Home / Z archiwum / Spotkanie z Kardynałem – 5/2007

Spotkanie z Kardynałem – 5/2007

Przedstawiciele „Civitas Christiana” z całej Polski spotkali się w Henrykowie z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem. Henryków był siedzibą opactwa, któremu kultura polska zawdzięcza słynną księgę henrykowską, z pierwszym zdaniem wyrażonym w języku polskim. Spotkanie rozpoczęło się krótkim powitaniem z Jego Eminencją oraz ks. dr. Janem Adamarczukiem, w trakcie którego Ziemowit Gawski przewodniczący Zarządu Głównego, przekazał Kardynałowi dar – ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zebrani mogli wstępnie zapoznać się z historią obiektu. Ksiądz Kardynał odprawił dla członków Stowarzyszenia Mszę św. a w homilii mówił o zagadnieniach życia rodzinnego i macierzyństwa, nawiązując do programu i inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Spotkaniu towarzyszyła pogłębiona refleksja nad znaczeniem zakonu cysterskiego w rozwoju gospodarki oraz kultury na Śląsku. Ksiądz Kardynał omówił najważniejsze fragmenty z dziejów klasztoru, znajdujące się w nim zabytki oraz wysiłki zmierzające do odzyskania obiektu z rąk państwowych w początkach lat dziewięćdziesiątych. Kompleks henrykowski jest zespołem architektonicznym odwiedzanym przez pielgrzymów i turystów. Można tu podziwiać najpiękniejsze zabytki Spotkanie z Kardynałem sztuki od pozostałości sztuki gotyckiej po wspaniały barok, w którym to stylu przebudowano opactwo w czasach kontrreformacji. Obecnie w odzyskanym dla Kościoła, dzięki Kardynałowi, kompleksie znalazło swą siedzibę Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Annus Propedeuticus tzn. wstępny rok studiów Wrocławskiego Seminarium Duchownego. Wysłuchano także wykładu dr Anny Sutowicz, która mówiła „O dziejach cystersów śląskich i ich wkładzie w kulturę i gospodarkę Śląska”.


Teresa Więckiewicz dziękuje za uznanie dla jej pracy wyrażone przyznaniem Odznaki Honorowej Stowarzyszenia

W „sali purpurowej”, gdzie zebrali się uczestnicy spotkania, odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnej Odznaki Honorowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Teresie Więckiewicz, za propagowanie nauki społecznej Kościoła oraz gospodarczego i turystycznego wykorzystania Odry i jej dorzecza, a przez to promowanie Stowarzyszenia i jego programu. Wyróżnienie wręczył przewodniczący Ziemowit Gawski. Na zakończenie Ksiądz Kardynał zaprosił wszystkich do Henrykowa ponownie, a ks. Adamarczuk zaproponował zwiedzenie obiektu.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Oddziału Dolnośląskiego oraz Teresy Więckiewicz, przewodniczącej Oddziału Miejskiego Stowarzyszenia. Było ono ze strony kardynała Gulbinowicza wyróżnieniem i uznaniem dla wieloletniej pracy Stowarzyszenia. Dla nas było okazją do podziękowania Kardynałowi za wszelką pomoc i wielką życzliwość, z jaką spotykała się „Civitas Christiana”, nie tylko na Dolnym Śląsku, w czasie Jego posługiwania. Instytut Wydawniczy Pax przekazał na ręce Dostojnego Gospodarza wielotomową „Historię filozofii” Fredericka Coplestona.

Artykuł ukazał się w numerze 5/2007.