Home / Z archiwum / Troska o najwyższe wartości

Troska o najwyższe wartości

W dniach 28 września – 3 października 2009 r. pod hasłem: „Troska o rodzinę, troska o najwyższe wartości ogólnoludzkie” odbył się w Gnieźnie cykl spotkań i debat składających się na program XV Gnieźnieńskich Dni Rodziny Miasta i Powiatu.

Tradycyjnie patronat nad nimi sprawowali: arcybiskup Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, Krzysztof Ostrowski, starosta gnieźnieński, Jacek Kowalski, prezydent Gniezna.

Dni zostały poprzedzone prorodzinnymi sesjami rad gminnych w powiecie gnieźnieńskim oraz konkursami i festynami w szkołach powiatu z cyklu „Ja i moja rodzina”.

Spotkania gnieźnieńskie mają charakter podsumowujący działania terenowe, wzbogacając je debatami ukierunkowanymi na doskonalenie wieloaspektowego oglądu sytuacji rodziny polskiej.

Dni Rodziny otwiera tradycyjnie już debata prorodzinna z udziałem radnych, władz miasta, powiatu i gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz organizacji pozarządowych. Referat wprowadzający wygłosił ksiądz dr Franciszek Jabłoński, referent Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

W tym samym dniu rodziny, radni i działacze organizacji pozarządowych uczestniczyli w Sanktuarium Maryjnym Ojców Franciszkanów we Mszy św., a następnie – w nabożeństwie u grobu bł. Jolenty, patronki Wielkopolski i rodzin.

Kolejny dzień poświęcony był młodzieży z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, która uczestniczyła w podsumowaniu konkursu „Ja i moja rodzina”. W Miejskim Ośrodku Kultury wystawiono najlepsze prace z poszczególnych szkół powiatu. Tu też prezydent Gniezna Jacek Kowalski oraz przewodniczący Rady Oddziału Miejskiego „Civitas Christiana” Edward Frąckowiak wręczyli nagrody i dyplomy autorom wyróżnionych prac. Prezentacji laureatów dokonała Ewelina Goździewicz, przewodnicząca komisji oceniającej prace konkursowe. Na wystawie zgromadzono 165 prac.

Obecny rok upamiętnia 30. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny, w tym także do Gniezna, a zarazem jest Rokiem Kapłańskim. Te odniesienia miały też odbicie w tematyce tegorocznych Dni Rodziny. 30 września w sali „Civitas Christiana” została otwarta wystawa „Kapłani – wychowawcy wychowawców – wierni Bogu i Ojczyźnie”. Wystawa ta przedstawia wybraną przykładowo dokumentację wkładu i postaw duchowieństwa polskiego w zakresie wychowania zarówno biskupów, jak i kapłanów. Referat omawiający to zagadnienie wygłosił ksiądz dr Marian Aleksandrowicz, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Obecny na tej uroczystości biskup Bogdan Wojtuś wyraził uznanie dla organizatorów, że z takim wyczuciem potrzeby czasu podjęli ten temat mocno związany z rodziną. Przytoczył znane powiedzenie Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, że naród to „rodzina rodzin”, a to przecież z rodzin wywodzą się duchowni, służący narodowi.

Prezydent Gniezna Jacek Kowalski, wspólne z zastępcą dr. Rafałem Spachaczem, wręczyli Edwardowi Frąckowiakowi „Medal Koronacyjny”, najwyższe odznaczenie gnieźnieńskie, za 35 lat pracy w Gnieźnie, zarówno patriotycznej, jak i na rzecz rodzin gnieźnieńskich, twórcy i realizatora wielu inicjatyw prorodzinnych przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”.

Karol Irmler, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, przewodniczący Rady Okręgu w Poznaniu, wręczył Edward Frąckowiakowi list gratulacyjny przewodniczącego Stowarzyszenia Ziemowita Gawskiego.

1 października w sali „Civitas Christiana” zgromadzili się liderzy i działacze prorodzinni w ramach Wieczernika Jerozolimskiego. Zgromadzeniu Eucharystycznemu przewodniczył ksiądz Stanisław Stancel SAC, palotyn z Poznania, moderator apostolatu świeckich. Ksiądz Stancel przekazał Edwardowi Frąckowiakowi wyrazy uznania przebywającego od w Polsce Generała Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, za praktyczne krzewienie idei apostolatu świeckich św. Wincentego Pallotiego, szczególnie przejawiającego się w Gnieźnieńskiego Wieczernika Rodzin, działającego przy „Civitas Christiana”, a będącego członkiem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. „Wieczerniki” działają tu od 1980 roku.

W kolejnym dniu odbyło się spotkanie modlitewno-formacyjne i edukacyjne w intencji rodzin i ojczyzny razem z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. Wspólnota gnieźnieńska „Civitas Christiana” włączyła się też w październiku w obchody Dni Papieskich, organizując czwartkowe spotkania formacyjno-edukacyjne poświęcone Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II.

Dni zakończył przegląd zespołów artystycznych szkół powiatu gnieźnieńskiego w Miejskim Ośrodku Kultury, zorganizowany przez Zespół Młodych „Civitas Christiana” w Gnieźnie.

Edward Frąckowiak

Artykuł ukazał się w numerze 11/2009.