Sympozjum w Toruniu: “Religia w sieci – szansa czy zagrożenie? Młodzi użytkownicy sieci, a destrukcyjne ruchy religijne”

2019/11/12
sl.jpg

Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w XI Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym, które odbędzie się 14 listopada 2019 r. (czwartek) 9:00-17:00 Centrum Dialogu Jana Pawła II (pl. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”). W tym roku temat sympozjum brzmi “Religia w sieci – szansa czy zagrożenie? Młodzi użytkownicy sieci, a destrukcyjne ruchy religijne”.

Człowiek współczesny, zwłaszcza młody, w znacznej mierze kształtuje swój „ogląd rzeczy­wistości” poprzez media elektroniczne. Choć na mentalność średniego i starszego pokolenia od­dzia­łuje jeszcze telewizja (a w znacznie mniejszym stopniu lektura książek i prasy), młodzi Polacy przez całe swe życie funkcjonują jednocześnie w dwóch wymiarach: realnym i wirtualnym. Dla niektórych ten drugi wymiar – ze względu na swe bogactwo treściowe i różnorodność formy – jest nie tyle dopełnieniem rzeczywistego życia (nauka, praca, dom, sport, relacje w rodzinie i rówie­śnicze, wspólnota religijna etc.), ile samym jądrem (centrum) zainteresowań. Większość młodych „przebywa” w świecie wirtualnym ok. 3,5 godz. dziennie. Częstokroć wytwarza to u nich uzale­żnienie. Internet jest dla nich nie tylko użytecznym źródłem rozrywki i informacji, ale nade wszy­stko platformą komunikacji (wymiany idei, znajomości, przyjaźni, wspólnoty zainteresowań, pasji) z innymi. Stąd taka popularność tzw. forów społecznościowych oraz – niestety – zagrożeń, które z bezkrytycznym uczestnictwem w wirtualnych światach się wiążą.

Jednym z nich jest internetowa oferta religijna. Z jednej strony może ona poszerzyć, tak przydatną we współczesnym społeczeństwie pluralistycznym, wiedzę o innych religiach i pogłębić znajomość własnej. Z drugiej strony Sieć może być w tym zakresie groźna. Chodzi nie tylko o za­sianie w młodym człowieku podejścia relatywistycznego i przekonania, że wszystkie religie są w gruncie rzeczy fikcją czy złudzeniem. W Internecie werbują swych nowych adeptów i zwo­len­ników ruchy i sekty stosujące przemoc, grupy szerzące nienawiść religijną i rasową, czy wręcz propagujące satanizm. W zderzeniu z wrażliwą psychiką młodego człowieka takie treści wywołują zaburzenia psychiczne, degradują i dezintegrują osobowość, rozbijają naturalne więzi rodzinne, a nieraz prowadzą do samobójstwa.

Dlatego namysł nad zagadnieniem destrukcyjnych ruchów religijnych w Sieci oraz potencjalnych skutków ich oddziaływania na młodzież (uczestników i konsumentów wir­tualnej rzeczywistości) jest konieczny. Zwłaszcza dla nauczycieli i wychowawców, oraz osób, zaangażowanych w terapeutyczną pomoc młodzieży „z problemami” i członkom ich rodzin.

PROGRAM:

900 – otwarcie konferencji, ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – Dziekan Wydziału Teologicznego UMK

 

Sesja I – przewodniczenie ks. prof. dr hab. Jan Perszon

 

915 – 945 (30’) Nowe zjawiska i trendy zagrożeniem dla duchowości młodzieży w internecie

prof. dr hab. Monika M. Przybysz, kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

945 – 1015 (30’) Cyfrowi tubylcy i ich samotność w Sieci

dr Marek Robak, Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie

1015-1045 (30’) Religia i internet – kilka uwag teoretycznych

dr hab. Piotr Siuda, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1045-1105 (20’) Wybrane trendy „duchowości internetowej” nastolatków w USA

dr Beata Skarżyńska-Lijewski, ICSA (International Cultic Studies Association)

1105-1130 (25’) Patostreaming w kontekście duchowych zagrożeń dla młodzieży w internecie

prof. dr hab. Monika M. Przybysz, kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

1130-1155 (25’) Herezja w Darknecie. Jak targetowanie i rozpraszanie informacji utrudnia osąd w internecie

dr Marek Robak, Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie

1155-1225 (30’) Dyskusja, pytania do referentów

1225-1255 (30’) Przerwa kawowa

 

Sesja II – przewodniczenie prof. dr hab. Monika Marta Przybysz

 

1255-1315 (20’) Instagram jako współczesna wersja Biblii Pauperum

dr Piotr Wajs, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

1315-1330 (15’) Kościół Scjentologiczny w przestrzeni on-line

mgr Sergiusz Anoszko, Wydział Teologiczny UKSW, Uniwersytet Państwowy w Mohylewie – Białoruś

1330-1350 (20’) Twitter jako współczesny areopag – szanse i zagrożenia

ks. dr Janusz Chyła, WSD Pelplin, proboszcz parafii MBKP w Chojnicach

1350-1405 (15’) Propagowanie ideologii satanizmu w internecie

ks. mgr lic. Grzegorz Daroszewski, Gdańskie Centrum Informacji o Sektach i NRR, diecezjalny duszpasterz osób i rodzin zagrożonych sektami i okultyzmem

1405-1420 (15’) Wirtualna sieć, realny połów. Kryminologiczne i karnoprawne aspekty funkcjonowania tzw. internetowych sekt śmierci

dr Piotr Chrzczonowicz, UMK, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej

1420-1445 (25’) Internet jako medium dla „WOW life Church” – nowego duchowego zagrożenia z Sri Lanki

Piotr Rzoska, Apologeticum TV; facebookowa grupa społecznościowa „Prawda o ruchu charyzmatycznym”

1445-1500 (15’) IT na służbie młodzieży misjonarskiej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów)

mgr Sergiusz Anoszko, Wydział Teologiczny UKSW, Uniwersytet Państwowy w Mohylewie – Białoruś

1500-1520 (20’) Echa sedewakantyzmu na facebookowych profilach o tematyce katolickiej

dr Piotr Wajs, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

1520-1550 (30’) Dyskusja, pytania do referentów

1550 Obiad dla referentów i zaproszonych gości

 

 

 

Szczesny Szymon

Szymon Szczęsny

Historyk, ekonomista, podróżnik. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej