Home / Z archiwum / Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

 

Oddział Okręgowy w Białymstoku

Białystok

Różaniec z Jasnej Góry i Ostrej Bramy rozpoczął peregrynację po wszystkich oddziałach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Polsce. Na początku peregrynacji znalazł się Białystok. Nasza wspólnota spotkała się na Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, na terenie której znajduje się siedziba naszego oddziału. Eucharystię sprawował ks. dr Dariusz Wojtecki, nasz asystent. W modlitwie różańcowej dziękowaliśmy za otrzymane łaski, polecaliśmy nasze rodziny, zmarłych oraz całą wspólnotę „Civitas Christiana”.


Delegacja Oddziału w Białymstoku przekazała Różaniec do Lublina

W homilii ks. Dariusz przybliżył ideę Różańca i rolę stowarzyszenia w dzisiejszej rzeczywistości. Prosił, abyśmy wszelkie nasze problemy zarówno osobiste, jak i naszego Stowarzyszenia zawierzali Matce Bożej.

Kolejnego październikowego wieczoru spotkaliśmy się w siedzibie oddziału z ks. Dariuszem i zaprzyjaźnionymi osobami z innych ruchów i stowarzyszeń na modlitwę różańcową i włączaliśmy przygotowane intencje.

W drugiej części spotkania nasz kolega Roman Majewski, koordynator peregrynacji Różańca po oddziałach w województwie podlaskim, dzielił się swoimi doświadczeniami duchowymi z Ostrej Bramy. Był też czas, aby porozmawiać o naszych przedsięwzięciach i sytuacji w Polsce.

W następnych dniach Różaniec wędrował przez Augustów, Łomżę, Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Bielsk Podlaski, Boćki, Hajnówkę i Siemiatycze

Nasi członkowie i sympatycy rozważali tajemnice różańcowe w kościołach i oddziałach. Zamieściliśmy swoje podziękowania, prośby, refleksje w pamiątkowej księdze wędrującej z Różańcem.

15 października przedstawiciele z oddziałów białostockiego i lubelskiego przybyli do Katedry pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie. Powitał nas ks. proboszcz Stanisław Ulaczyk, który wraz z ks. Marcinem Jankiewiczem, asystentem oddziału lubelskiego, sprawował Mszę św. Ksiądz prałat Stanisław Ulaczyk podkreślił, że poprzez Różaniec jesteśmy bliżej Matki Bożej, która prowadzi nas do swojego Syna.

W homilii ks. Marcin Jankiewicz zwrócił m.in. uwagę na to, że wszelkie wydarzenia w naszym życiu nie są przypadkiem. Musimy starać się rozpoznawać wolę Bożą poprzez konkretne sytuacje, spotkania, jak chociażby to nasze. W tym wszystkim dopomoże nam Matka Boża.

Po modlitwie różańcowej delegacja oddziału białostockiego przekazała Różaniec przedstawicielom oddziału lubelskiego. Na zakończenie Marek Koryciński, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, opowiedział o genezie peregrynacji Różańca.

Ufamy, że wspólna modlitwa różańcowa umocni nasze serca i bardziej zjednoczy nasze środowisko.

Oddział Okręgowy w Gdańsku

Chojnice

28 października w Chojnicach odbyło się spotkanie zespołu formacyjno-zadaniowego ds. społecznych. Wprowadzenia do debaty o społecznej funkcji biznesu dokonała dr Władysława Kiwak, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Charakteryzując obecny kryzys gospodarczy, zwróciła uwagę na jego monetarystyczne przyczyny. Chciwość banków, które na pierwszym miejscu postawiły maksymalizowanie swojego zysku, oferując klientom produkty przypominające bardziej hazard (opcje giełdowe, walutowe itp.) oraz wirtualny pieniądz, aniżeli rzetelną dbałość o powierzone im przez ludzi środki finansowe. Ważną przyczyną obecnych trudności było również realizowanie koncepcji ekonomicznej opartej na teorii, że rozwój nie zależy od pracy i produkcji, ale od maksymalizacji konsumpcji. Dlatego coraz szybciej rozwija się ogólnoświatowy ruch na rzecz odpowiedzialności społecznej biznesu bazujący na teorii ekonomicznej Adama Smitha.

(wj)


o. Tomasz Jank OFM, przełożony domu zakonnego w Gdańsku, otwiera wystawę, obok siedzi o. Roman Zioła OFM, dyrektor Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku.

Gdańsk

W Galerii Mariackiej otwarto wystawę poświęconą św. Franciszkowi z Asyżu. Jest ona pokłosiem konkursu zorganizowanego przez Prowincję św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce oraz Klasztor oo. Franciszkanów w Gdańsku, Galerię Mariacką prowadzoną przez Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a także Dom Pojednania i Spotkań im św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku.

Na konkurs nadesłano ponad 500 prac wykonanych w różnych technikach. Najczęściej pojawiały się rysunki kredką, obrazy malowane temperą na papierze, ale są też obrazy na płótnie, wyklejane plasteliną. Pojawiały się także kolaż, wycinanka, linoryt itd.

Jak napisał w katalogu do wystawy o. Tomasz Jank, sam będący artystą z wykształcenia: „Święty Franciszek z Asyżu jest niewątpliwie jedną z najbarwniejszych postaci, jakie żyły na świecie. Jego owiane legendą dzieciństwo, burzliwa młodość, rycerskie pasje, uwięzienie, choroba, pełne napięcia nawrócenie, sprawiają, że tę postać można odkrywać wciąż na nowo. Do opowiadania o świętym doskonale nadaje się język plastyki. Wspomagany nieskrępowaną wyobraźnią dziecka, sprawia, że postać sprzed ośmiu wieków ożywa przed nami w całej pełni swojego kolorytu”.

Niezwykle piękny jest franciszkowy świat widziany oczami dzieci: święty pośrodku oswojonej przez niego przyrody czyli – jak sam mówił – wśród sióstr i braci. Prace są także owocem pogłębionej refleksji, podpowiedzianej, wyczytanej, intuicyjnie odkrytej… Stają się już nie tylko przedstawieniem, ale i komentarzem. Nie tylko portretem świętego, ale czymś zdecydowanie więcej.

Z przyjemnością wręczono nagrody i z satysfakcją otwierano wystawę, wierząc, że świat „Pokoju i Dobra” pozostanie na zawsze w sercach, które przelewały go dla nas na papier.

W.J.

* * *

Od 16 do 18 października w Gdańsku trwały zorganizowane przez Diakonię Ewangelizacyjną Ruchu Światło–Życie i stowarzyszenie „Civitas Christiana” rekolekcje ewangelizacyjne dla studentów wyższych uczelni Trójmiasta. Uczestniczyli w nich przede wszystkim słuchacze Akademii Muzycznej. Rekolekcje odbywały się pod hasłem „Życie bez Boga jest jak latająca łopata – bez sensu”.

Nauki zainaugurował koncert w wykonaniu Cezarego Paciorka, znanego muzyka i kompozytora, autora m.in. pieśni Nie ścigaj się z miłością, skomponowanej na pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999 roku oraz Macieja Borowicza. Koncert był świadectwem wiary jazzmana, który jest głęboko wierzącym katolikiem. Spotkania i katechezy odbywały się w Kaplicy Królewskiej oraz Galerii Mariackiej, a prowadził je ks. Maciej Krulak. Studenci rozważali fundamentalne zagadnienia wiary: czym jest grzech, kim jest Jezus Chrystus, kim są katolicy? Modlitwy i Eucharystia odbywały się w kościele pw. św. Barbary.

W.J.


Prowadzący rekolekcje ks. Maciej Krulak i młodzież w Galerii Mariackiej podczas rekolekcji

Oddział Okręgowy w Kielcach

Kielce

W kieleckim „Civitas Christiana” odbyła się promocja książki Z. Korzeńskiej Walka anioła z demonem w twórczości Zdzisława Antolskiego, czyli przewodniczącego rady oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kielcach. Autorka książki, świetna eseistka, również członkini stowarzyszenia i bohater w niej opisany – poeta, bard Ponidzia, wytworzyli ciepły nastrój biesiady literackiej.

Z. Korzeńska opowiedziała, dlaczego zainteresowała się twórczością Zdzisława Antolskiego i napisała o nim książkę. W poezji tej dostrzegła bogactwo tematyczne i głębię psychologiczno-filozoficzną.

W jednym z rozdziałów książki autorka pokazała stosunek poety do problemu domu. Jest to u niego temat centralny. W czasach kryzysu domu i poczucia bezdomności, nie tyle dosłownej, co egzystencjalnej, Antolski ma odwagę pokazać dom w jak najbardziej pozytywnym świetle. Można powiedzieć, że stworzył swoisty archetyp domu-arki.

W kolejnych rozdziałach wydobyte zostały szczególne cechy języka autora: zwartość, klarowność, trafność określeń, duże poczucie językowe, bogactwo słownictwa, ale też umiar w opisach, zróżnicowanie stylistyczne w poszczególnych utworach: od ascetyzmu językowego, stylu surowego, bez „ozdób” językowych, do bogactwa metaforycznego.

Kolejną osobą wypowiadającą się o książce Z. Korzeńskiej i twórczości Zdzisława Antolskiego był ks. prof. Trzaskowski, literaturoznawca z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mówca zwrócił uwagę na moralne i artystyczne walory bohatera książki. Zostały pokazane zwłaszcza dobre strony poety: jego talent, bogactwo tematyczne, ciekawy język. Podkreślił, że autorka nie jest „krytykiem zawistnym”, wychwytującym potknięcia pisarzy. Jej eseistyka zachęca do dalszej twórczości, ukierunkowuje ku wartościom wyższym. Cechą książki Z. Korzeńskiej jest humanizm. Bohater książki, jego twórczość, jak i książka o nim pokazują przede wszystkim człowieka, który wierzy w dobro.

„Nie spodziewałem się, że tak obszerna i wnikliwa książka powstanie na temat mojej twórczości. Podczas lektury uświadomiłem sobie wiele spraw wychwyconych z moich utworów przez panią Korzeńską, które w wierszach raczej tylko intuicyjnie przeczuwałem. Nie każdy poeta może pochwalić się tak uważnym czytelnikiem, jak autorka. Jest ona także ideałem krytyka, bowiem towarzyszy poecie przy jego próbach przedstawienia świata i wspierania go w tych wysiłkach, nie wytykając mu błędów i nie czyhając na jego potknięcia” – ocenił książkę Z. Antolski.

Po części oficjalnej przy lampce wina była okazja do ciekawej dyskusji i wymiany spostrzeżeń.

* * *

9 października, podczas inauguracji Roku Kulturalnego kieleckim twórcom przyznano Świętokrzyskie Nagrody Kultury. Z rąk marszałka województwa Adama Jarubasa wyróżnienia otrzymali twórcy związani z „Civitas Christiana”: Anna Błachucka, Zdzisław Antolski i Maria Salus.

Zyta Trych

* * *

7 października w siedzibie stowarzyszenia w Kielcach odbył się wieczór promujący twórczość poetycką i malarską studentki IV roku Uniwersytetu Świętokrzyskiego, Katarzyny Macios. Koło poetyckoartystyczne „Słowniacy Świętokrzyscy”, skupiające młodzież działającą przy oddziale okręgowym, przygotowało oprawę słowną imprezy. Dwie Anie i Karolina recytowały wiersze zainspirowane twórczością Kasi, a Karolina dodatkowo zaprezentowała zebranym swój esej. Kasia Macios została wyróżniona w kilku konkursach poetyckich, jej wiersze drukowały czasopisma młodzieżowe. Młoda artystka redaguje gazetki studenckie i pracuje z dziećmi w charakterze animatorki ruchu teatralnego. Wiersze Kasi są nacechowane młodzieńczą siłą i ekspresją. Z właściwym sobie zacięciem szukają sensu, atakują gnuśność, czasami płaczą z bezradności, ale zaraz podnoszą się, dostrzegając piękno i moc boskiego świata.

O malarstwie Kasi wypowiedziała się znana malarka i poetka Władysława Szproch. Obrazy Macioch wywołują serie skojarzeń w sferze pojęć abstrakcyjnych – przemijanie, ból, wstyd, miłość, nienawiść. Tytuł tej wystawy „Tkwić w szczegółach” prowokował do przemyśleń i refleksji. Uczestnicy spotkania przypinali pod obrazami słowa-klucze, pozwalające osadzić swoje skojarzenia z konkretnym obrazem

W krótkiej prezentacji swoją twórczość zaprezentowała Ania Skrobot, studentka biologii Uniwersytetu Świętokrzyskiego. W wolnym czasie lepi i maluje swoje anioły. Przygotowała kilkadziesiąt figurek przedstawiających postaci aniołów.

Spotkanie prowadziła opiekunka koła, Anna Błachucka.

* * *

12 października w siedzibie oddziału okręgowego zorganizowano spotkanie „Przestrzenie wiary w jego poezji”, podczas którego wystąpił poeta Romuald Bielenda. Autor urodził się w 1945 roku. Z wykształcenia jest pedagogiem. Ukończył AWF w Krakowie. Jest członkiem ZLP. Z Kielcami jest związany od 1968 roku. Pełnił różne funkcje w kieleckiej oświacie. Przez ostatnie osiemnaście lat pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach. Jest autorem dziewięciu tomików poetyckich.


O swojej twórczości mówił Romuald Bielenda

Na wstępie autor przybliżył swoją literacką sylwetkę. Pochodzi z dawnego województwa lubelskiego, małego miasteczka Zaklikowa, jak wiele podobnych miast pozbawionego praw miejskich po powstaniu styczniowym. Bielenda wskazywał na atmosferę szarych powojennych lat jego dorastania. Wpływ na jego wychowanie i zainteresowania miały rodzina, szkoła i Kościół. Zwyczajem przyjętym w rodzinie było uczestnictwo w mszy niedzielnej, majowym nabożeństwie i październikowym Różańcu. Rzadziej uczestniczyło się w roratach. Grano jasełka, kolędowano. „Nie pamiętam – mówi pan Romuald – by ktoś z rodziny nie odmawiał pacierza. To kształtowało pewną obyczajowość religijną i nie było ciężarem dla nas młodych”. Zaowocowało w trudnych latach dorosłego życia. Miało też odbicie w tematyce twórczości. W wydanych tomikach poety zawarte są treści związane z wiarą. Szczególnie dotyczy to tomiku Przestrzenie wiary. Poezja Romualda Bielendy jest poezją barw codziennych, w których centralne miejsce zajmuje człowiek. To poezja doznań i zmagań z życiem, w towarzyszących człowiekowi przemianach, także w nim samym. Poezja w tym znaczeniu powinna się więc włączać w nurt przemian, a nie być tylko biernym ich obserwatorem. Powinna zastanawiać, pobudzać i kreować postawy tych, którzy nieraz za człowieka decydują – nie zawsze dla niego szczęśliwie.

Zyta Trych

Oddział Okręgowy w Krakowie

Bochnia

20 października rada okręgu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bochni, kierowana przez Halinę Muchę, była organizatorem obchodów Dnia Papieskiego. W przygotowanie uroczystości włączyli się także starosta bocheński Jacek Pająk i burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz.


Podczas Dnia Papieskiego w Bochni

Spotkanie odbyło się w miejscowym Oratorium Świętej Kingi. Uroczystości zainaugurowało multimedialne widowisko Habemus Papam poświęcone Janowi Pawłowi II, a przygotowane przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Młodzież wraz z opiekunami została nagrodzona upominkami ufundowanymi przez stowarzyszenie, bocheński Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe.

Podczas imprezy księdzu prałatowi Zdzisławowi Sadko wręczono wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”. O jego przyznanie wystąpiła rada „Civitas Christiana”.

W programie Dnia Papieskiego znalazły się także wykłady: „Kryzys cywilizacji życia a nauczanie Jana Pawła II” wygłoszony przez ks. dra Roberta Nęcka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) oraz „Kultura jako sposób życia w ujęciu Karola Wojtyły i Jana Pawła II” prof. Włodzimierza Dłubacza (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Spotkanie wzbogaciło otwarcie wystawy Czesława Wosia w siedzibie stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bochni (wystawa będzie czynna przez dwa miesiące).

Uczestnicy Dnia Papieskiego udali się autokarem do zamku w Nowym Wiśniczu, gdzie została otwarta wystawa „Jan Paweł II w twórczości prof. Czesława Dźwigaja”. Obchody zakończyła Msza św. w Bazylice św. Mikołaja w Bochni, której przewodniczył ks. prałat Zdzisław Sadko. Po Eucharystii wierni spotkali się pod pomnikiem Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Orkiestra działająca przy stowarzyszeniu zagrała Barkę oraz inne ulubione melodie Papieża Polaka.

Goście uczestniczyli również w bankiecie przygotowanym w siedzibie „Civitas Christiana”. Przygotowali go uczniowie szkoły w Dąbrowicy, a ufundował Krzysztof Kołodziejczyk, właściciel restauracji w Nowym Wiśniczu.

W obchodach wzięli udział Stanisław Pażucha, przewodniczący rady okręgu w Krakowie, Stanisław Rachwał, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu, a także delegaci stowarzyszenia z Muszyny, Nowego Sącza i Oświęcimia

Halina Mucha

Kraków

6–8 września na Międzynarodowym Kongresie dla Pokoju „Ludzie i Religie” na zaproszenie kard. Stanisława Dziwisza i Wspólnoty Sant Egidio gościli w Krakowie przedstawiciele wielkich religii świata liderów wielkich religii świata, głowy państw i osobistości świata kultury.


Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił kamienie przy papieskim krzyżu w Łagiewnikach

Wspomnienie 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 20. rocznicy upadku komunistycznych reżimów w Europie Wschodniej stały się motywem przewodnim tego wielokulturowego spotkania. Zaproszeni goście, na znak pokoju między narodami i wyznawcami różnych religii, udali się pielgrzymką do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przedstawiciele chrześcijan różnych wyznań, żydzi, muzułmanie, buddyści oraz szintoniści uczcili pamięć oświęcimskich ofiar, uczestnicząc w tzw. Ceremonii Pamięci, która miała miejsce na terenie byłego obozu.

„W ciągu trzech dni przenieśliśmy nad Wisłę ducha Asyżu – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz. – Wzięliśmy udział w niezwykłym wydarzeniu. Z Krakowa, miasta Jana Pawła II, niestrudzonego pielgrzyma i zwiastuna pokoju, wzniósł się w tych dniach chóralny głos i błaganie kierowane do Wszechmogącego o dar pokoju dla niespokojnej Ziemi. Mam nadzieję, że wśród ludzi dobrej woli różnych religii, tradycji i kultur ożył duch Asyżu, przemawiający do wyobraźni i sumień nie tylko uczniów Mistrza z Nazaretu. Spotkanie miało więc charakter ekumeniczny, dzięki czemu mogliśmy budować mosty, a to z kolei przyczyniło się do tego, że pojęcie pokoju przestało brzmieć abstrakcyjnie. Spotkanie miało charakter uniwersalny, a nie tylko religijny. W tle inicjatywy dało się czuć prawdę o Bożym Miłosierdziu, które jest potrzebne całemu światu nawet wtedy, gdy nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Miłosierdzie Boże oznacza, że wszystko jest możliwe do uratowania i w tym kontekście chcemy patrzeć na pokój”

W ostatnim dniu Kongresu dla Pokoju „Ludzie i religie” przed uroczystym zakończeniem przedstawiciele poszczególnych wspólnot religijnych we własnych wspólnotach modlili się w pobliżu Rynku w intencji pokoju na Ziemi.

Następnie na rynku uczestnicy kongresu minutą ciszy uczcili pamięć ofiar wszystkich wojen.

Został odczytany tekst apelu o pokój: „Duch i dialog pokazuje drogę, by żyć razem w pokoju. Zrozumieliśmy wyraźniej, że dialog uwalnia od strachu i od obojętności na drugiego człowieka. To wielka alternatywa dla wojny. Dialog nie osłabia niczyjej tożsamości i pozwala odkryć to, co najlepsze w nas i innych. W dialogu nic nie zostaje utracone. Dialog to sztuka współistnienia. Dialog to sztuka, dar, jaki pragniemy złożyć XXI wiekowi. Mając w pamięci II wojnę światową i proroctwo Jana Pawła II, wyruszamy jako pielgrzymi pokoju, by budować z cierpliwością i odwagą nowy czas dialogu, który złączy w pokoju tych, którzy się nienawidzą, i tych, którzy się ignorują, wszystkie narody i wszystkich ludzi. Niech Bóg obdarzy cały świat, każdą kobietę i każdego mężczyznę cudownym darem pokoju”.

Przedstawiciele uczestników kongresu z różnych kontynentów, różnych wyznań po zapaleniu symbolicznego światła pokoju złożyli podpisy pod apelem. Jego tekst został przekazany przez krakowskie dzieci przedstawicielom państw obecnym na kongresie.

Adam Wojnar

* * *

17 września zakończył się pierwszy etap budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, wznoszonego na terenach tzw. Białych Mórz w Łagiewnikach, w miejscu, gdzie przed laty były składowane odpady z nieistniejącej już fabryki Solvay. Niespełna rok temu metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz pobłogosławił kamienie przy papieskim krzyżu naprzeciw łagiewnickiego sanktuarium. Na wylanej płycie nośnej o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m2 staną Instytut Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu oraz kościół poświęcony Janowi Pawłowi II. Jak zapewnia prezes firmy Polbau, Andrzej Duda, główny wykonawca, Centrum ma być oddane w stanie surowym już w październiku przyszłego roku. Koszt budowy całego Centrum w Łagiewnikach ma wynieść około 200 mln złotych.

W płycie głównej kościoła umieszczone zostały poświęcone przez papieża Benedykta XVI kamienie z imionami i nazwiskami młodych ludzi z pokolenia JP II, którzy wzięli udział w spotkaniu z Ojcem Świętym na krakowskich Błoniach w 2006 roku. Projekt budynku Centrum Jana Pawła II nawiązuje do tradycyjnej zabudowy Krakowa i Rzymu. W Centrum zaplanowane zostało powstanie m.in. domu Jana Pawła II. Znajdzie się tu także muzeum, instytut naukowy z biblioteką, kaplica, centrum konferencyjne, centrum rekolekcyjne, centrum szkolenia wolontariatu, hotel oraz dom pielgrzymkowy. Zaplanowano również, że na terenie Centrum powstanie plenerowa Droga Krzyżowa, kładka dla pieszych, amfiteatr, pola kempingowe i namiotowe oraz parkingi. Jak podkreśla ks. Jan Kabziński, prezes Centrum, powstaje ono wyłącznie z datków od wiernych. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał na ten cel pieniądze z honorariów autorskich, jakie otrzymał za książkę i film Świadectwo.

„Dla mnie jest wzruszające – mówił metropolita krakowski podczas uroczystości zakończenia pierwszego etapu budowy Centrum Jana Pawła II – że dziś kamienie te mogliśmy wtopić w fundamenty. Tu jest cząstka młodzieży, naszej młodzieży z całej Polski. (…) Oglądaliśmy te kamienie z imionami i nazwiskami. Pozostaną one na wieki. Myślę, że jest to bardzo ważny element dzisiejszego dnia. Łączenie fundamentu tej budowy i tych cząstek, cząstek tych serc miłości do Ojca Świętego. Jak patrzę na tę budowę, wiem, że towarzyszy jej Boże błogosławieństwo i duża życzliwość ludzi. (…) Nawet te małe grosiki przyjmujemy z wdzięcznością i za wszystko dziękujemy. Chcemy, aby budowa Centrum Jana Pawła II była wspólna dla wszystkich ludzi z całej Polski i ze świata, którzy pamiętają i nie chcą zapomnieć o Janie Pawle II. To Centrum ma na celu utrwalenie pamięci, jego dorobku, dziedzictwa”.

Adam Wojnar

Balice

8. Baza Lotnicza w podkrakowskich Balicach od 18 września ma swojego patrona. Został nim legendarny lotnik płk Stanisław J. Skarżyński (1899–1942). W okresie międzywojennym wsławił się sportowymi przelotami długodystansowymi m.in. lotem dookoła Afryki i niepobitym do dziś rekordowym przelotem z Afryki do Brazylii przez Atlantyk na małym sportowym samolocie RWD 5.

Stanisław J. Skarżyński zginął w czasie lotu bojowego nad Bremą. Bombowiec zestrzelony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą wodował u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Skarżyński utonął, ratując wcześniej czterech członków załogi.

Na terenie jednostki lotniczej w Balicach został odsłonięty pomnik patrona, autorstwa artysty rzeźbiarza prof. Czesława Dźwigaja, który ufundowali Bracia Kurkowi. Krakowski metropolita, kardynał Stanisław Dziwisz, dokonał poświęcenia rzeźby, będącej symbolem bohaterstwa polskich lotników, którzy w czasie II wojny światowej złożyli wielką daninę krwi. W uroczystości wziął udział wraz z rodziną Maciej Skarżyński, syn pułkownika.


Nowoodsłonięty pomnik płk. Stanisława J. Skarżyńskiego w lotniczej jednostce w podkrakowskich Balicach

„Jest to wielki honor dla nas, dla naszej rodziny, aby uczcić ojca w ten sposób – mówił Maciej Skarżyński. – Żałuję, że matka nie dożyła tej chwili. Cieszyłaby się, że jego pomnik stoi tutaj w bazie lotników aktywnych…”

8. Baza Lotnicza została sformowana w 2000 roku. Po stopniowej modernizacji infrastruktury lotniskowej i sprzętu technicznego, obok zadań transportowych wykonywanych w kraju, służy także Polskim Siłom Zbrojnym, które wykonują działania w Afganistanie, Iraku i Czadzie.

Adam Wojnar

Nowy Sącz

W Miasteczku Galicyjskim, filii miejscowego Muzeum Okręgowego, odbyło się wręczenie nagród fundatorom trzyetapowego IX Konkursu Historycznego „Ziemia sądecka od przeszłości do współczesności”. Z uwagi na swoją specyfikę regionalną (jedyne tego rodzaju współzawodnictwo w Polsce) cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 500 uczestników, szczególnie na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów.

Głównymi organizatorami konkursu byli Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu. Patronat nad współzawodnictwem uczniowskim objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Starosta Nowosądecki. W organizację konkursu włączyły się również miejscowe szkoły, nowosądecki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenie „Dla Miasta” i Związek Sądeczan.

W kategorii szkół podstawowych I nagrodę zdobyła Karolina Majka z KSP w Nowym Sączu, II nagrodę Aleksandra Pawlik z SP w Rytrze, a III nagrodę Michał Zakrzewski z SP nr 7 w Nowym Sączu. W kategorii gimnazjów I miejsce zajął Jakub Zygmunt z Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, II miejsce Aleksandra Bielak z I Gimnazjum im. Jana Długosza, a III – Leszek Sekuła z Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu. W grupie szkół średnich zwycięzcami zostali Przemysław Mąka, Dominika Kaczyńska i Natalia Maciaś – uczniowie z I LO w Nowym Sączu.

Oddział Okręgowy w Lublinie

Chełm

Siedem dni koncertów, wystaw, warsztatów i pokazów filmowych, spotkania m.in. z Jerzym Trelą, Krzysztofem Kolbergerem i Ernestem Bryllem – tak wyglądała VII edycja Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.


Karolina Majak – zwyciężczyni w kategorii szkół podstawowych wraz z nauczycielką Aleksandrą Ślusarek

W tym roku motywem przewodnim imprezy był przegląd filmów Jerzego Treli – znanego aktora teatralnego i filmowego. Oprócz pokazów filmowych chętni mogli spotkać się i porozmawiać z artystą. W programie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej znalazły się m.in. Dzień Ryszarda Kapuścińskiego, Prezentacja Kultury Gruzińskiej, otwarcie wystawy fotograficznej Iwony Flisikowskiej „Shalom-Salam. Pokój w oczach dziecka”. Nowością były warsztaty muzyczne prowadzone przez muzyków zespołu Gospel Rain. Zainteresowani mogli doskonalić umiejętności wokalne i muzyczne pod okiem profesjonalistów.

Na scenie wystąpiły zespoły grające muzykę chrześcijańską: Pneuma, Full Power Spirit i Porozumienie.

„Nie chodzi nam o napełnianie kieszeni, ale ducha – powiedział Tadeusz Boniecki, przewodniczący oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Chełmie. – Naszym celem jest próba przekazania pozytywnych wartości człowiekowi zagubionemu w chaosie biegnącego życia. Chcemy zaproponować mieszkańcom miasta refleksję, ale i dobrą zabawę”. Wstęp na wszystkie imprezy był wolny.

Oddział Okręgowy w Łodzi

Pabianice

Od 4 do 12 października w Pabianicach odbyły się obchody V Dni Świętego Maksymiliana, których głównym organizatorem był Urząd Miasta Pabianic. Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” tak jak w ubiegłych latach włączył się do współorganizowania tego projektu

W ramach tegorocznych dni odbyły się uroczystości religijne, kulturalne i sportowe. Mieszkańcy Pabianic mieli możliwość uczestniczenia w Mszach Świętych i nabożeństwach poświęconych pamięci patrona miasta odprawianych w pabianickich parafiach.

5 października w parafii NMP Różańcowej odbył się koncert słowno-muzyczny w wykonaniu łódzkiego zespołu „CDN – Cali Dla Niego”. Był to wyraz hołdu złożonego osobie wielkiego, świętego męczennika z Oświęcimia, a także dla pozostawionego przez niego dorobku literackiego.


Laureaci I turnieju Szachowego w kategorii juniorów starszych. Od lewej: Mateusz Bednarski, Monika Rykała, Sebastian Fronczak

6–7 października uczestnicy obchodów V Dni św. Maksymiliana mogli obejrzeć prezentację filmów z Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie

Dla najmłodszych mieszkańców Pabianic organizatorzy przygotowali I Turniej Szachowy pod hasłem „Święty Maksymilian też gra w szachy”, w którym uczestniczyło blisko 100 osób. Turniej odbył się 10 października w Pabianickim Towarzystwie Cyklistów. Rozgrywki turniejowe były poprzedzone bezpłatnymi warsztatami szachowymi.

Najlepszym szachistom wręczono nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Pabianic.

Projekt był realizowany piąty raz i pokazał, że zainteresowanie postacią i dziełem św. Maksymiliana co roku jest coraz większe. Uczestników włączających się w obchody dni i odpowiadających na zaproszenie organizatorów ciągle przybywa. Są to nie tylko osoby świeckie w różnym wieku, ale i duchowni posługujący w pabianickich kościołach.

Agnieszka Graczyk

Oddział Okręgowy w Opolu

Byczyna

Od 13 do 20 września w gminie Byczyna odbywały się Europejskie Dni Dziedzictwa. Tutejszy oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pod kierunkiem Zofii Piórczyńskiej włączył się do ich organizacji.

14 września w drewnianym kościółku pw. św. Jacka w Miechowej wierni mogli wysłuchać koncertu chóru Radość prowadzonego przez Helenę Kołtowską. 19 września był Dniem Kultury Chrześcijańskiej. W sali obrad miejskiego Ratusza dokonano prezentacji dorobku twórczego dwóch młodych niepełnosprawnych artystek pod hasłem „Jak ja kocham świat”. Dwudziestotrzyletnia Karolina Mączka zaprezentowała swoje obrazy, a piętnastoletnia Karolina Chyła – twórczość poetycką. Dokonania młodych artystek stały się inspiracją dla kilkunastu uczniów tutejszych szkól, którzy pędzlem, kredką lub ołówkiem starali się ukazać swoje widzenie świata. Zmagania te oceniło jury i wyłoniło laureatów: I miejsce zajęli Paweł Kapral i Magdalena Radziewicz, II miejsce – Ilona Urbańska i Mateusz Lipieta, III miejsce – Michalina Kawula i Magdalena Kochan.

Podczas spotkania autorskiego Karolina Chyła prezentowała swoją twórczość. Zwierzenia przeplatane były recytacją jej wierszy w wykonaniu koleżanek i kolegów z II klasy integracyjnej Byczyńskiego Gimnazjum. Młodzież przygotowali: Anna Pliszek, Kalina Włodek i Krzysztof Chojak. Zaprezentowane wiersze urzekały dojrzałością uczuć, a jednocześnie przyciągały delikatnością, wywoływały wzruszenie i skłaniały do refleksji. Obrazy Karoliny Mączki zadziwiały niezwykłą techniką i głębią wyrazu, tym bardziej że niepełnosprawna artystka musi włożyć wiele wysiłku, aby dzieło mogło w ogóle powstać. Ludzie niezwykli są wśród nas, trzeba ich tylko odkryć, a Dzień Kultury Chrześcijańskiej stał się doskonałą ku temu okazją.

Dodatkowo uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wystawą „Kościoły romańskie w Polsce” przygotowaną przez oddział okręgowy stowarzyszenia w Opolu. Ten piękny dzień zakończył się uroczystą Mszą św. w intencji wszystkich rodzin, celebrowaną przez proboszcza parafii ks. kanonika Tadeusza Jaśkiewicza, który wygłosił homilię na temat doniosłej roli rodziny w kształtowaniu współczesnego świata. Członkowie „Civitas Christiana” czytali Słowo Boże, Modlitwę Wiernych i składali dary. Był wśród nich również przewodniczący oddziału okręgowego w Opolu, Tadeusz Staszczak, który w krótkim wystąpieniu podziękował celebransowi, wręczając dar – ornat. Podzielił się również przemyśleniami o znaczeniu kultury w życiu społeczeństw, wspólnot religijnych i każdego człowieka. Szczególne podziękowania skierował do chóru Radość, którego pieśni stanowiły oprawę muzyczną Eucharystii.

Aniela Skoczylas

Oddział Okręgowy w Poznaniu

Wolsztyn – Obra

W ramach obchodów Dnia Papieskiego, 13 października w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, z inicjatywy oddziału terenowego „Civitas Christiana” w Wolsztynie odbyło się I Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich. Przebiegało ono pod hasłem „Polska Jana Pawła II”. Zbiegło się ono z 10-leciem przyjęcia przez Radę Miejską Wolsztyna uchwały, przyznającej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Wolsztyńskiej.

Organizatorzy postawili sobie za cel prezentację dorobku, aktualnych działań oraz wymianę doświadczeń wielkopolskich samorządów w zakresie podejmowanych przez nie „inicjatyw papieskich”. Forum ukazało znaczenie tych wysiłków dla procesu kształtowania etosu wspólnotowego lokalnego środowiska, służącego wzmacnianiu jego tożsamości kulturowej i społecznej. Konferencja służy również przypomnieniu samorządom oraz kierownictwu obiektów noszących imię Jana Pawła II o szczególnym rodzaju odpowiedzialności wynikającej z honorowego patronatu Papieża.

W Wielkopolskim Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli wielkopolskich samorządów, prezydentów i burmistrzów miast, które na przestrzeni ostatnich lat w różny sposób uhonorowały Papieża Polaka. Dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, uczestnicy podkreślali równocześnie potrzebę kontynuowania podobnych spotkań w przyszłości

Obok zasadniczej części Forum – wykładów i dyskusji, które miały miejsce w gmachu obrzańskiego seminarium, odbyły się też liczne imprezy towarzyszące. Na podkreślenie zasługuje niewątpliwie debata młodzieży wolsztyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Pokolenie JP II – fakt czy mit”. Prowadzili ją dr Katarzyna Zagórska z Archidiecezjalnego Radia Emaus, Szymon Bojdo, student dziennikarstwa UAM, oraz Marcin Polowczyk z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu.

Patronat honorowy nad całym wydarzeniem objęli metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki, oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

(wjch)

Oddział Okręgowy w Toruniu

Rypin

Po wakacyjnej przeprowadzce w nowej siedzibie rozpoczął działalność oddział rypiński. Okazją do pierwszego spotkania w nowym lokalu była uroczystość poświęcenia siedziby przy ul. 21 Stycznia przez ks. prałata Tadeusza Zbornego, proboszcza parafii farnej św. Trójcy, na terenie której znajduje się siedziba stowarzyszenia.

Podczas uroczystości były: powitanie grona zebranych, psalm w wykonaniu Jacka Szablewskiego z Bractwa Literackiego, wspólna modlitwa, słowa wdzięczności, podziękowania skierowane przez przewodniczącą Zenobię Rogowską, wernisaż prac plastycznych (portrety, pejzaże świata, regionu ziemi dobrzyńskiej) Antoniego Pietrkiewicza z Warszawy, bratanka Jerzego Pietrkiewicza, patrona Ośrodka Kultury Dobrzyńskiej, toast, poczęstunek, życzenia, okolicznościowe upominki do zbioru prac plastycznych i biblioteki, od posła na Sejm RP Zbigniewa Girzyńskiego, burmistrza Miasta Rypina Marka


Nowy lokal Stowarzyszenia poświęcił ks. prał. Tadeusz Zborny

Błaszkiewicza, prezesa zarządu „Civitas Christiana” Sławomira Józefiaka, dyrektora oddziału kujawskopomorskiego Piotra Hoffmana, dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Andrzeja Szalkowskiego, dyrektora Liceum Plastycznego Danieli Kędzierskiej, założycielki nauczycielskiego Chóru „Belcanto” Haliny Świdzińskiej.

Okolicznościowy list nadesłał prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, wiceburmistrz Dobrzynia n. Wisłą, Ryszard Bartoszewski. W słowach od licznie zgromadzonej rodziny Pietrkiewicza z Warszawy, Torunia, Włocławka była troska o krzewienie kultury opartej na wartościach chrześcijańskich. Podkreślano dbałość i osiągnięcia w realizacji form, w których wyraża się różnoraka twórczość ludzi związanych ze swoją małą ojczyzną. Jest to ważne, gdyż sprawa działalności na rzecz kultury chrześcijańskiej jest też dla nas inspiracją do pracy, realizacji projektów i zadań „Civitas Christiana” na terenie całego kraju, zgodnie z hasłem bieżącego roku.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia naszej nowej siedziby uznana została za wydarzenie kulturalne w regionie.

Zenobia Rogowska

Oddział Okręgowy w Warszawie

Warszawa

Ostatnie w tym roku zajęcia edukacyjno-formacyjne Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej z „Civitas Christiana” w Warszawie odbywały się w Ośrodku „Caritas” Diecezji Radomskiej EMAUS w Turnie k. Białobrzegów nad Pilicą 2–4 października. Przedmiotem dyskusji były następujące wykłady: „Obecność Chrystusa w liturgii eucharystycznej i Słowie Bożym” (asystent kościelny Stowarzyszenia ks. prof. Jerzy Lewandowski), „Prymasi Polski a jedność Kościoła w Polsce – historia i współczesność” (przewodniczący Stowarzyszenia Ziemowit Gawski), „Organizacyjne i finansowe warunki rozwoju stowarzyszenia” (prezes zarządu stowarzyszenia Sławomir Józefiak), „Prawda koniecznym warunkiem autentycznej wolności i miłości. Refleksja na podstawie pierwszej społecznej encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate” (asystent kościelny oddziału stowarzyszenia w Radomiu ks. dr Andrzej Jędrzejewski). Zagadnienia bieżącej działalności oddziału okręgowego w Warszawie przedstawił przewodniczący rady oddziału okręgowego Marian Ćwik.

Uczestnicy sesji (27 osób) każdego dnia uczestniczyli w Mszy św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego, odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Różaniec św. Godzi się podkreślić duchowe, religijne, intelektualne, patriotyczne, edukacyjne i organizacyjne efekty tego typu sesji formacyjnych. Były to bowiem niezwykle istotne dla właściwego pojmowania wiary katolickiej, istoty Kościoła, a w nim sensu Eucharystii i znaczenia posługi Prymasów Polski oraz społecznego nauczania papieży i Vaticanum II. Na ich tle nasza misja i wspólna odpowiedzialność wszystkich środowisk i oddziałów „Civitas Christiana” za jej wypełnianie, za właściwe gospodarowanie środkami finansowymi oraz infrastrukturą naszego uczestnictwa w życiu Kościoła, ojczyzny i lokalnych społeczności mogła być postrzegana jako zadanie, ale też i szansa na choćby częściową realizację osobistych powołań i pasji, a także lepsze zrozumienie wspólnotowego wymiaru stowarzyszenia i jego uczestnictwa w życiu publicznym.


Uczestnicy sesji warszwskiego OFKS w ośrodku Emaus

(JM)

* * *

Panel Otwartych Debat „Czy można nie mieć sumienia?” jest wspólną inicjatywą Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie i Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie. Przewiduje ona w roku akademickim 2009/2010 cykl comiesięcznych spotkań poświęconych wybranym żywotnym problemom naszej ludzkiej egzystencji i esencji życia w świetle filozofii chrześcijańskiej, ukazywanych w interdyscyplinarnym (metafizyka, wiara, etyka, religia, psychologia, biologia, ekologia, ekonomia) ujmowaniu podejmowanych kwestii.

Prezentacji cyklu spotkań i autorów wykładów dokonał prof. dr hab. Artur Andrzejuk, kierownik Katedry Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Profesor Andrzejuk powiedział, że w Panelach Otwartych Debat chciał zaangażować cały Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, na który oprócz Instytutu Filozofii, składa się także Instytut Psychologii, Instytut Ekologii i Bioetyki, a jeszcze w ubiegłym roku akademickim Instytut Biologii. Dlatego do uczestnictwa w „Panelach” zaprosił przedstawicieli wszystkich tych instytutów, prosząc wszakże o uwzględnienie filozoficznego aspektu podejmowanych zagadnień. W ten sposób udało się zaplanować dziewięć spotkań w każdy drugi czwartek miesiąca roku akademickiego 2009/2010. Pierwszy temat panelu podjął Dziekan Wydziału FCH, ks. prof. Jan Krokos.

Inaugurujące cykl spotkanie 8 października w Centrum Kultury „Civitas Christiana” w Warszawie pokazało, jak wielu ta problematyka interesuje i jak istotne jest rozróżnianie płaszczyzn i metodologii w analizowaniu i ocenie konkretnego zagadnienia, w tym przypadku sumienia

W obecnych czasach sumienie stało się wytrychem do usprawiedliwiania wszystkiego, co tylko człowiek robi, bo kryterium jest formuła zgodności ze swoim sumieniem: wszystko wolno, byle tylko mieściło się w moim pojmowaniu i doznawaniu sumienia. Człowiek może stłumić swoją świadomość moralną i w efekcie działać wbrew sumieniu – i wówczas mówimy, że „nie ma sumienia”, jednak to tylko potoczny zwrot, bo człowiek zdolny do posługiwania się umysłem i wolą zawsze będzie miał jakąś moralną refleksję. Nie ma absolutnego zła, kłamstwa czy fałszu – i to jest nadzieja na odrodzenie człowieka, bo zawsze jest w nim jakiś pierwiastek dobra.

Spotkanie prowadzili Marian Ćwik, dyrektor oddziału, i Mariusz Malinowski, animator debat i pasjonat edukacji filozoficznej w Polsce.

Inicjatywa, mająca swoją przestrzeń w Centrum Kultury „Civitas Christiana” w śródmieściu Warszawy, stwarza dobrą okazję do uczestnictwa ludzi, dla których kultura myślenia, rozum i wiara oraz odwaga podejmowania esencjalnych kwestii współczesnego człowieka i świata są równie ważne, jak troska o materialną egzystencję.

(JM)

Oddział Okręgowy w Szczecinie

Gryfice

17 października odbyła się pielgrzymka do sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Trzebiatowie, która została zorganizowana przez Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wzięli w niej udział członkowie stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Oddziału Miejskiego ze Szczecina z przewodniczącym Krzysztofem Pucem, przewodniczącą oddziału miejskiego w Nowogardzie Barbarą Gontarską oraz wiceprzewodniczącą oddziału w Gryficach Teresą Bzdurską. Wspólną modlitwę w gryfickim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczął koronką do Miłosierdzia Bożego ks. proboszcz Ireneusz Pastryk. Po powitaniu i błogosławieństwie wiceprzewodnicząca Teresa Bzdurska przedstawiła historię usunięcia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej ze świątyni i jego cudownym powrocie do kościoła po 68 latach. Teresa Bzdurska przypomniała, że pielgrzymka jest duchowym przygotowaniem do peregrynacji Różańca Jasnogórskiego po wszystkich oddziałach „Civitas Christiana” w całej Polsce. Później przewodniczący oddziału zachodniopomorskiego, Krzysztof Puc, przypomniał, że zwieńczeniem naszych modlitw na Różańcu Jasnogórskim będzie 30. jubileuszowa pielgrzymka wspólnoty „Civitas Christiana” na Jasna Górę pod koniec maja 2010 roku.

Z okazji 31. rocznicy wyboru kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową swoje świadectwo o Janie Pawle II przedstawiła członkini naszego stowarzyszenia w Gryficach, Alicja Czerwińska. Po odśpiewaniu pieśni Dla ciebie Ojcze Święty został odmówiony różaniec. W jego tajemnice wprowadzała nas członkini z Nowogardu, Zofia Czerniakowska, która również opowiedziała swoje świadectwo o „naszym” papieżu. W naszej modlitwie pamiętaliśmy o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do Pana: śp. Janie Pawle II, zmarłym w ostatnich dniach arcybiskupie Marianie Przykuckim, wszystkich zmarłych księżach i członkach stowarzyszenia i ich rodzin. Wspólne trwanie na modlitwie zostało zakończone odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Po krótkim posiłku w salce przy plebanii pojechaliśmy do trzebiatowskiego sanktuarium. Tu uczestniczyliśmy w Mszy św., którą odprawił kustosz sanktuarium i proboszcz tutejszej parafii ks. kan. Andrzej Dowal. Podczas Eucharystii złożyliśmy dar ołtarza: świece, chleb, kwiaty oraz książki. Ksiądz Andrzej Dowal zwrócił się do pielgrzymów, aby nieśli Maryję w codzienne życie, aby poprzez nas Maryja była obecna w naszych domach, rodzinach i całej społeczności. Po modlitwie do Matki Bożej Trzebiatowskiej nasza pielgrzymka dobiegła końca. Jednak nasza wdzięczność i podziękowanie Maryi za niezliczone łaski, którymi nas obdarza, będzie trwać nieustannie.

Teresa Bzdurska

Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Żary

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Żarach zorganizowało uroczystą konferencję poświęconą obchodom 20. rocznicy niepodległej Polski (wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r.) wraz z NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszeniem Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w intencji ojczyzny, w której przewodniczył ks. prałat Tadeusz Dobrudzki wraz z ks. dziekanem Stanisławem Poinarem i gospodarzem Kościoła Garnizonowego mjr. Piotrem Łunskim. Podczas kazania ks. Dobrudzki nawiązał do najważniejszych wydarzeń sprzed dwudziestu lat, jakim była droga do wolności narodu polskiego. Podkreślił ważną rolę Kościoła w tych wydarzeniach, wszystko bowiem zaczęło się od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ziemi ojczystej w 1979 roku. Dzięki obecności i wsparciu Ojca Świętego naród polski odnalazł w sobie siłę do walki.

Po Mszy św. zaproszeni goście wraz z organizatorami przenieśli się do siedziby Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Żarach. Najważniejszym punktem obchodów było przywitanie bohaterów wydarzeń sprzed dwudziestu lat, a zarazem uczestników wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Byli to senatorowie RP Edward Lipiec i Walerian Piotrowski, a także posłowie Andrzej Gabryszewski i Tadeusz Sierżant. W obchodach wzięli udział: Władysław Bogucki, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Zielonej Górze, Zenon Olszewski, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Żarach, Stanisław Iwan, senator obecnej kadencji, Maciej Jankowski, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Marek Cieślak, starosta Powiatu Żarskiego, Irena Marciniak, przewod przewodniczący Rady Miasta Żary, Zbigniew Żołądziejewski, przewodniczący Rady Okręgu Lubuskiego, Danuta Cholma, przewodnicząca „Solidarności” Powiatu Żarskiego, Edward Łyba, przewodniczący Forum Samorządowego Powiatu Żarskiego.

Koordynatorem uroczystości był Piotr Jankowiak, przewodniczący żarskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

W czasie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na dzieje Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, zatrzymano się nad obradami Okrągłego Stołu, które rozpoczęły się w lutym 1989 roku. Bardzo ważnym punktem uroczystości był referat dr. Tadeusza Dzwonkowskiego odczytany przez Zenona Olszewskiego na temat działań zielonogórskiej Służby Bezpieczeństwa przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Z referatu wynikało, że SB praktycznie do samego końca śledziło ludzi „Solidarności”, ich zebrania i działalność.

Celina Kowalska

* * *

Od 5 do 7 czerwca w Żarach odbyła się II edycja „Wielkiego Malowania”. W tym roku cieszyło się one większym zainteresowaniem mieszkańców, gdyż mogli oni malować na pięćdziesięciu profesjonalnie przygotowanych „bleit ramach” o długości 1,5 na 3 metry. Urozmaiceniem pokazu były występy orkiestry dętej Żarskiego Domu Kultury oraz młodzieżowego zespołu tańca współczesnego, to przyczyniło się do większego zainteresowania organizowaną imprezą.

Akcja „Wielkie Malowanie” miała formę happeningu. Została zorganizowana w najbardziej atrakcyjnym i najczęściej uczęszczanym rejonie miasta, w pobliżu Ratusza Żarskiego. „Wielkie Malowanie” zgromadziło kilka pokoleń uczestników. Całe rodziny, dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie pozostawili po sobie trwały ślad na płótnie. Wspólne malowanie zbliżyło ludzi uprawiających malarstwo w zaciszu domowym. Impreza pomogła też w odkryciu wielu uzdolnionych talentów artystycznych

Przez trzy dni na płótnie uwieczniono panoramę Żar. Na pięćdziesięciu ramach pod czujnym okiem opiekunów dzieci mogły uzewnętrznić swoje talenty. Głównymi bohaterami wspaniałego malowania były dzieci w wieku od 2 do 14 lat z deficytami poznawczo- sensorycznymi. Opiekował się nimi Andrzej Hoffman, malarz ziemi żarskiej.

Impreza zwróciła uwagę na walory architektoniczne Żar. Owocem tej pracy będzie zorganizowana wystawa, na której znajdą się prace plastyczne dzieci. Najwięcej radości sprawił organizatorom udział dzieci ze szkoły specjalnej. Dzieci specjalnej troski malowały na 400 kubkach oraz na szkle. W trakcie malowania widać było ich zapał i entuzjazm twórczy. Na twarzach gościł cały czas uśmiech i radość. Ten uśmiech był najważniejszy, dzieci poczuły się ważne i docenione. Nikt nie musiał ich zachęcać do pracy. Same chętnie wykonywały zadania. Ich prace zostaną wręczone przedstawicielom władz gminy, powiatu oraz organizacjom pozarządowym.

Anna Dominia, Katarzyna Kowalska

Artykuł ukazał się w numerze 11/2009.