Home / Z archiwum / Finał Konkursu Wiedzy Biblijnej

Finał Konkursu Wiedzy Biblijnej

Za niezwykle cenną należy uznać inicjatywę organizowania co roku konkursów angażujących młodzież w poznawanie Pisma Świętego. W przygotowaniu przedsięwzięcia uczestniczą Oddziały „Civitas Christiana”, a nad całością pieczę sprawuje Zespół Młodych z siedzibą w Łodzi. Zanim uczestnicy konkursu dotrą do ogólnopolskiego finału, przechodzą eliminacje szkolne i diecezjalne. W etapie szkolnym wzięło udział ok. 11.000 uczestników. Zakres merytoryczny tegorocznej edycji obejmował Pisma św. Pawła i Dzieje Apostolskie. Do zmagań w finale, który odbył się w dniach 12-13 czerwca w Niepokalanowie zakwalifikowało się 115 osób.

W pierwszym dniu młodzież musiała w ciągu 45 minut napisać test zawierający 45 pytań. W tym czasie ich katecheci i opiekunowie uczestniczyli w spotkaniu poświęconym idei Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które prowadził Karol Irmler wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Drugi z prelegentów, dr Grzegorz Chojnacki asystent kościelny Stowarzyszenia w Zielonej Górze, szerzej omówił kwestię formacji i ideę prowadzonych przez „Civitas Christiana” Ośrodków Formacji Katolicko- Społecznej. Dyskutowano też o Konkursie Wiedzy Biblijnej. Wyrażano się pozytywnie na temat inicjatywy. Porównywano ją z innymi konkursami i olimpiadami, które często organizacyjnie wypadają słabiej. Były także sugestie mogące bardziej wzbogacić formę konkursu, wśród nich wcześniejszego podawania zakresu merytorycznego, aby uczestnicy mogli przygotowywać się już w czasie wakacji, czy zmiany statusu z konkursu na olimpiadę, co przyniosłoby większe korzyści samym finalistom. Wieczorem odbyła się prezentacja działalności zespołów młodzieżowych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Stowarzyszenia i koncert zespołu „Soki Puszcza Truskawka” z Łodzi, który pozwolił młodzieży odreagować emocje i odpocząć.

Środowy poranek rozpoczęto uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. prał. Grzegorza Kalbarczyka, asystenta kościelnego „Civitas Christiana”. W auli im. św. Bonaventury Ziemowit Gawski przewodniczący „Civitas Christiana” wręczył uczestnikom finałowych zmagań pamiątkowe dyplomy. Zebrani wysłuchali koncertu zespołu „Laudate Dominum” z Zelowa. Wreszcie nastąpił długo wyczekiwany przez wszystkich moment, czyli ścisły finał. Powitano kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, który przewodniczył obradom jury, w skład którego weszli: ks. dr Janusz Kręcidło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prał. Jan Pietrzyk oraz Lucyna Pardzińska, przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Na scenę zaproszono siódemkę, która w części pisemnej uzyskała maksymalną ilość punktów. Na ich twarzach widać było radość i ogromne przejęcie.


W pierwszym dniu uczestnicy konkursu w ciągu 45 minut pisali test zawierający 45 pytań

Odpowiadali kolejno na wylosowane pytania, z zestawów za jeden, trzy i pięć punktów. Po dwóch dogrywkach o pierwsze miejsce, laureatem XI. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej został Marek Hawryluk z diecezji siedleckiej. Kolejne miejsca zajęli: Róża Jasionowska z diecezji ełckiej, Dawid Mielnik z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Daniel Borek z diecezji kieleckiej, Agnieszka Blachowicz z diecezji gliwickiej, Tomasz Jaślar z diecezji rzeszowskiej, Jacek Kraczek z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Trzy pierwsze miejsca premiowane były indeksami na wydziały teologiczne Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do wszystkich powędrowały nagrody książkowe i pieniężne, te ostatnie z przeznaczeniem na pielgrzymkę. Na koniec głos zabrał Ziemowit Gawski i kard. Józef Glemp, który tradycyjnie pozwolił sobie żartobliwie zadać laureatom kilka prostych pytań. Na szczęście również z nimi nasza siódemka sobie poradziła.

Podsumowując finał tegorocznej edycji konkursu, można śmiało powiedzieć o doskonałym przygotowaniu uczestników i bogato wypełnionym czasie pobytu w Niepokalanowie. Dobrym pomysłem okazało się spotkanie z katechetami. Wielu z nich od lat przygotowuje uczniów do konkursu, nie wiedząc jednak zbyt wiele o samym organizatorze. Był to także dobry moment na wymianę doświadczeń. Uczestnicy konkursowych zmagań mięli okazję zapoznać się z działalnością młodych w „Civitas Christiana”, niektórzy zamienić słowo z Księdzem Prymasem, ale nade wszystko zatrzymać się nad kartami Pisma Świętego. Celem nie była przecież tylko rywalizacja sama w sobie, ale właśnie pochylenie się, refleksja nad Słowem Bożym i wprowadzanie go w życie. Tego właśnie trzeba życzyć wszystkim, którzy wzięli udział we wszystkich etapach konkursu.

Marcin Kluczyński

Artykuł ukazał się w numerze 08-09/2007.