Zapomniany królewski kaznodzieja

2013/02/9

Na zakończenie Roku Ks. Piotra Skargi Zespół ds. Kultury i Edukacji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu zorganizował spotkanie poświęcone temu wielkiemu Polakowi i kapłanowi

Rok poświęcony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej osobie ks. Piotra Skargi przeszedł do historii. Na próżno było w nim szukać centralnych obchodów czy uroczystości mających przypomnieć i docenić tę wielką postać w historii naszego narodu. Dla rządzących naszym krajem osoba kaznodziei Zygmunta III Wazy okazała się zbyt niewygodna – wszak trudno jest słuchać o swoich wadach, kiedy głównym zajęciem rządzących jest przechwalanie się dokonaniami w budowaniu „kraju mlekiem i miodem płynącego”.

20 grudnia w siedzibie Oddziału spotkali się członkowie i sympatycy „Civitas Christiana” i studenci Koła Naukowego „Interlex” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Wśród gości obecni byli: dr hab. A. Szymański z Wydziału Prawa i Administracji UO, ks. dr Piotr Sadowski, opiekun Oddziału w Opolu, dyrektor Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Opolu Piotr Sutowicz.

Zebrani uczestniczyli w spotkaniu z dr. Antonim Maziarzem, wicedyrektorem Instytutu Historii UO, który w wystąpieniu „Aktualność przesłania ks. Piotra Skargi” dokonał aplikacji tekstu „Kazań Sejmowych” do sytuacji współczesnej. Dobitnie wskazał, że wystąpienia ks. Skargi były profetyczne względem tego, co miało się wydarzyć w Rzeczypospolitej. Stwierdził, że stan dzisiejszej Polski ma wiele wspólnego z czasami, w których żył i działał królewski kaznodzieja. Rozwijając ideę tonącego okrętu, dr Maziarz mówił, że nierozumni chronią na nim swój bagaż i z nim toną, rozważni zaś ratują okręt, nie dbając o własny majątek.

Ks. Skarga, jak wskazywał wykładowca, to nie tylko autor „Kazań Sejmowych”, ale też innych ważnych dzieł, jak bardzo cenione w ówczesnym czasie „Żywoty Świętych”. Dr Maziarz nakreślił obszary działalności społecznej, którą prowadził ks. Piotr Skarga. Z jego inicjatywy powstały m.in. Bractwo Najświętszego Sakramentu mające szerzyć kult Eucharystii oraz towarzyszyć kapłanom w procesjach do umierających, Bractwo Miłosierdzia, którego celem było dawanie regularnej jałmużny dla biednych oraz urabianie postawy miłosierdzia chrześcijańskiego wśród braci, Skrzynka św. Mikołaja ufundowana przez Mikołaja Zebrzydowskiego mająca za cel zbieranie posagów dla ubogich i uczciwych panien. Przypomniał, że przy wydatnym udziale ks. Skargi powstały kolegia jezuickie w Połocku, Rydze i Dorpacie. Był on też pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej.

Na szczególną uwagę zasługuje troska ks. Skargi o ubogich. Królewski kaznodzieja wyróżniał się uporem i niezłomnością w prowadzeniu swojej działalności. Z dzisiejszej perspektywy widać, że praca, jaką wykonał, jest ogromna i inspirująca.

W drugiej części spotkania zebrani mieli okazję zapoznać się z życiem i działalnością ks. Piotra Skargi w opracowaniu multimedialnym. Prezentację prowadził Daniel Bialik. Zwieńczeniem spotkania był Różaniec w intencji Ojczyzny, który był cennym dopełnieniem rozważań o tym wybitnym Polaku i kapłanie zasłużonym dla Rzeczypospolitej.

Daniel Bialik

 

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej