Rodzina wobec gender

2014/05/19

plakat-gwrKatolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” Oddział w Lublinie przy współpracy z Instytutem Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Katedrą Psychopedagogiki Rodziny KUL oraz Ruchem Światło-Życie Domowy Kościół Archidiecezji Lubelskiej serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Rodzina wobec gender”.

Konferencja odbędzie się 27 maja 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

9.45-10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.20

Powitanie gości: – Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

– Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii

– Ks. dr hab. Witold Janocha, Dyrektor INoRiPS KUL

10.00-16.30

Międzynarodowa sesja posterowa ( Atrium Collegium Norvidianium)

Sesja I  Gender – geneza i założenia

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  Gmach Główny KUL

10.20-10.50

Gender – ideologia, która niszczy rodziny – Dr Gabriele Kuby

10.50- 11.10

Teoria gender – nowa wojna antropologiczna – PhDr. Richard Kucharčík, PhD.  (Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku)

11.10-11.30

Systemy totalitarne wobec rodziny  – Dr hab. Włodzimierz Osadczy  (INoRiPS, KUL)

11.30-11.50

Przerwa kawowa

Sesja II Praktyka (wdrażanie, ofensywa ideologiczna)

11.50-12.10

Gender jako postulat de lege ferenda  – dr hab. A. Stępkowski  (UW)

12.10-12.30

W jaki sposób ideologie i deprywacje przenikają do polskich szkół ? Marcin Musiał (Polonia Christiana)

12.30-12.50

Człowiek jako “Imago Dei” – bogactwo płciowe, dobro
społeczeństwa
– ThDr. Lucia Pečovská, PhD. (Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku)

12.50-13.10

Przerwa kawowa

Sesja III Ocena

13.10-13.30

Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny? – ks. prof. P. Bortkiewicz (UAM)

13.30-13.50

Wpływ gender na rozwój bio- psychospołeczny człowieka – dr hab. Dorota Kornas – Biela , prof. KUL (KUL)

13.50-14.10

W obronie duszy. Jak wychowywać w czasach gender?Dobrochna Lama (współtwórczyni szkół Stowarzyszenia STERNIK w Polsce)

14.10-14.30

Epidemiologia lekarska wobec ataku ideologii gender  sp –   dr n. med. Zbigniew Hałat

Sesja IV Obrona – prezentacja rozwiązań

14.30-14.50

Jak przeciwstawić się ofensywie gender ?– Mariusz Dzierżawski (Fundacja Pro – Prawo do Życia)

14.50-15.10

Stop ideologii gender – prezentacja rozwiązań – Paweł Woliński (Fundacja Mamy i Taty)

15.10-15.30

Ekspansja ideologii gender w Polsce – zagrożenia dla naszych dzieci – prezentacja rozwiązań  – Zbigniew Barciński  (Stowarzyszenie Pedagogów NATAN)

15.30-15.50

Gender – Prezentacja rozwiązań   – dr n. med. . Konstanty Radziwiłł  (wiceprezes zarządu Związku Dużych Rodzin Trzy Plus )

15.50-16.20

Dyskusja panelowa słuchaczy z wykładowcami Podsumowanie konferencji

16.30-17.30

Lunch

17.30

Msza św. w intencji rodzin z indywidualnym błogosławieństwem rodzin – przewodniczy ks. Bp. Stanisław Stefanek (Kościele Akademickim KUL)

Patronat honorowy
Metropolita Lubelski Ks.  Abp Stanisław Budzik

mm

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #gender #konferencja #KUL #rodzina
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej