Wręczono po raz 15. Nagrody Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości

2018/5/11
fot.jpg

Tegorocznymi laureatami zostali: ks. prałat dr Zygmunt Lubieniecki, profesor Zbigniew Kwiatkowski oraz Zbigniew Kuśnierz.

W ramach XIV Colloquium Prawno-Historycznego Res publica semper reformanda, organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Opolu, 10 maja 2018 r. wręczył Nagrody Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Opolskiego.

Kapituła nagrody w składzie: ks. dr Piotr Sadowski – Przewodniczący; Alina Kostęska – Sekretarz; oraz Laureaci nagrody – Członkowie, nagrodziła w roku 2018 następujące osoby:

  1. prałata dra Zygmunta Lubienieckiego: za otwarte serce i wrażliwość na potrzeby osób biednych i bezdomnych oraz za pasję duszpasterską, społeczną i sportową w codziennej pracy z drugim człowiekiem; pana Zbigniewa Kwiatkowskiego, prof. UO: za umiłowanie nauk prawniczych i etos sędziego, naukowca oraz dydaktyka; za formowanie kolejnych pokoleń prawników; oraz pana Zbigniewa Kuśnierza: za promowanie zdrowego stylu życia oraz za bezinteresowną działalność na rzecz osób starszych i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Opolu.

Laudację na cześć ks. prałata dra Zygmunta Lubienieckiego wygłosiła Pani Alina Kostęska, przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Opolu. Przedstawiła w niej laureata jako człowieka niezwykle skromnego a jednocześnie wielce zasłużonego dla służby bliźnim. „Spośród wielu inicjatyw ks. Zygmunta – stwierdziła Laudatorka – trzy szczególnie wpisują się w życie społeczne Opola. Pierwsza to wigilia dla osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących. Drugie ważnie wydarzenie to organizowane przez szczepanowicką parafię „Opolskie Betlejem” połączone z „Opolskim Kolędowaniem”. Trzeci rodzaj aktywności ks. Zygmunta dotyczy działań związanych z odnową opolskiej katedry.

Laudacji pod adresem profesora Zbigniewa Kwiatkowskiego podjął się profesor Stanisław Leszek Stadniczeńko, pierwszy Dziekan WPiA UO. Wspomniał w niej o niespotykanym połączeniu pracy nauczyciela akademickiego z wykonywaniem posługi sędziego, jaka jest od wielu lat jest udziałem laureata. Jak zauważył laudator, profesor Zbigniew Kwiatkowski „postrzegany jest jako osoba skromna, prezentująca postawy świadczące o umiłowaniu prawdy i sprawiedliwości, kierująca się wartościami chrześcijańskimi. Posiada szerokie horyzonty myślowe, cechuje go odpowiedzialność, dokładność, sumienność, etyczne postępowanie”.

Pani Halina Łubniewska, prezes Uniwersytetu III wieku w Opolu, prezentując sylwetkę Zbigniewa Kuśnierza podkreślała jego niezwykłe zasługi oddane dla społeczności Uniwersytetu III wieku. „Współpracujemy od 18 lat – wyznała prezes Łubniewska– i mogę śmiało nazwać go przyjacielem moim i wszystkich ludzi w jesieni życia”.

Podczas uroczystości nie zabrakło także gratulacji płynących od gości. Wyrazy szacunku i podziękowania za służbę na rzecz sprawiedliwości i bliźnich złożył wszystkim laureatom bp Paweł Stobrawa. Natomiast wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek zwrócił uwagę na piękne wzorce duchowe i zdrowotne popularyzowane przez laureatów. Podkreślił, że wszyscy powinniśmy brać wzór z takich osób. Dzięki nim możemy lepiej i pewniej myśleć o naszej przyszłości.

Nagroda Peregryna z Opola przyznawana jest osobom, które w swoim życiu odznaczają się czynnym umiłowaniem sprawiedliwości w przestrzeni życia publicznego i osobistego. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom, które zabiegają o harmonijny rozwój dobra wspólnego, w sposób szczególny uwzględniając jego podmiotowy charakter. Nagroda nawiązuje do chlubnej postaci kaznodziei i stróża ortodoksji katolickiej – dominikanina Peregrynusa z Opola, żyjącego i działającego na przełomie XIII i XIV w. na Śląsku, darzonego niezwykłym szacunkiem przez tutejszą szlachtę i ludność.

W tym roku peregrynowe laury zostały rozdane po raz 15. Fundatorem Nagrody Peregryna z Opola jest Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”, zrzeszające katolików świeckich i promujące nauczanie społeczne Kościoła.

dr Michał Kosche

mk

 

 

 

 

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#slider
© Civitas Christiana 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej