Rozpoczął się VII Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Przyznano Nagrodę „Bonum et Lucrum”

2023/09/29
CCH 9384male
Fot. Marta Karpińska

Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Kamil Sulej otworzył wczoraj VII edycję Festiwalu KNS, wydarzenia organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundację Civitas Christiana oraz Fundację Obserwatorium Społeczne. Festiwal trwa do 30 września.

Wydarzenie, które niezmienne nosi tytuł „Od teorii do praktyki”, to strefa rozmów na najważniejsze tematy, wymiana doświadczeń, a także przestrzeń, w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką.

Gości specjalnych oraz uczestników powitała Estera Ryczek, członkini Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, która poprowadziła całe wydarzenie. Uczestniczyli m.in. członkowie rady programowej Festiwalu – JE bp Marian Florczyk, członek Rady Stałej KEP i Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki UKSW oraz ks. prof. Stanisław Skobel, profesor UKSW. Na sali znaleźli się również ks. dr Marek Żejmo, konsultor Rady ds. Społecznych KEP i asystent kościelny KSCCH w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; JE bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP; ks. dr Artur Szela, Prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Społeczne, współorganizatora Festiwalu; ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Społeczne oraz ks. dr Dariusz Wojtecki, asystent krajowy KSSCH.

Jako pierwszy słowo do zebranych skierował Kamil Sulej, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Mam ogromny zaszczyt otworzyć VII Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej „Od teorii do praktyki”. (…) Dla mnie osobiście Festiwal KNS to wspólnota i relacje. Wspólnota i relacje, które tworzą wszystkie osoby zaangażowane w tak ważne i istotne wydarzenie na mapie życia społecznego Polski – wskazał.

Głos zabrał również JE ks. bp Marian Florczyk, członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP.

Katolicka nauka społeczna. Jeżeli chodzi o promocje tej nauki, to niektórzy mówią, że jest w kryzysie, stąd też moja wielka wdzięczność dla Civitas Christiana za zorganizowanie tego Festiwalu. Czym ona jest? Większość zna i najogólniej mówiąc, jest ona rozwiązywaniem, czy rzucaniem światła, na problemy społeczne. A że te problemy są, to dobrze wiemy. I trzeba powiedzieć też, że takie problemy społeczne rodzą, czy pobudzają, katolicką naukę społeczną – powiedział bp Florczyk.

Następnie swoją grą otwarcie wydarzenia uświetniło trio wiolonczelowe A’Tre, w którego skład wchodzą Magdalena Grędzińska, Agnieszka Połpińska, Agnieszka Szultz grające na co dzień w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Po otwarciu festiwalu, głos zabrał wyjątkowy gość z Włoch, arcybiskup Domenico Sorrentino, który wygłosił dla uczestników wydarzenia wykład inauguracyjny. Nawiązał on do postaci Giuseppe Toniolo, włoskiego ekonomisty, którego spuściźnie Arcybiskup poświęcił książkę. Pozycja ta doczekała się polskiej edycji nakładem Instytutu Wydawniczego PAX pt. Ekonomia człowieka. Wykładnia i proroctwo Józefa Toniolo – systematyczne odczytanie na nowo.

Jest to niekwestionowany lider katolicyzmu społecznego we Włoszech, który został ogłoszony błogosławionym. (…) Czy z dzisiejszej perspektywy ma sens odwoływanie się do kogoś, kto żył ponad 100 lat temu? Odpowiadam: ma to sens w takim stopniu, w jakim jego myśl jest prorocza. Jestem o tym głęboko przekonany. (…) Toniolo został zmarginalizowany, zapomniany, ponieważ był prekursorem. Innymi słowy, jego spojrzenie sięgało daleko i w jakiś sposób powraca dzisiaj pozwalając zrozumieć naszą teraźniejszość – zaznaczył biskup Foligno.

Po wystąpieniu abp. Sorrentino przyszedł czas na uroczystą galę, podczas której wręczono coroczną Nagrodę „Bonum et Lucrum” (łac. Dobro i Zysk). Wyróżnienie to przyznawane jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przedsiębiorcom, którzy służą dobru wspólnemu oraz prowadzą przedsiębiorstwa, aktywnie wspierając działania budujące stabilne relacje społeczne.

W tym roku Nagrodę otrzymali Lena i Władysław Grochowscy – założyciele Fundacji, której głównym obszarem działań jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zostali oni wyróżnieni za umiejętność budowania relacji z pracownikami i praktyczne realizowanie zasad katolickiej nauki społecznej w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym i religijnym, za szacunek do historii i ludzi, za styl organizacji pracy, zarządzanie metodą dialogu, za ochronę i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz profesjonalną opiekę nad repatriantami.

Laudację wygłosił ks. dr Dariusz Wojtecki, krajowy asystent Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który wymienił liczne inicjatywy, w które angażują się tegoroczni laureaci. Wśród tych inicjatyw można wymienić m.in. sfinansowanie filmu „Układ zamknięty”, założenie spółki deweloperskiej Arche, czy uratowanie zabytkowego Zamku w Łochowie.

Nagrodę wręczył Prezes Zarządu KSCCH Kamil Sulej.

Dobro wspólne jest ważniejsze, niż moje własne. Zawsze tak uważałem i mam bardzo dużo. Ja wszystko oddaję, moi rodzice też oddawali, dziadek też – podkreślił Władysław Grochowski.  

Następnie przyznano wyróżnienia dla najlepszych publikacji z zakresu KNS. W tym roku postanowiono wskazać dwie książki – jedną w języku polskim, drugą obcojęzyczną. Pierwszy wyróżniony został abp Domenico Sorrentino za książkę pt. Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica, której polska edycja wydana przez Instytut Wydawniczy PAX (Ekonomia człowieka. Wykładnia i proroctwo Józefa Toniolo – systematyczne odczytanie na nowo) ma swoją premierę na trwającym VII Festiwalu KNS.

Laudację wygłosił Kamil Sulej, Prezes Zarządu KSCCH.

(…) dzieło zostanie poddane Państwa ocenie. Jest racjonalną rekonstrukcją myśli Giuseppe Toniolo (…). Myśl i świadectwo Toniolo odsłania trudność i zaniedbania obecnego mainstreamu ekonomicznego, który nie potrafi podjąć wielkich wyzwań dzisiejszego modelu cywilizacyjnego. Nasz laureat, pokazując nauczanie Giuseppe Toniolo, należy do grona inspiratorów inicjatywy Ekonomia Franciszka, poprzez którą obecny papież wezwał młodych ekonomistów i przedsiębiorców z całego świata do zawarcia paktu na rzecz odnowy ekonomii w bardziej braterskim i solidarnym znaczeniu – wskazał Kamil Sulej. 

Księdzu arcybiskupowi nagrodę wręczył bp Artur Miziński.

Nie są to podziękowania dla mnie, ale to są podziękowania dla tego wielkiego ekonomisty, bł. Giuseppe Toniolo (…). Potrzebujemy też teoretyków ekonomii, ponieważ wiele z naszych problemów wynika z błędnych teorii. Myśl nigdy nie może być czymś oddalonym od praktyki. Dobra praktyka wynika z dobrej myśli. Zła praktyka ze złej myśli. Toniolo miał tutaj bardzo wiele do powiedzenia (…) – dodał arcybiskup.

Wyróżnienie za najlepszą polską publikację z zakresu KNS otrzymał Paweł Kęska za książkę Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł nakładu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Tegoroczny laureat jest teologiem, historykiem sztuki, menadżerem kultury i fotografem. Pracuje też jako menadżer w Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Mowę laudacyjną wygłosił prof. Paweł Skibiński, historyk i profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, który nawiązał do siedmioletniego stażu pracy nagrodzonego w Ośrodku Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

To jest książka świadcząca o tym, że Paweł przekroczył pewne własne ograniczenia, bo to jest książka zrobiona w niezwykłą rzetelnością historyka, którym to Paweł nie jest, albo raczej nie był do momentu przygotowania tej książki. Mówię to jako profesjonalny historyk. Tzn. krótko mówiąc, pan Paweł przekroczył swoje ograniczenia i zdobył się na bardzo rzetelną publikację źródłową, niesłychanie starannie przygotowaną. Taką, na jaką ksiądz Jerzy zasługuje – podkreślił prof. Skibiński.

Nagrodę wręczył Prezes Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

30 lat badam i śledzę ludzkie historie szukając w nich wartości fundamentalnych – że można być prawdą, wolnością, miłością. Że to jest wykonalne w każdych czasach – w czasie wojny i dziś. (…) Zadałem sobie proste pytanie: kim był ten człowiek? Odpowiedź wydawała się prosta. Msze za ojczyznę, wielkie kazania – wszyscy to wiemy. (…) ale ta historia nie da się tak prosto zrozumieć. Z jakiego powodu niby to był największy pogrzeb w historii Polski? Było blisko milion osób, może 600 tys., dokładnie tego nie policzono. Z jakiego powodu do dzisiaj te relikwie są na 6 kontynentach świata (…)? Dlaczego przy grobie do dziś były 23 miliony ludzi? Przecież historia komunizmu skończyła się. No to po co przychodzą? A przychodzą ludzie, który urodzili się po ‘89 roku. Stąd praca wytrwała, aby zrozumieć jakkolwiek tę historię. Przyznam szczerze, że dziś wiem, że ona się nie da zrozumieć, ona się da naśladować – powiedział Paweł Kęska odbierając wyróżnienie.

Następnie przyszedł czas na prezentację nowej pozycji wydawniczej przygotowanej przez Instytut Wydawniczy PAX. Prezentacji nowego wydania Słownika Katolickiej Nauki Społecznej dokonał ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i redaktor naczelny zespołu pracującego nad Słownikiem.

Teksty, które są w Słowniku, są pisane przez ludzi z całej Polski (…), więc jest to dzieło wielu ośrodków katolickiej nauki społecznej. W książce, która ma 130 haseł, przyjęliśmy taką metodę, że są pewne hasła, które są bardzo krótkie (…), ale jest także wiele długich haseł, które są właściwie artykułami, oferującymi pogłębioną wiedzę w danym zakresie – opisał ks. prof. Mazurkiewicz.

Transmisje otwarcia Festiwalu oraz uroczystej gali można obejrzeć na kanale Civitas Christiana TV w serwisie YouTube.

 

Wszystkie przewidziane na jutro punkty programu można oglądać na żywo za pośrednictwem transmisji YouTube. Wszystkie linki znajdują się TUTAJ

 

/ab

CCH 3673 kwadrat

Aleksandra Bilicka

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, studentka kulturoznawstwa. Pasjonuje się sztuką, kulturą i podróżami.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej #Festiwal KNS #KNS #Katolicka Nauka Społeczna #Bonum et Lucrum #wyróżnienia „Dobro i zysk” #Instytut wydawniczy pax
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej