Z potrzeby serca

2012/11/28

II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Marszy dla Życia w Polsce

 


Grupa uczestników wyjazdu na Ukrainę w Kamieńcu Podolskim

W dzisiejszym świecie wobec istniejących zagrożeń wartości życia ludzkiego istnieje pilna konieczność manifestowania za życiem i organizowania Marszów dla Życia, które swoją wymową będą się przyczyniały do budowy cywilizacji życia.

W Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu 6 października miało miejsce II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Marszów dla Życia. Sekcja Marszowa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zorganizowała je jako praktycznoszkoleniowe spotkanie dla organizatorów Marszów dla Życia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych ruchów, wspólnot i stowarzyszeń z miast organizujących Marsze dla Życia. Gościliśmy również przedstawiciela Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia z Poznania Dariusza Hybela. Z Płocka zawitał koordynator organizacji katolickich, z Lublina, Zduńskiej Woli i Łodzi przyjechali przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Inicjatywy Łódź Pro File. Z Legnicy gościliśmy diecezjalnego pasterza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, natomiast z Częstochowy, Warszawy i Białegostoku przyjechali reprezentanci KSM. Z Gdańska i Torunia byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Z Warszawy przybyli przedstawiciele Zakonu Rycerzy Świeckich JPII i Fundacji Narodowego Dnia Życia, a z Olsztyna i Torunia przybyli małżonkowie z Domowego Kościoła z Diakonii Życia i Diakonii Ewangelizacji, z Torunia przybył też przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń. Były też osoby niezrzeszone w żadnych organizacjach.

Całość spotkania przygotowali i poprowadzili ks. Tomasz Kancelarczyk i Joanna Szałata z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ze Szczecina. Brało w nim udział 28 osób. Spotkanie rozpoczęto o godz. 10 mszą św. w kaplicy Centrum Dialogu Społecznego.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych dla wzajemnego ubogacenia się czy też wzajemnego ostrzegania się przed popełnianiem błędów, podzielenia się pomysłami, sposobami i metodami organizacji manifestacji w obronie życia.

Organizatorzy w czasie szkolenia jak zwykle wskazywali na trzy podstawowe wymiary Marszu dla Życia: formacyjny, duchowy i społeczny. W trakcie spotkania w poszczególnych blokach tematycznych omówiono szczegóły techniczne i organizacyjne w oparciu o osobiste doświadczenia tych osób, które przygotowując poprzednie marsze, pokonały przeszkody i trudności administracyjne, techniczne itp. Organizatorzy spotkania szczególną uwagę zwrócili w tym roku na elementy „przygotowania dalszego”, które ma zasadniczy wpływ i decyduje o jakości „przygotowania bliższego”, czyli bezpośredniej promocji czy zapowiedzi Marszu dla Życia.

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film pokazujący marsz w obronie życia w Szczecinie. W trakcie spotkania była podjęta dyskusja o charakterze praktycznym, niewybiegającym poza techniczny wymiar organizowanych marszów. Tematyka, która najbardziej interesowała uczestników, to pozyskiwanie środków finansowych na marsze, problemy kształtowania świadomości życia, sposoby promocji marszów, sposoby angażowania młodzieży i zachęcania dorosłych w ideę marszów, współpraca między organizatorami marszów, współpraca z mediami i władzami miast, aspekty prawne. Wielu interesowały sprawy techniczne np. dobre nagłośnienie, hasła, loga, gadżety, koszulki, flagi, banery, plakaty, ulotki i atrakcje towarzyszące. Dzielono się doświadczeniami współpracy z mediami lokalnymi. Podkreślano, że warto utrzymywać dobre relacje z dziennikarzami.

Na spotkaniu podnoszono między innymi kwestie dotyczące większego angażowania się w bezpośrednią pracę na rzecz Obrony Życia: kapłanów, katechetów, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Dzielono się również sposobami finansowania rozmaitych działań na rzecz Marszy dla Życia, reklamą i promocją nie tylko samej manifestacji, ale także inicjatyw okołomarszowych.

„Należy pamiętać, że marsze są tylko jedną z metod walki o życie. Żaden marsz nie jest celem samym w sobie. Celem jest ratowanie ludzkiego życia, szczególnie niewinnych dzieci – podkreślał ks. Kancelarczyk. – Akcje w obronie życia powinniśmy prowadzić cały rok, a ich uwieńczeniem powinien być marsz”.

Wiele cennych, praktycznych uwag i podpowiedzi można było uzyskać od organizatorów spotkania, którzy dzieli się swoim doświadczeniem. W swojej praktyce przez szereg lat dopracowali się ogromnego dorobku zarówno w wymiarze społecznym, formacyjnym, jak i duchowym. Mówili, jak cenne są działania przed marszem prowadzone przez cały rok. Najbardziej przekonujące jest propagowanie modelu maleńkiego Jasia, czyli 10-tygodniowego dziecka nienarodzonego. „Prezentacja modelu nienarodzonego człowieka na stole przed oczami dyskutantów o życiu zabiera argumenty najbardziej zaangażowanym feministkom” – mówi ks. Kancelarczyk. Wymownym przedsięwzięciem jest propagowanie i rozprowadzanie małych stópek nienarodzonych dzieci przez Bractwo Małych Stópek. Taki niewinny gadżet noszony przez młodych ludzi przypomina, rodzi czujność, pytania, czasem budzi ciekawość albo niepokój, a nade wszystko mówi: „Ukochaj ŻYCIE”.

Kolejnym ogromnym działaniem organizatorów jest angażowanie młodzieży szkolnej w różne konkursy plastyczne i działania na rzecz obrony życia np. w przepisywanie dokumentów Kościoła (np. Humanae vitae) na 100-metrowych materiałach, malowanie na flagach odpowiednich symboli niesionych potem na marszach, własnoręczne wykonywanie banerów z hasłami do skandowania przed marszem i podczas marszu, rozdawanie ulotek, przygotowywanie różańców na rękę w formie bransolet. Godny uwagi był pomysł uczestnictwa dorosłej młodzieży w akcji „Krew dla życia”.

Ciekawą inicjatywą działania na rzecz walki o życie, którą dzielili się uczestnicy spotkania, jest akcja Pielucha dla Malucha organizowana przez KSM z Częstochowy, akcja „Kredka dla dziecka” w Legnicy, polegająca na przygotowaniu artykułów szkolnych dla ubogich dzieci przed marszem, koncerty muzyczne dla życia ze sławnymi ludźmi, projekcje filmu, giełdy pomocy rodzinie, podejmowanie akcji pomocy Rodzina Rodzinie.

„Bardzo ważny jest wymiar duchowy w tej walce o życie. Zaplecze modlitewne przynosi największy sukces, bo są i takie złe duchy, które można wypędzić tylko postem i modlitwą” – podkreślał ks. Kancelarczyk w homilii inaugurującej Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Marszy. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego nadal wymaga propagowania i jest najbardziej skuteczną bronią w walce o życie. Inne inicjatywy, którymi dzielili się uczestnicy spotkania, to pielgrzymki w obronie życia, comiesięczne msze święte, adoracje przed Najświętszym Sakramentem. Szczególne uznanie wzbudziła organizacja Adoracji w namiocie w centrum miasta w Legnicy pod hasłem „40 dni dla życia w Wielkim Poście”.

Wszystkim organizatorom Marszy dla Życia na ww. spotkaniu przyświeca jedna, wspólna myśl przewodnia, jaką jest szeroko rozumiana Obrona Życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Różnice, jakie wypływały z podejścia do ogólnej wizji Ruchu Marszowego w Polsce oraz ogólnego wizerunku poszczególnych marszy, należy potraktować jako pewną wartość i bogactwo. Organizatorzy spotkania przywiązują dużą wagę do autonomii, wolności i różnorodności wynikających z szeregu uwarunkowań lokalnych oraz „potrzeby serca” osób – organizatorów w poszczególnych miastach. Wolność i autonomia są czynnikami, które mają bezpośredni wpływ nie tylko na sposób organizacji, hasło, symbolikę, datę, wizerunek zewnętrzny i charakter manifestacji, ale w sposób naturalny i spontaniczny angażują szerokie grono osób włączających się w prace na rzecz marszu. W tej autonomii organizatorzy spotkania upatrują ogromną siłę i dynamikę lokalnych środowisk Pro Life i co za tym idzie – całej lokalnej strategii Obrony Życia. W ich przekonaniu to właśnie z różnorodności wypływa cała energia ludzi, którzy lokalnie organizują marsze i w nich uczestniczą.

W czasie spotkania zwrócono również uwagę na fakt, że na przestrzeni minionego roku wzrosła liczba uczestników Marszy dla Życia w Polsce oraz zwiększyła się ilość miast włączających się w Polski Ruch Marszowy.

Przedstawiciele Ruchu Marszowego PFROŻ podkreślili znaczenie i wpływ Polskiego Ruchu Marszowego i szeroko rozumianej Obrony Życia w Polsce na bardzo trudną sytuację ruchów Pro Life w krajach Europy Zachodniej.

Spotkanie zakończono modlitwą zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski cały wspólny wysiłek organizatorów i uczestników oraz całego Ruchu Obrońców Życia i Rodziny.

Maria i Wiesław SkwirowieAutorzy są członkami Domowego Kościoła – Diakonia Ewangelizacji w Toruniu.

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej