O aktywności społecznej katolików z abp. Kupnym

2014/12/3

ks.abp_J.Kupny_Aktywnosc_01Oddział Wrocławski “Civitas Christiana” zaprasza na spotkanie z abp. Józefem Kupnym na temat “Aktywność społeczna katolików jako świadectwo wiary”. Odbędzie się ono 8 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie oddziału przy ul. Kuźniczej 11-13.

JE Arcybiskup Józef Piotr Kupny urodził się 23 lutego 1956 w Dąbrówce Wielkiej. W latach 1971-1975 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Chorzowie, po jego ukończeniu został klerykiem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez 2 lata odbywał zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Brzegu.

Święcenia diakonatu otrzymał 28 lutego 1982 przez posługę biskupa diecezjalnego katowickiego Herberta Bednorza, który 31 marca 1983 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach udzielił mu również święceń prezbiteratu. Tytuł magistra teologii uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy Nauczanie społeczne Jana Pawła II w czasie wizyty-pielgrzymki w Polsce (2-10.06.1979). W 1986 na podstawie rozprawy Nauczanie społeczne Jana Pawła II w Polsce uzyskał stopień licencjata teologii. W latach 1986-1990 odbył studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył z tytułem magistra socjologii na podstawie pracy Społeczne uwarunkowanie rozwoju osoby w nauczaniu Jana Pawła II. W 1993 na podstawie dysertacji Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii.

W latach 1983-1984 pracował jako wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach. W 1984 rozpoczął pracę w stacji duszpasterskiej Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach przy budowanym tam kościele. Kiedy w następnym roku przemieniono ją w parafię, został jej wikariuszem.

W 1992 został asystentem, a w 1998 adiunktem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykładał w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej, Studium Teologicznym i Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Katowicach, Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2001-2006 był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

W 2003 otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości. 21 grudnia 2005 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Święcenia biskupie otrzymał 4 lutego 2006 w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W latach 2006-2013 był biskupem pomocniczym katowickim. 18 maja 2013 papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

W 2009 został przyjęty w poczet członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, otrzymując rangę komandora z gwiazdą. W 2012 roku był przewodniczącym kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia.

mm

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #Kupny #wrocław
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej