IMG 0108 v2

Jubileusz wrocławskiego think tanku

2020/10/7

W ostatni poniedziałek sierpnia, w nowo oddanym do użytku budynku biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się uroczystość jubileuszu pięciu lat istnienia Fundacji „Obserwatorium Społeczne”, powołanej przez księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego. W okolicznościowym spotkaniu, oprócz czcigodnego fundatora, władz instytucji, wzięli udział przedstawiciele środowisk współpracujących z Obserwatorium na różnych polach. Do tej grupy ma zaszczyt należeć również nasze środowisko.

Ksiądz Arcybiskup w swym przemówieniu przypomniał początki Fundacji, w tym, również kilka głównych idei, które przyświecały jej powołaniu. Mówił o tym, że chciał, by placówka, zajmująca się przede wszystkim katolicką nauką społeczną, nie miała charakteru ściśle konfesyjnego, stąd jej istnienie nie jest oparte ani o wrocławską Kurię Metropolitarną ani też nie pozostaje w strukturach Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Jest więc Obserwatorium „think tankiem” niezależnym, lecz silnie opartym na ewangelicznych korzeniach oraz inspirującym się nauczaniem społecznym Kościoła właśnie. Nawiązuje on do wielkich tradycji myśli chrześcijańskiej, zarówno do encyklik społecznych papieży, nauczania soborowego, dorobku naukowego KNS, czy społecznych dokumentów episkopatu.

Obserwatorium to szyld pod którym dokonuje się refleksji zarówno tej okołopolitycznej analizującej nasze życie społeczne z punktu widzenia chrześcijańskiego, jak i tej szerszej filozoficznej czy wręcz historiozoficznej. Tu toczą się dyskusje, nad obecnym stanem polskiej religijności, patriotyzmem, rolą mediów, funkcją i potrzebą dialogu społecznego. To w ramach prac Obserwatorium dokonuje się również analizy służącej zabezpieczeniu dużych zgromadzeń religijnych.

Jeśli chodzi o współpracę z naszym Stowarzyszeniem, oprócz całego szeregu debat społecznych, które wspólnie prowadzimy, jest i miejsce na szereg mniejszych inicjatyw, spotkań, konwersatoriów, których liczba i różnorodność znalazły swe odbicie w okolicznościowej publikacji będącej kroniką rzeczywistej ciężkiej pracy placówki. W tym miejscu warto też przypomnieć, że przecież Fundacja jest jednym z podmiotów włączających się w inicjatywę naszego środowiska którą jest Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej.

Więcej na temat działalności instytucji, w tym także naszych wspólnych działań, można przeczytać w wywiadzie, jaki znajduje się na sąsiedniej szpalcie pisma, którego udzielił nam jej prezes ks. prof. Grzegorz Sokołowski. Tych, których ciekawości tekst wywiadu nie wyczerpie, zachęcamy również do odsłuchania podcastu jaki nagraliśmy z księdzem profesorem:

/mwż

Piotr Sutowicz 2

Piotr Sutowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Wicenaczelny Kwartalnika Civitas Christiana. Historyk, publicysta.

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej