"Kolejny miesiąc przynosi nam dobre wiadomości z rynku pracy, które napawają nas optymizmem i potwierdzają stabilizację rynku pracy. Według naszych szacunków wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych zmniejszała się" – skomentowała dane szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Z danych Ministerstwa wynika, że w zestawieniu z końcem sierpnia liczba bezrobotnych spadła o 3,3 tys. i wyniosła 1 mln 24,7 tys. osób. Z kolei w sierpniu liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ok. 1,5 tys. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wrześniu w 11 województwach, przy czym najsilniejszy był w woj. lubelskim (-1,9 proc.), świętokrzyskim (-1,4 proc.) i dolnośląskim (-1,1 proc.). Wzrost zanotowano jedynie w województwie pomorskim (o 0,1 pp).

"Dzięki wprowadzeniu tarczy antykryzysowej zmiany na rynku pracy nie są tak gwałtowne, jak jeszcze prognozowano w marcu. Poziom bezrobocia nie wzrósł drastycznie w okresie pandemii" – ocenia minister Maląg. Dodaje, że w ramach trzech tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – na ochronę miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej firm rząd przekazał już prawie 141 mld zł.

Według ostatnich danych Eurostatu w sierpniu br. Polska była po Czechach drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia, osiągając stopę na poziomie 3,1 proc. wobec 7,4 proc. wśród wszystkich państw unijnych i 8,1 proc. w strefie euro. Stopa bezrobocia w kraju była o 0,1 pkt. proc. mniejsza niż w lipcu b.r. i utrzymała się na tym samym poziomie, co rok temu.

MRPiPS zwraca uwagę, że rośnie liczba ofert pracy, zarówno tych zgłaszanych do urzędów pracy, jak i pojawiających się na portalach internetowych. We wrześniu liczba wakatów i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 109,3 tys. i była o 13,5 proc. wyższa niż w sierpniu.

oprac. na podstawie PAP

/łb