Nadzieja wbrew nadziei

2012/11/28

VIII Dni Papieskie w Ostródzie nawiązywały do 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II

 


Scena z „Jeremiasza” Karola Wojtyły w wykonaniu aktorów Teatru Rapsodycznego z Ostródy
Fot. Romuald Aramowicz

Tegoroczne Dni Papieskie w Ostródzie zainaugurowała prelekcja z pokazem multimedialnym „Małżeństwo i rodzina w nauczaniu bł. Jana Pawła II – Rodzina jako dar i zadanie”. Prelekcję wygłosił Andrzej Taborski z Olsztyna, członek Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, redaktor naczelny biuletynu tejże Rady. Uczestnicy spotkania wzięli udział w mszy św. za ojczyznę za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Odmówiony został różaniec w intencji ojczyzny, aby zawsze pozostała wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi oraz aby polski naród wypełnił Jasnogórskie Śluby Narodu.

W niedzielę 14 października w Dzień Papieski, a także z okazji 50. rocznicy otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II i 20. rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona msza św. w intencji rychłej kanonizacji bł. Jana Pawła II. Podczas Najświętszej Eucharystii ks. prałat Roman Wiśniowiecki, archidiecezjalny duszpasterz rodzin, dziekan Dekanatu Ostróda- Zachód, kapelan Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, w Ostródzie dokonał otwarcia w parafii Roku Wiary ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Słowo wprowadzające do Eucharystii wygłosił przewodniczący rady oddziału Zbigniew Połoniewicz.

Natomiast w 34. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, na następcę św. Piotra miała miejsce w parafii pw. NPNMP premiera dramatu poetyckiego Karola Wojtyły „Jeremiasz” w wykonaniu Teatru Rapsodycznego z Ostródy. Adaptacja i reżyseria – Maria Krystyna Andrzejewska. Światło i dźwięk – Mirosław Jagielski. W rolach głównych wystąpili: ks. Piotr Skarga Pawęski – Andrzej Lewicki (z Lubawy), hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski – Zbigniew Połoniewicz, Prorok Jeremiasz – Tomasz Podsiadło oraz Baruch i Rycerz – zwiastun – Wojciech Polak. Wystąpiła również Grupa Inicjatyw Kulturalnych „In-Q” z Ostródy.

Poetycki dramat napisał Karol Wojtyła na początku II wojny światowej. „Jeremiasz” jest intelektualnym zmaganiem młodego wówczas poety z okrucieństwem losu, niezawinionych cierpień, ale i ufności, „nadziei wbrew nadziei” w Bogu. Stanisław Żółkiewski (1547–1620) to najbardziej świetlana postać dawnej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, talent wodza, mąż stanu o surowych zasadach moralnych, o niezłomnej woli i bezinteresowności w służbie publicznej. Ks. Piotr Skarga Pawęski (1536–1612) to jezuita całkowicie oddany Kościołowi katolickiemu, nadworny kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy, entuzjasta posłuszeństwa Kościołowi i państwu. Upominał o naprawę obyczajów moralnych i społecznych, a nawet politycznych. Z zapałem proroka zwalczał brak miłości i ofiarności dla ojczyzny, herezje, niesprawiedliwość i bezkarność. Trwającego obecnie Roku ks. Piotra Skargi jakby w Polsce nie było. Został ustanowiony przez Sejm RP 16 września 2011 r. z okazji 400. rocznicy jego śmierci. Już w parlamencie na etapie głosowania pojawiły się głosy przeciwne. Kazania sejmowe słynnego królewskiego kaznodziei i wybitnego patrioty rozpowszechnione zostały dopiero po upadku państwa polskiego. Prorok Jeremiasz (VII wiek przed narodzeniem Chrystusa) – Prorok Starego Testamentu, zapowiada nieszczęścia 10 plemion Izraelitów (Juda z Jerozolimą). Wzywa, by plemiona nawróciły się, zawróciły z drogi, która była zerwaniem Przymierza z Bogiem. Gdy mimo wezwania trwają w zatwardziałości, pogrążają się, Jeremiasz dostrzega nadzieję. W końcu jednak dosięgnie ich kara za prześladowania Proroka i nieusłuchania jego rad; zostaną wypędzeni przez Babilończyków. Lamentacje Proroka nad wygnaniem plemion Izraelitów nie są pozbawione wiary w powrót.

Kolejne spektakle „Jeremiasza” odbędą się w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie (23 października) oraz w Lubawie w kościele pw. św. Jana Chrzciciela (4 listopada).

Tegoroczne Dni Papieskie w Ostródzie zorganizowali: Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział w Ostródzie, Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Ostródzie oraz Grupa Inicjatyw Kulturalnych „In-Q” w Ostródzie.

Zbigniew Połoniewicz

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej