Współpracując można więcej

2013/1/17

Wśród różnorodnych działań „Civitas Christiana” na Podkarpaciu, część adresowana jest do rodzin. Bezinteresowna chęć służenia bliźnim, wsparta logistyką i doświadczeniem organizacji pozarządowych jest często wykorzystywana przez władze lokalne. Szczególnie wtedy, gdy znane są umiejętności konkretnych organizacji, a ich cele statutowe pokrywają się z polityką społeczną prowadzoną przez samorządy.

Liderzy oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” są dobrze znani w lokalnych samorządach, gdyż od wielu lat podejmują zadania na rzecz rodziny. W małych miejscowościach, gdzie najtrudniej o pracę, najpilniejsza jest pomoc materialna. W Kolbuszowej od wielu lat Józefa Wielgosz z grupą członków Stowarzyszenia, we współpracy z Akcją Katolicką i PKPS organizuje pomoc charytatywną w postaci paczek żywnościowych dla potrzebujących rodzin. Dzięki jadłodajni, prowadzonej ze wspomnianymi organizacjami, wiele rodzin, pozbawionych środków do życia, po prostu nie głoduje.

Oddział Stowarzyszenia w Ustrzykach Dolnych jest wszędzie tam, gdzie prowadzone są działania mające służyć rodzinie. Inicjatywa zorganizowania Gminnych Dni Rodziny wyszła właśnie z tego Oddziału. Kol. Ryszard Urban przeszczepił na ustrzyckie warunki ogólnopolskie doświadczenia „Civitas Christiana” w ich organizowaniu. W ubiegłym roku, przy dużym zaangażowaniu ustrzyckiego Oddziału, a szczególnie Ewy Lachowskiej i Małgorzaty Oleksyk, zorganizowano także I Festyn Parafialny przy parafii św. Józefa Robotnika. Dni rodziny i festyn wspaniale zintegrowały środowisko oraz uwrażliwiły społeczność lokalną na potrzeby tych, którzy nie mają odwagi wołać o pomoc. W „Civitas Christiana” ten wymiar owocowania naszych wysiłków (chodzi o aktywizację środowisk lokalnych), uważamy za bardzo cenny. Z kolei w Sieniawie, z inicjatywy i przy współudziale naszych członków, ich rodzin oraz samorządu gminy, wyremontowano świetlicę, w której prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Ma ona również być miejscem imprez i warsztatów przygotowywanych dla rodzin.

Nieporównanie większe możliwości działania są w dużych miastach naszego województwa. Inna też jest oferta Stowarzyszenia skierowana do rodzin. Obecność od wielu lat członków Oddziału w Krośnie w samorządzie ma bezpośredni związek z zadaniami, które podejmuje „Civitas Christiana”. Organizowanie Krośnieńskich Dni Rodziny, przez kolejne lata wspólnie z władzami miasta, ugruntowało pozycję naszej organizacji jako solidnego partnera. Wspólnie z zakonem kapucynów przygotowywane są konferencje poświęcone problematyce rodzinnej. Prowadzenie z powodzeniem przez 12 lat w krośnieńskim Oddziale Poradni Rodzinnej świadczy o specyfice tego środowiska, angażującego się w działalność społeczną. Pojawiły się nowe perspektywy współpracy w tej dziedzinie na terenie powiatu krośnieńskiego, z chwilą objęcia przez Jana Juszczaka funkcji starosty.

Na uwagę zasługuje również działalność prorodzinna „Civitas Christiana” w Tarnobrzegu. Lider Oddziału, radny Rady Miejskiej Włodzimierz Trybuła, z grupą młodych ludzi, uczestniczy w organizacji m.in. Dni Tarnobrzegu, Familiady Parafialnej, Akcji „Lato w mieście”. Oddział tarnobrzeski stale współpracuje z Bankiem Żywności w niesieniu pomocy najuboższym rodzinom i placówkom opiekuńczo-wychowawczym na terenie miasta.

Przegląd przedsięwzięć podkarpackiego „Civitas Christiana”, inspirowanych pragnieniem wspierania rodzin, zamyka Oddział w Rzeszowie, który od wielu lat promuje politykę prorodzinną i służy społeczności lokalnej realizując liczne projekty, których adresatem jest rodzina. Wśród przedsięwzięć organizacji rzeszowskiej należy wymienić funkcjonujące od lat Podkarpackie Centrum Wspierania Rodziny, obejmujące swoim zasięgiem praktycznie całe województwo. Współpracuje ono z Kuratorium Oświaty, parafiami i wieloma instytucjami pracującymi na rzecz rodziny. Prowadzi głównie działalność edukacyjną i formacyjną, przygotowując spotkania z młodzieżą, wykłady, konferencje, prowadząc dyżury oraz konsultacje na terenie różnego typu szkół. Projekt ten pilotuje lider rzeszowskiego Oddziału Krzysztof Budzisz we współpracy z Dariuszem Miziołkiem i wieloma innymi wolontariuszami. Średnio, co miesiąc, przedstawiciele PCWR goszczą w trzech szkołach. W ramach Centrum działa Ośrodek Przeciwdziałania Psychomanipulacjom, znany w całym kraju dzięki swoim inicjatywom i publikacjom (informował m. in. o zagrożeniach, jakie przynoszą ze sobą sekty). Oddział Podkarpacki wspólpracuje także z ordynariuszem rzeszowskim bp. Kazimierzem Górnym odpowiedzialnym w Episkopacie za sprawy rodziny.

Zaangażowanie społeczne ma swoje korzenie. Stowarzyszenie prowadzi dla swoich członków szkolenia, wykłady na temat społecznego nauczania Kościoła, dni skupienia i pielgrzymki budujące wspólnotę ludzi, chcących służyć człowiekowi w społeczenstwie.

Krzysztof Sterkowiec

Artykuł ukazał się w numerze 5/2007.

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej