Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Zielonej Górze

2018/05/22
22-maja.jpg

Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w Auli Biblioteki UZ w Zielonej Górze.

Edycja I nosi tytuł „Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989 to cykl działań rozłożonych na pięć lat, których celem jest:

  • Naukowa refleksja i badania nad Systemem totalitarnym w latach 1945-1989 i kondycją CZŁOWIEKA – systemem wartości, norm, zasad
  • Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym kierowali się ludzie kiedy szli na współpracę z  państwem komunistycznym, a czym kiedy wybierali czynny lub bierny opór względem niego – różne postawy ludzkie i ich motywy
  • Popularyzacja badań historycznych nad tymi zagadnieniami i dotarcie z wnioskami do jak najszerszej rzeszy odbiorców

 EDYCJA I – 14 czerwca 2018 r. – Zielona Góra
„Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”

  • Walka administracyjna z obywatelem

PROGRAM – 14 czerwca 2018 r.:


MIEJSCE KONFERENCJI:
Aula Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71


OTWARCIE KONFERENCJI
godz. 10.00-10.30

 SŁOWO WSTĘPNE:

  • Tadeusz Lityński – Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
  • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

WPROWADZENIE:

  • prof. US. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – Kierownik Merytoryczny Projektu

CZĘŚĆ I
godz. 10.30 -13.30

REFERATY:

1. Stan badan w Europie nad dziejami stalinizmu.

– ks. prof. dr dr dr hab. Jan Mikrut /Uniwersytet Gregorianum, Rzym, Włochy/30 min.

2. Przesiedlenia ludności niemieckiej z tzw. Ziem Odzyskanych. Dylematy etyczno-polityczne. Ocena reminiscencyjna.

– ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński /KUL, Lublin, Polska/30 min.

3. Cele oraz skutki „repatriacji” i wywózek ze Wschodniej Galicji.

– dr Luba Derdziak /Instytut Teologiczny, Lwów, Ukraina/30 min.

4. Nowi „Lubuszanie” wobec problemów osadniczych i politycznych na Środkowym Nadodrzu w latach 1944-1956. Opór, przystosowanie, uległość.

– prof. dr hab. Czesław Osękowski /UZ, Zielona Góra, Polska/30 min.

5. Echa decyzji podejmowanych przez kardynałów A. Hlonda i St. Wyszyńskiego w ocenach Stolicy Apostolskiej.

– o. prof. dr Paweł Wójcik SVD /Uniwersytet Gregorianum , Rzym, Włochy/30 min.

6. Siostry boromeuszki ze Świebodzina – ofiary rosyjskiego bezprawia. Relacja faktów. Kontekst czasowy, stan badań.

– s. mgr Krzysztofa Kubaj SMCB /Trzebnica, Polska/30 min.


DYSKUSJA/PRZERWA KAWOWA
godz. 13.30-14.00


CZĘŚĆ II
godz. 14.00-15.30

7. „Oto Partia: siła ludów i sumienia” – komunistyczna wizja (de)formacji sumienia”.

– ks. prof. US. dr hab. Grzegorz Chojnacki /US, Szczecin, Polska/20 min.

8. „Litera prawa” jako zbiór narzędzi wymuszających posłuszeństwo wobec nowej władzy  w czasach stalinowskich 1944-56. Na przykładzie ofiar systemu.

– ks. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski /UZ, KUL, Zielona Góra, Lublin, Polska/20 min.

9. Przykłady „ludzi niezłomnych” na Środkowym Nadodrzu. Relacja faktów, stan badan.

– mgr Marek Budniak /UZ, Zielona Góra, Polska/20 min.

10. Wspomnienia Wiktorii Hetmańskiej jako przykład osobistego przeświadczenia o słuszności ustroju totalitarnego w Polsce 1945-56.

– ks. prof. US. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz /US, Szczecin, Polska/20 min.


Dyskusja
godz
. 15.30-16.00


ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
godz. 16.00-16.30

SŁOWO KOŃCOWE:

  • prof. US. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – Kierownik Merytoryczny  Projektu

WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE:

  • chętni prelegenci

PODZIĘKOWANIA:

  • organizatorzy

POCZĘSTUNEK
 godz. 16.30

***

System totalitarny w latach 1945-1989 był rzeczywistością, która dotyczyła mieszkańców Środkowego Nadodrza. W różnych etapach jego funkcjonowania wywierał  odmienny wpływ na ich życie. Po upływie ćwierć wieku od jego upadku pragniemy podjąć się naukowej refleksji nad kondycją CZŁOWIEKA  – systemem wartości, norm, zasad, jakie mu towarzyszyły.

Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym kierowali się ludzie, kiedy szli na współpracę z państwem komunistycznym, a czym, kiedy wybierali czynny lub bierny opór względem niego. Pragniemy pokazać różne postawy ludzkie i ich motywy.

Temat powyższy nie był na naszym terenie dotychczas naukowo opracowywany, dlatego istnieje potrzeba przeprowadzania najpierw badań historycznych. Wykorzystamy przede wszystkim dostępne źródła Instytutu Pamięci Narodowej w Zielonej Górze. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane w ramach seminariów, a ostatecznie skonfrontowane z dokonaniami naukowców polskich i z innych krajów. Aby utrwalić prawdę historyczną i  rozpowszechniać ją, zostanie wydana publikacja oparta na wynikach przeprowadzonych badań.

Nasze przedsięwzięcie jest kierowane do naukowców, nauczycieli, studentów historii, socjologii, filozofii oraz wszystkich zainteresowanych problematyką historii totalitaryzmu i Środkowego Nadodrza.

W celu realizacji powyższych zadań powołaliśmy Zespół badawczo-naukowy, pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Dariusza Wachocza-Śmierzchalskiego, którego celem jest przeprowadzenia cyklu comiesięcznych seminariów naukowych młodych badaczy – historyków – socjologów. Odbywać się one będą w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

Drugim zadaniem  Zespołu jest przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Człowiek wobec systemów totalitarnych w XX wieku. Planujemy zorganizować pięć edycji tej konferencji przez pięć kolejnych lat.

Trzecim zdaniem Zespołu jest przygotowanie wydawnictwa pokonferencyjnego w postaci książki.

mak

Kowalczyk Marta v2

Marta Kowalczyk

Filolog. Członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#konferencja #totalitaryzm
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej