także obejrzeć wystawę szopek, wykonanych przez pomorskich rzeźbiarzy. Tradycyjnie po spotkaniu w Galerii uczestniczyliśmy w spotkaniu ruchów i stowarzyszeń katolickich w Dworze Artusa, podczas którego Czesław Nowak otrzymał wyróżnienie Pro Ecclesia et Populo. Spotkania opłatkowe odbywały się również w oddziałach. Gromadziły one asystentów kościelnych, którzy wraz z członkami i osobami współpracującymi ze Stowarzyszeniem, wspólnie przeżywali okres Bożego Narodzenia, kultywując starą polską tradycję, dzielenia się opłatkiem w gronie najbliższych i tych, którzy są zjednoczeni w imię wspólnego dzieła i zadań wspólnie podejmowanych. Tym spotkaniom towarzyszyło kolędowanie, a przygotowane śpiewniki, umożliwiły odśpiewanie wszystkich zwrotek kolęd, również tych mniej znanych i wykonywanych.

WJ

 

 

Oddział Okręgowy w Krakowie

Bochnia

Kilkadziesiąt obrazów autorstwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce i Domu Pomocy Społecznej w Bochni mogli podziwiać przybyli goście na otwarcie wystawy w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W wydarzeniu uczestniczył starosta bocheński Jacek Pająk, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Starosta dziękując organizatorom podkreślił bardzo ważną rolę wernisażu w integracji podopiecznych tych placówek ze społecznością lokalną. Wieczór uświetnił występ podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Organizatorami wystawy byli Barbara Hałas Dyrektor Domu Pomocy Społecznej oraz Halina Mucha przewodnicząca Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” .

 

***

 

W listopadzie r. miał miejsce finał konkursu „Ziemia Bocheńska od przeszłości do współczesności” zorganizowany przez Oddział. Był on poprzedzony wykładami dr T. Wojciechowskiego i kustosz Muzeum w Bochni J. Kęsek. Laureatom finału wręczono nagrody pieniężne, ufundowane przez sponsorów. Podczas konkursu z programem artystycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni.

Halina Mucha

 

Oddział Okręgowy w Lublinie

Lublin

5 stycznia w siedzibie Oddziału odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy „Civitas Christiana” oraz nasi przyjaciele z innych organizacji katolickich i społecznych. Wśród gości znalazło się wielu samorządowców (m. in. radnych Miasta Lublina) oraz pracowników naukowych lubelskich uczelni. Zebranych przywitał przewodniczący Marek Koryciński, który przekazał  życzenia świąteczne złożone przez Księdza Arcybiskupa i innych hierarchów Kościoła lubelskiego. Następnie głos zabrał asystent Oddziału ks. Marcin Jankiewicz. Odczytał on fragment Ewangelii o Narodzeniu oraz poprowadził modlitwę. Następnie wspólnie śpiewane były kolędy w języku polskim i ukraińskim, co jest wynikiem realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu Brama Wschodnia. Udział w Opłatku był okazją do wspólnego przeżywania i rozważania Narodzin Jezusa Chrystusa. Atmosfera ciepła i życzliwości, od lat towarzysząca lubelskim spotkaniom bożonarodzeniowym nie opuszczała nas do samego końca wieczoru.

Kamil Sulej

 

***

Do połowy lutego w filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego czynna będzie wystawa zdjęć z albumu „Skarby Archidiecezji Lubelskiej”. Organizatorami ekspozycji są Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Album opublikowany został z okazji 200-lecia istnienia Archidiecezji Lubelskiej przez Wydawnictwo Gaudium i otrzymał nagrodę „Książka Roku”. Lubelska biblioteka będzie pierwszym etapem podróży wystawy po całym regionie.

Na wernisażu obecni byli autorzy zdjęć – Piotr Maciuk i Krzysztof Wasilczyk, którzy opowiadali o kulisach powstania albumu. Ukazuje on najpiękniejsze i najcenniejsze pod względem architektonicznym oraz historycznym zabytki sztuki sakralnej na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Fotografie opatrzone są opisami przygotowanymi przez konserwatorów zabytków Dariusza Kopciowskiego i Jacka Serafinowicza. Zdjęcia skłaniają do refleksji i lepszego uświadomienia korzeni kulturowych Lubelszczyzny. Asystent Oddziału ks. Marcin Jankiewicz zwrócił uwagę na głębokie piękno duchowe emanujące z przedstawionych zdjęć.

Ewa Domaszewicz

Aleksandra Antonowicz-Sprawka

Włodawa

 

Dzięki staraniom Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana” oraz parafii p.w. Świętego Ludwika otwarto wystawę „Niedokończone Msze Wołyńskie”, poświęconą martyrologium duchowieństwa wołyńskiego zamęczonego przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Organizatorami ekspozycji, po raz pierwszy zaprezentowanej w 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim są: Centrum Ukrainicum KUL, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Konsulat Honorowy RP w Łucku. Inauguracja ekspozycji miała miejsce 9 grudnia 2012 r. Uczestniczyli w niej starosta powiatu włodawskiego Wiesław Holaczuk, radni miejscy, dyrektorzy szkół oraz wielu innych, znamienitych gości. Ekspozycja została udostępniona zwiedzającym na parterze korytarza budynku klasztornego Ojców Paulinów.

Słowo wprowadzające wygłosił dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

TRW

Oddział Okręgowy w Łodzi

Łęczyca

 

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Centrum Wolontariatu po raz XVI zorganizowały Świąteczną Zbiórkę Żywności, w której uczestniczyło 20 wolontariuszy. Kilkunastoosobowa grupa zachęcała kupujących w lokalnych sklepach, do dzielenia się artykułami żywnościowymi. Kilka osób z Ochotniczej Straży Pożarnej zajęło się transportem żywności do wyznaczonego miejsca magazynowania. Młyny z Łęczycy i okolic, ofiarowały 400 kg mąki. Oddział Okręgowy Stowarzyszenia w Łodzi przekazał na ten cel kwotę 2100 PLN, uzyskaną z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Akcja odbyła się przy współpracy z parafią Św. Andrzeja, użyczającą m.in. swoich pomieszczeń do magazynowania i wydawania żywności. Z zebranych w sklepach darów, przygotowano 150 paczek, które zostały przekazane rodzinom wielodzietnym. Akcja ta już na stałe wpisała się w działalność naszego Stowarzyszenia na tym terenie, co spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności i mediów w Łęczycy.

Marzanna Dubiel

 

Oddział Okręgowy w Poznaniu.

 

Wolsztyn.

 

25 stycznia w siedzibie Gminnego Centrum Informacji, miało miejsce spotkanie burmistrza Andrzeja Rogozinskiego z Radą Oddziału Miejskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Burmistrz poinformował Radę o sytuacji w mieście i gminie u progu nowego roku, ze szczególnym podkreśleniem spraw oświaty, kultury i polityki pro rodzinnej, a więc takich, które stanowią ważny przedmiot działania Stowarzyszenia. Przewodniczący Oddziału Włodzimierz Chrzanowski przedstawił harmonogram działań, jakie wolsztyński Oddział Stowarzyszenia zamierza podjąć w bieżącym roku na terenie swego działania, zaś uczestniczący także w spotkaniu Karol Irmler – przewodniczący Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia w Poznaniu, omówił stan przygotowań Oddziału Okręgowego, do przyjęcia patronatu kard. Stefana Wyszyńskiego. W spotkaniu wzięła również udział Barbara Matuszczak, odpowiedzialna w Urzędzie Miejskim między innymi za sprawy mieszkalnictwa komunalnego, które stanowią ważny aspekt w całokształcie działań gminy na rzecz rodziny.

W.Ch.

Oddział Okręgowy w Warszawie

Ciechanów

18 grudnia w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne dla członków, sympatyków oraz ich gości. Obecnością zaszczycili nas: asystent Oddziału ks. dr Ireneusz Wrzesiński, przedstawiciele Urzędu Miasta w osobach Jolanty Pyry, Anny Chmielewskiej oraz Sylwii Kucharskiej. Obecny był również rektor Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Leszek Zygner oraz kanclerz tej uczelni Piotr Wójcik. Biuro senatora Jana Marii Jackowskiego reprezentował dyrektor Robert Kuciński. W spotkaniu wzięła udział grupa 50 dzieci znajdujących się pod opieką naszego Stowarzyszenia w ramach świetlicy środowiskowej.

Fragment z Ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim wygłosił i stół wigilijny pobłogosławił ks. prał. Ireneusz Wrzesiński. W trakcie wystąpień oficjalnych, Artur Iniarski przekazał na ręce Przewodniczącej zestaw książek dla dzieci uczestniczących w zajęciach .W świątecznej atmosferze pełnej pogody i dobrego nastroju dzielono się opłatkiem, składano życzenia i spożywano wigilijne potrawy.

 

***

2 stycznia w ramach działalności Zespołu Formacyjnego do spraw kultury, Danuta Żmijewska opracowała prelekcję „Skarb Wiary”. Dotyczyła ona cudownego uzdrowienia z ciężkiej choroby 21. letniej Marie Bailly, które miało miejsce w 1902 roku w sanktuarium w Lourdes. Świadkiem cudu był sceptyczny religijnie późniejszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny Alexis Carrel (1873-1944). Nadzwyczajne wydarzenie zmieniło życie wybitnego naukowca, który nawrócił się i do końca swojego życia był gorliwym katolikiem.

 

***

6 stycznia członkowie „Civitas Christiana” oraz liczni mieszkańcy miasta wzięli udział w konferencji „Powstanie Styczniowe na terenach Mazowsza: jego znaczenie i udział duchowieństwa”, zorganizowanej przez Akcję Katolicką. Prelekcję o przebiegu działań powstańczych w regionie wygłosił Jacek Hryniewicz. Ks. prof. Michał Grzybowski omówił z kolei zaangażowanie duchownych w ruch powstańczy. Prezentację medialną dotyczącą pieśni, literatury oraz pamiątek po powstaniu przedstawił Łukasz Wesołowski.

***

 

7 stycznia w Ramach Zespołu Formacyjno – Zadaniowego, Emilia Cichowska zorganizowała projekcję filmu „Fatima”. Ukazał on wydarzenia towarzyszące objawieniom Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku.

 

***

12 stycznia przewodnicząca Rady Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” i liczni członkowie wzięli udział w koncercie noworocznym w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Celem gali była akcja charytatywna na rzecz młodych artystów. Otwarto również wystawę malarstwa Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Galerii im. Bolesława Biegasa, światowej sławy rzeźbiarza wywodzącego się z podciechanowskiej wsi. Ostatnią część koncertu stanowił występ zespołu „Why Ducky” oraz projekcja filmu „Hobbit” w systemie 3D.

 

***

16 stycznia odbyło się spotkanie z ks. dr. I. Wrzesińskim, poświęcone kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. W dyskusji poruszono problem pielęgnowania pamięci o Prymasie Tysiąclecia.

Maria Pszczółkowska

 

Ostrołęka

 

Na przełomie listopada i grudnia ub. r. odbyły się tygodniowe warsztaty twórczości ludowej pt. „Boże Narodzenie w tradycji Kurpiowskiej”, podczas których pod kierunkiem twórczyni ludowej Apolonii Nowak dzieci ze szkół podstawowych uczyły się robienia tradycyjnych ozdób choinkowych. W warsztatach wzięło udział ok. 500 dzieci.

 

***

6 grudnia 2012 roku w siedzibie Oddziału odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Dzieciątko Jezus w kulturze Narodu”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych. Przed uroczystym wręczeniem nagród M. Kusiak przypomniała, jak ważne jest Święto Bożego Narodzenia dla ludzi wierzących i dlaczego musimy ciągle o tym mówić i przypominać młodym ludziom, widzimy bowiem tendencje do zastępowania Dzieciątka Jezus św. Mikołajem, choinką czy Dziadkiem Mrozem, co można było również zauważyć wśród prac dzieci. Jury pod kierunkiem ks. Roberta Kaima SAC po obejrzeniu i ocenie prac przyznało następujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce – Natalia Dawid i Hania Żebrowska, II miejsce – Kornelia Zbiczyńska, Julita Kostrzewska, Julia Zbiczyńska i Julia Żebrowska, III miejsce – Julia Paudyna i Daniel Aleksandrowicz

Wyróżnienia otrzymali: Patryk Gołębiewski, Karolina Pęksa i Julia Żerańska.

Wszyscy laureaci dzięki sponsorom Urzędowi Miasta Ostrołęka, Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” oraz sponsorom prywatnym otrzymali cenne nagrody książkowe (encyklopedie dla dzieci w obrazkach) oraz słodycze. Wszystkim sponsorom za okazane serce serdecznie dziękujemy!

 

***

11 grudnia 2012 roku w Oddziale odbyło się spotkanie opłatkowe Studium Kultury Chrześcijańskiej i Myśli Społecznej. Wzięli w nim udział ks. dziekan Zdzisław Grzegorczyk, który poprowadził modlitwę, a następnie podziękował wszystkim za to, że stworzyli grupę, która przetrwała już 5 lat i nadal chce zdobywać wiedzę. Duchowny życzył wszystkim, by spotkania przynosiły im jak najwięcej satysfakcji i wydawały jak największe owoce, bo tylko tak można budować Królestwo Boże. Obecni byli również dyrektor Oddziału Okręgowego w Warszawie – M. Ćwik i kierownik Wydz. Formacji Katolicko–Społecznej J. Marlewski, którzy wręczyli świadectwa uczestnictwa w Studium za V rok pracy, gratulując wszystkim wytrwałości i życząc, by wiedza tu zdobyta budowała nie tylko ich, ale także ich rodziny i społeczności, w których przebywają. Po spotkaniu wszyscy udali się na uroczystą, dziękczynną Mszę św., podczas której modliliśmy się dziękując Panu Bogu za te 5 lat pracy, za uczestników Studium i za prelegentów, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą.

 

***

 

17 grudnia 2012 roku Oddział gościł laureatów Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości Religijnej zatytułowanego „Do Boga poprzez kulturę”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży początkującej w pisaniu poezji, a oceniany był w 3 grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie. Trzy osobowe jury pracowało samodzielnie oceniając prace w punktach od 0 do 3, po czym wspólnie dokonało podliczenia punktacji, w ten sposób wyłaniając laureatów. Jury pracowało pod kierunkiem poety religijnego Wiesława Janusza Mikulskiego.

Laureatami XI edycji Ostrołęckiego Przeglądu w poszczególnych grupach wiekowych zostali: szkoły podstawowe: I miejsce – Jaś Dawid, II miejsce – Marta Brzostek i Adrian Kempisty, III miejsce – Olga Kowalska oraz wyróżnienia – Kinga Żochowska, Wiktoria Cieślik i Ola Ogrodnik.

Gimnazja: I miejsce – Magdalena Damięcka, II miejsce – Zuzanna Zielińska i Sylwia Budna, III miejsce – Martyna Ciężar oraz wyróżnienie – Adam Tabaka.

Szkoły średnie: I miejsce – Oliwia Rudnicka, II miejsce – Aleksandra Kaczyńska, III miejsce – Aleksandra Niedźwiecka oraz wyróżnienie – Marlena Walczak.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, tomik wierszy nagrodzonych w konkursie, a wydany przez Oddział oraz nagrody książkowe. Sponsorami nagród byli: Urząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, KS „Civitas Christiana” oraz sponsorzy prywatni. Przedstawiamy jeden z nagrodzonych wierszy, pióra Zuzanny Zielińskiej z Baranowa:

„List do Boga”

Człowieku!

Nie pytaj o nic.

Spróbuj bez jakichkolwiek słów,

po prostu uwierzyć.

Nie wątp, gdybyś tylko mógł.

 

Z poważaniem

Pan Bóg.

 

***

20 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie Zespołu Biblijnego, podczas którego ks. Jan Krupka, redaktor naczelny „Głosu Katolickiego” Diecezji Łomżyńskiej przypomniał, jak ważna jest wiara w życiu człowieka, wiara którą się nie tylko deklaruje, ale wiara, którą się żyje, którą się codziennie pielęgnuje, której nie pozwala się wygasnąć. Ponieważ było to również spotkanie opłatkowe, życzył, by nasza wiara była zawsze gorąca, serca otwarte – gotowe do podejmowania nowych wyzwań, które będą budować społeczność chrześcijańską, a nam przynosić satysfakcję. Podziękował władzom Stowarzyszenia, że stworzyły warunki dla podejmowania takich inicjatyw budujących społeczność katolicką i to w różnorodnych formach, gdzie każdy może wybrać coś dla siebie, poczynając od dzieci, a kończąc na dorosłych.

***

 

9 stycznia w siedzibie Oddziału odbyło się spotkanie opłatkowe. Zebranych przywitała przewodnicząca Maria Kusiak, po czym poprosiła ks. infułata Zygmunta Żukowskiego o modlitwę i błogosławieństwo.

Po odśpiewaniu kolędy, wiceprzewodniczący Rady Głównej Tomasz Nakielski odczytał fragment Ewangelii dotyczący narodzin Dzieciątka Jezus. Ks. infułat Zygmunt Żukowski poprowadził modlitwę, złożył obecnym życzenia w imieniu własnym oraz ks. bpa Janus, jaki ponosimy, by w służbie Panu Bogu podejmując coraz to nowe inicjatywy, które budują i pogłębiają wiarę w różnych środowiskach. Mówił, jak ważne jest działanie takich stowarzyszeń jak nasze dla Kościoła, który potrzebuje wsparcia świeckich, by w obecnym świecie dotrzeć do potrzebujących i dobrze służyć Panu Bogu i ludziom.

Potem były życzenia od przewodniczącej Oddziału i T. Nakielskiego, którzy życzyli obecnym, aby przyjęli do swoich serc „Słowo” – nowonarodzone Dzieciątko Jezus, które doda im sił i odwagi w niesieniu wiary do ich środowisk, a w ich życiu codziennym niech zagości miłość i nadzieja, z których będą mogli czerpać radość życia, wewnętrzny pokój i zapał do pomnażania dobra. T. Nakielski przekazał również życzenia od przewodniczącego „Civitas Christiana” – Ziemowita Gawskiego.

Po podzieleniu się opłatkiem i wzajemnych życzeniach zasiedliśmy do wspólnego kolędowania. Kolędy i pastorałki towarzyszyły nam do późnych godzin wieczornych.

 

Mariola Kusiak

 

Płock

W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami miasta wędrował już po raz drugi Orszak Trzech Króli. Wzięło w nim udział kilka tysięcy wiernych. Orszak miał charakter ekumeniczny, odbywał się z udziałem prawosławnego „Króla” Uczestnicy, którzy zostali obdarowani koronami królewskimi, śpiewnikami z kolędami oraz naklejkami z napisem Orszak Trzech Króli wyruszyli z przed Ratusza po hejnale i modlitwie bp. Piotra Libery. Na czele orszaku szła „Gwiazda Betlejemska”, czyli animatorka Dorota Dądzik. W orszaku wędrowali biskup płocki, prezydent miasta Andrzej Nowakowski oraz starosta Michał Boszko. Towarzyszyli im ułani ze Stowarzyszenia „Palna Polonia”, Płocka Drużyna Kusznicza, Płockie Bractwo Kurkowe, strażacy, harcerze oraz uczniowie płockich szkół.

Trzej Królowie jechali konno na czele pochodu. W role te wcielili się: ks. Krzysztof Jaroszewski – proboszcz parafii św. Benedykta, Andrzej Awerianow z prawosławnej organizacji „Kanon” i Alex Minkoymoy, afrykański student Politechniki Płockiej. W trakcie przemarszu stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz młodzież z parafii św. Jadwigi zbierali środki na cele tej Fundacji. Na zakończenie Orszaku wszyscy pokłonili się Świętej Rodzinie, która oczekiwała w szopce na terenie domu biskupiego. Rolę Dzieciątka powierzono Piotrusiowi Lachowi, zaś Świętą Rodziną byli jego rodzice. Po zakończeniu orszaku odprawiono Mszę św. w katedrze. Po Mszy św. wręczono nagrody w Konkursie Rodzinnym Szopek Bożonarodzeniowych.

W przygotowanie orszaku zaangażowało się także Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – w zespole ds. szopek pracowała Helena Kowalska z Oddziału Miejskiego.

HK

 

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej