Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne

2013/11/19

Wydarzenie pod patronatem Miesięcznika Civitas Christiana

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Wyznaniowego
oraz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Nauk Humanistycznych, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
we współpracy z
Katolickim Stowarzyszeniem “Civitas Christiana” Oddział w Lublinie
oraz
Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych
mają zaszczyt zaprosić
do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne

 która odbędzie się w Lublinie w dniu 28 listopada 2013 roku
Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Collegium Iuridicum
ul. Spokojna 1, Aula CI-300

PROGRAM

09.15 – otwarcie obrad
SESJA I – Perspektywa religijna i etyczna
09.30 – Kategoria sumienia w etyce (ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, KUL)
09.50 – Kościół katolicki a kontrowersyjne moralnie procedury medyczne (ks. dr Waldemar Głusiec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
10.05 – Teologia żydowska wobec kontrowersyjnych moralnie procedur medycznych (rabin dr Joel Nowicki, Warszawa)
10.20 – Stanowisko Świadków Jehowy wobec współczesnych procedur medycznych (dr Katarzyna Krzysztofek, Uniwersytet Jagielloński)
10.35 – Odmowa wykonania świadczeń a cele medycyny (dr Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
10.50 – dyskusja
11.20 – przerwa kawowa

SESJA II – Perspektywa prawna
11.40 – Klauzula sumienia w medycynie – gwarancja czy ograniczenie wolności sumienia pracowników ochrony zdrowia? (prof. dr hab. Andrzej Zoll, Uniwersytet Jagiellonski)
12.00 – Prawa pacjenta w  kontekście odmowy udzielenia świadczeń medycznych przez lekarza i szpital (prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; mgr Natalia Karczewska-Kamińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
12.20 – Wolność sumienia  w zawodach medycznych w standardach Rady Europy (prof. dr hab. Oktawian Nawrot, Uniwersytet Gdański)
12.35 – dyskusja
13.00 – przerwa obiadowa
14.00 – Prawo do praktykowania religii (ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL)
14.15 – Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – analiza formalna (dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski)
14.30 – Kontrowersje wokół “prawa do aborcji” (dr Małgorzata Gałązka, KUL)
14.45 – Obowiązek informacyjny a sankcje prawnokanoniczne w kontekście przerywania ciąży (ks. mgr Michał Czelny, KUL)
15.00 – dyskusja
15.15 – przerwa kawowa

SESJA III – Perspektywa medyczna
15.45 – Klauzula sumienia czy gra pozorów? (dr hab. Marek Czarkowski, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
16.00 – Klauzula sumienia w praktyce lekarza internisty (prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
16.15 – Klauzula sumienia w praktyce ginekologa-położnika (prof. dr hab. Bogdan Chazan, Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny, Warszawa)
16.30 – Istota życia człowieka z perspektywy lekarza genetyka (prof. dr hab. Alina Midro, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
16.45 – dyskusja
17.00 – przerwa kawowa
17.15 – Klauzula sumienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (dr Kazimierz Szałata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego, dr  Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych)
17.30 – Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położnej – założenia i praktyka (dr Beata Dobrowolska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
17.45 – Klauzula sumienia w praktyce aptecznej (mgr Małgorzata Prusak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
18.00 – dyskusja
18.15 – zamknięcie konferencji

Więcej informacji: http://www.kul.pl/sprzeciw-sumienia-w-praktyce-medycznej-aspekty-etyczne-i-prawne,16553.html

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej