Home / Z życia "Civitas Christiana" / Spotkanie z Prymasem Wyszyńskim w Toruniu
prymas-torun-8.jpg

Spotkanie z Prymasem Wyszyńskim w Toruniu

27 lutego w Toruniu odbyło się spotkanie pt. “Pobyty Prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach obecnej diecezji toruńskiej”, które poprowadził prof. dk Waldemar Rozynkowski.

Wystąpienie zgodnie z tytułem objęło pobyty Prymasa Tysiąclecia na terenie obecnej diecezji toruńskiej, która składa się m.in. z parafii należących wcześniej do diecezji chełmińskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Co ciekawe sam Toruń do 1992 r. był podzielony właśnie pomiędzy te dwie diecezje, a jego lewobrzeżna część wchodziła w skład archidiecezji gnieźnieńskiej, której metropolitą był kard. Stefan Wyszyński. Stąd też część jego wizyt miała charakter wizytacji parafii.

Wśród innych ważnych wizyt prymasa należy szczególnie wymienić internowanie przez władze komunistyczne w Rywałdzie Królewskim w dniach 26 września – 12 października 1953 r., czy przewodnictwo uroczystościom Milenium Chrztu Polski w 1966 r. w Toruniu i Chełmży. Dla społeczności lokalnej ważne było jego uczestnictwo w pogrzebie Sługi Bożego bp Adolfa Piotra Szelążka (1950 r.), którego obecnie toczy się proces beatyfikacyjny oraz w koronacjach cudownych wizerunków: obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu (1967 r.) i figury Matki Bożej Rywałdzkiej (tzw. Matki Cyganów) w Rywałdzie Królewskim (1972 r.).

Na spotkaniu można było również nabyć książkę autorstwa prof. dk. Waldemara Rozynkowskiego “Na szlaku Prymasa Tysiąclecia. Prymas Wyszyński na Kujawach i Pomorzu” z Instytutu Wydawniczego Pax. Każdy z uczestników otrzymał również książeczkę “Droga Krzyżowa z Prymasem Stefanem Wyszyńskim“, z rozważaniami prof. dk. Rozynkowskiego, którą zaprezentował Przewodniczący Zarządu O/O w Toruniu – Piotr Hoffmann.

Szymon Szczęsny (fot.)

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce

Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więce

#droga krzyżowa, #kard. Stefan Wyszyński, #prof. dk. Waldemar Rozynkowski, #spotkanie, #wykład