Małżeństwo w oczach Boga

2022/12/26
Arkana grafika do Sound Clouda
Materiał organizatora

Kolejne nagranie z serii ,,Arkana Żywego Słowa” w ramach cyklu zatytułowanego ,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym”. Założeniem jest, aby w toku realizacji poszczególnych odcinków przyjrzeć się bliżej tym fragmentom Biblii, które są w jakiś sposób niezrozumiałe, kontrowersyjne, nastręczają pewnych problemów interpretacyjnych.


W siódmym odcinku zatytułowanym „Małżeństwo w oczach Boga” dr Michał Zborowski przybliży tematykę małżeństwa, postara się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób patrzy na związek mężczyzny i kobiety Pan Bóg, co mówi nam Słowo Boże na ten temat?


Kościół odczytując całość Objawienia Bożego uznał małżeństwo za sakrament i naucza o jego roli w drodze do świętości człowieka. Sam Jezus powiedział:

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (Mt 19, 3-6)


Jednak w Piśmie Świętym znajdujemy różne wypowiedzi na temat małżeństwa: piękne, wzniosłe, potwierdzające jego wyjątkową rolę, ale także fragmenty trudne, niezrozumiałe czy wręcz sprzeczne, jak się wydaje, z ogólną nauką na temat tej rzeczywistości. Jak do takich fragmentów podejść, jak je rozumieć? Wszak mogą one zasiać sporo niepewności dla ludzi rozeznających swoje powołanie.


Przykładem słów Jezusa, które mogą budzić pewne wątpliwości są te zawarte w Ewangelii wg św. Łukasza:

Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. (Łk 20, 34-36)

Wydaje się, że św. Paweł nie zachęca do wejścia w związek małżeński. W Liście do Koryntian pisze on:

Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja (...). Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej! Jesteś wolny? Nie szukaj żony! Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. (1 Kor 7,8. 27-28).


Czy rzeczywiście św. Paweł zaleca bezżenność? Na te i inne pytania odpowiada dr Michał Zborowski. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania nagrania!

/em

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#dr Michał Zborowski #Arkana Żywego Słowa #Łódź
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej