/ Artykuły powiązane z tagiem dr-hab-marek-rembierz

Artykuły powiązane z tagiem dr-hab-marek-rembierz

Marek Rembierz: Pandemia – wyobraźnia – wolność

W lokalnym i globalnym wymiarze nastał czas naznaczonych tragizmem zmagań z pandemią, wywołaną przez szybkie rozprzestrzenianie się nowego typu wirusa. Nastał czas zmagań, aby napierająca z impetem rzeczywistość pandemii nie wyparła i nie zniweczyła rzeczywistości świata jako środowiska człowieka nasycanego wartościami wytwarzanymi dzięki ludzkiej aktywności.

Więcej »

Prof. Margaret Scotford Archer. Nie tylko poznawanie prawdy, lecz i czynienie sprawiedliwości należy do powinności uczonego.

Postulowane wymagania wobec uczonego, jako człowieka dążącego tak do prawdy, jak i do sprawiedliwości, spełnia Profesor Archer, realizując swe powinności jako współzałożycielka, aktywna członkini i – od 2014 r. – przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadał godność doktora honoris causa Profesor Margaret Scotford Archer, która od 2014 r. przewodniczy …

Więcej »