Weź udział w konkursie – Nasza Polska Niepodległa

2018/02/12
prymas-wyszynski.jpg

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie zapraszają do konkursu. Hasło XVIII edycji: „Nasza Polska Niepodległa”.

Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia Patronem Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie.

W tym roku konkurs ma na celu podkreślenie ważnych wydarzeń:

 • 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Uznanie dekretu o heroiczności cnót Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia i zakończenie pierwszego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego.
 • 100-lecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jego rola
  w krzewieniu polskości oraz wartości chrześcijańskich. Wybitni Polacy związani z uczelnią oraz ich wkład w wolną Polskę: św. Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyński.

Uczestnicy:  uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Forma:  literacka, plastyczna lub multimedialna (prezentacja)

Tematy konkursu:

 1. Jakiej Polski chciałby Prymas Stefan Wyszyński? Stwórz artystyczną wizję przyszłej Polski zgodną z duchem nauk Kardynała.
 2. „Naród polski ma szlachetne ambicje, aby podnosić się – jak feniks – z popiołów”. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko… Wielcy Polacy w służbie niepodległej Polsce.
 3. „Dla nas inaczej «polski» wiatr szumi…”. Za co kocham moją Ojczyznę?
 4. Krzyż i orzeł, czyli miłość do Boga i miłość do Ojczyzny w naszej historii. Realizacja tematu
  w formie komiksu.

Cele konkursu:

 1. Zachęcenie młodego pokolenia do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 2. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierni byli: Stefan Kardynał Wyszyński, św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i inni wielcy Polacy.
 3. Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 4. Poznanie historii swojego kraju oraz kształtowanie postaw patriotyzmu w oparciu o postawy wielkich Polaków.
 5. Podkreślenie znaczącej roli w krzewieniu polskości i wartości chrześcijańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 100-lecie powstania uczelni. Przybliżenie postaci wybitnych Polaków związanych z uczelnią i ich wkład w wolną Polskę: św. Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyński.
 6. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi, plastycznymi oraz multimedialnymi.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 formach:
 • literackiej (forma dowolna: wiersz, opowiadanie, list, pamiętnik, reportaż, wywiad, esej, rozprawka i in.);
 • plastycznej (format i technika dowolna);
 • prezentacja multimedialna zapisana na płycie CD (PowerPoint, OpenOffice): objętość 20-30 slajdów.
 1. Kryteria oceny:

praca literacka: zgodność z tematem, poprawność  merytoryczna, językowa, ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu;

praca plastyczna: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka;

prezentacja multimedialna wykonana na płycie CD (PowerPoint 2003, 2007, OpenOffice): objętość 20-30 slajdów, poprawność merytoryczna, oryginalność ujęcia tematu.
W przypadku korzystania z zasobów internetowych prosimy o podanie źródeł na ostatnim slajdzie.

 1. Przyjmujemy tylko prace indywidualne. Praca powinna być czytelnie opisana:

– imię i nazwisko autora, klasa, temat pracy,

– imię i nazwisko opiekuna, adres i telefon (fax) szkoły

i przesłana na adres:

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

20-722 Lublin, ul. Roztocze 14, tel. 81 536 65 36

z dopiskiem: „Konkurs o Patronie”

 1. 4. Termin nadsyłania prac – 30 kwietnia 2018
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 maja 2018 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły. Wyniki zostaną podane telefonicznie (fax) i na stronie internetowej szkoły (www.zs7.lublin.pl).
 3. Dla uczestników i opiekunów przewidziane są dyplomy, dla laureatów nagrody rzeczowe.
 4. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i przechodzą na własność organizatorów.
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
  1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz akceptacją powyższego regulaminu.
 6. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:
 7. Paweł Sokołowski – tel. 503 771 317, e-mail: pawelsokolowski@o2.pl,
 8. Anna Trzos-Mularczyk – tel. 510 089 575, e-mail: ja_anka@o2.pl.

Sponsorzy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia – Ryszard Pawka

Proboszcz parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej – ks. Antoni Socha

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie

Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie

mak

 

Kowalczyk Marta v2

Marta Kowalczyk

Filolog. Członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#konkurs #Wyszyński
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej