Home / Z życia "Civitas Christiana" / Protest Oddziału Okręgowego w Poznaniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie przedstawienia „Golgota Picnic” autorstwa Rodrigo Garcíi wystawianego w ramach Malta Festiwal Poznań

Protest Oddziału Okręgowego w Poznaniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie przedstawienia „Golgota Picnic” autorstwa Rodrigo Garcíi wystawianego w ramach Malta Festiwal Poznań

Stanowczo protestujemy przeciw obrażaniu naszych uczuć i przekonań religijnych i domagamy się wycofania z programu Malta Festiwal Poznań obraźliwej i bluźnierczej „sztuki” „Golgota Picnic”, której wystawienie jest planowane na 27 i 28 czerwca br.

W tych dniach będziemy obchodzić dwa katolickie święta: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Dla nas katolików jest to czas modlitwy w której chcemy dziękować Bogu za Jego nieskończoną miłość, co umacnia nas w przekonaniu, że niezwykła moc i wielkość chrześcijaństwa uwidacznia się najbardziej w tej odwiecznej prawdzie, „iż Bóg jest Miłością”. Dlatego dogłębnie oburza nas fakt, że można pod pozorem sztuki kpić i szydzić z Golgoty i Krzyża, które dla chrześcijan są symbolami i znakami zbawczej męki i śmierci Chrystusa i jego bezgranicznej miłości do człowieka.

Niestety tego rodzaju pseudoartystyczne działania wpisują się w szerszy kontekst nie tylko ataków na symbole naszej wiary, ośmieszania i obrażania uczuć ludzi wierzących, ale w konsekwencji mają na celu wyeliminowanie z przestrzeni publicznej wartości chrześcijańskich, stanowiących fundament cywilizacji europejskiej i naszej tożsamości narodowej.

Oczekujemy od organizatorów Festiwalu zrozumienia i szacunku dla przekonań religijnych osób wierzących. Artyści, których wyjątkową rolę dziejową podkreślił Św. Jan Paweł II słowami: „W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego”. Artyści nie powinni nikogo obrażać ani poniżać. Nie mają też prawa niszczyć i ośmieszać chrześcijańskich i humanistycznych wartości stanowiących fundament godności człowieka. Tym bardziej z tak niskich pobudek jak rozgłos i korzyści finansowe.

Podążając za rozważaniami Ojców II Soboru Watykańskiego, uważamy że  rolą sztuki jest utrwalanie piękna: „Świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno podobnie jak prawda budzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie!”.W tym miejscu możemy sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy w naszym udręczonym codziennymi problemami świecie nie lepiej postawić na gloryfikację przynoszącego same korzyści piękna zamiast obrzydliwej maszkarady wzbudzającej jedynie kontrowersje?
Dokument PDF: Nasze stanowisko

Poznań, 10 czerwca 2014 r.

 

kw