Już 18 czerwca wręczenie Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka!

2014/06/16

PietrzakAbp Józef Michalik, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i Michał Lorenc to tegoroczni laureaci nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Przyznawana bez przerwy od 1948 r. przez środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” nagroda należy do najważniejszych niepaństwowych wyróżnień w dziedzinie polskiej kultury. Wręczenie nagrody odbędzie się 18 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.

Włodzimierz Pietrzak żył w latach 1913 – 1944. Z wykształcenia prawnik, swe talenty i pasje twórcze objawił głównie jako pisarz i krytyk literacki, teoretyk kultury i publicysta, ale także jako działacz społeczny i polityczny, wreszcie jako żołnierz Powstania Warszawskiego. Należy do tych postaci w dziejach naszej literatury, które wciąż czekają na sprawiedliwą ocenę i przyznanie im należnego miejsca w gronie literackich luminarzy narodu.

Życie Pietrzaka trwało zaledwie 31 lat. Oddał je z całą premedytacją i determinacją za wolność ojczyzny. Imponujący, jak na jego młody wiek, jest dorobek literacki. Napisał sześć tomów prozy, dwa niewielkie tomiki wierszy oraz dramat. Jego talent najsilniej wyraził się w krytyce literackiej, a tom esejów „Rachunek z dwudziestoleciem” sytuuje się w rzędzie najwybitniejszych osiągnięć krytyki literackiej okresu międzywojennego.

Był osobowością natchnioną duchem wielkiego humanizmu wyrosłego na gruncie najlepszych chrześcijańskich tradycji europejskich i polskich. Wszelka jego aktywność zawsze dotyczyła problematyki kulturalnej. Jego troską najwyższą była troska o właściwy kształt kultury narodowej, gdy Polska będzie wolna. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, jak wspomina jeden z jego przyjaciół „był wszystkim, dowódcą, niańką, sanitariuszem, tragarzem zwłok”. Zginął trafiony odłamkiem granatu w sierpniu 1944 r.

Tak w skrócie wygląda szkic patrona nagrody, którą bez przerwy od 1948 r. przyznaje środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Trudno wskazać na ważniejszą niepaństwową nagrodę w dziedzinie kultury, niż nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka. Decydują o tym jej wiek i ranga. Nagroda przyznawana jest za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką oraz za doniosłe osiągnięcia w działalności formacyjnej, kulturalnej i społecznej, będące świadectwem uniwersalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz postaw i dokonań je wyrażających w życiu narodu.

Laureatami Nagrody są m.in.: Roman Brandstaetter, Ernest Bryll, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica, Jacek Kaczmarski, Krzysztof Kolberger, Zofia Kossak-Szczucka, Krzysztof Penderecki, bp Bohdan Bejze, abp Kazimierz Majdański, czy ks. Jan Twardowski.

Kapituła tegorocznej, 67. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca 8 maja 2014 roku we Włocławku, pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, przyznała tegoroczną nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”: abp Józefowi Michalikowi, metropolicie przemyskiemu za wieloletnią i ofiarną służbę duszpasterską, troskę o jedność Kościoła i narodu w Polsce, w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, a także za odwagę ekumenicznych inicjatyw; Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie za interdyscyplinarne badania nad dziedzictwem intelektualnym i duchowym pozostawionym nam przez św. Jana Pawła II, za propagowanie idei nowej ewangelizacji, a także za pracę popularyzatorską przybliżającą młodemu pokoleniu Polaków postać i dzieło Wielkiego Papieża; Michałowi Lorencowi za wybitne osiągnięcia na polu muzyki filmowej, a zwłaszcza za wspaniałą oprawę muzyczną do filmu „Jan Paweł II. Szukałem was …”.

Uroczysta gala Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, z udziałem laureatów, odbędzie się w środę, 18 czerwca o godz. 17.00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Ze względu na miejsce wręczenia wyróżnień konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie dziennikarzy pragnących relacjonować to wydarzenie. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca pod adresem: upredaktro@go2.pl lub pod numerem telefonu: 693 212 111.

Izabela Tyras

mm

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Nagroda im. Pietrzaka #warszawa #Zamek Królewski
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej