Nikt nie zbawia się sam

2022/10/19
77 v2
Fot. Marta Karpińska / Centrum Medialne Civitas Christiana

„W centrum tego świata stale obecny jest Pan życia, który tak bardzo nas kocha. On nas nie opuszcza, nie zostawia nas samymi, bo definitywnie zjednoczył się z naszą ziemią, a Jego miłość zawsze prowadzi nas do znalezienia nowych dróg”.

Papieskie przesłanie do uczestników VI Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, który odbył się w dniach 27-28 września 2022 roku w Warszawie, zaczyna się od przywołania słów z encykliki Laudato sì: „Bóg, który wzywa nas do wspaniałomyślnego poświęcenia i całkowitego oddania, daje nam siłę i światło, jakich potrzebujemy, by iść do przodu. W centrum tego świata stale obecny jest Pan życia, który tak bardzo nas kocha. On nas nie opuszcza, nie zostawia nas samymi, bo definitywnie zjednoczył się z naszą ziemią, a Jego miłość zawsze prowadzi nas do znalezienia nowych dróg. Jemu niech będzie chwała!” (nr 245). Stąd płynie wezwanie Ojca Świętego, aby kochać tę wspaniałą planetę, na której Bóg nas postawił i jednocześnie kochać zamieszkującą na niej ludzkość ze wszystkimi jej dramatami, pragnieniami i nadziejami, z jej kruchością i zmęczeniem. Odwołując się w ten sposób do słów z adhortacji Evangelii gaudium, podkreśla całą mocą, iż ziemia jest naszym wspólnym domem i wszyscy jesteśmy braćmi (por. 183). 

Papież przypomina w swoim orędziu, „że nikt nie zbawia się sam”, dlatego głęboko wierzy, że tegoroczny Festiwal przyczyni się do integracji tych wszystkich środowisk, które realizują zasady katolickiej nauki społecznej, oraz do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze. „Niech zatem świadectwo Waszej braterskiej komunii stanie się pociągające i oświecające. Oby wszyscy mogli podziwiać, jak troszczycie się jedni o drugich, jak nawzajem dodajecie sobie odwagi i jak sobie towarzyszycie: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali” (J 13, 35). 

Abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, który już po raz szósty objął inicjatywę swoim honorowym patronatem, w inauguracyjnym wystąpieniu zauważył, że zawsze trzeba szukać nowych metod, a wypracowane treści przełożyć na praktykę życia, bo to jest myślą przewodnią Festiwalu. W przeciwnym razie „piękne zasady zostaną zasypane ilością pięknych słów, które niewiele znaczą”. Ludzie i społeczności, kontynuował, „mają swój własny instynkt i gdy słów jest za dużo – tak, że zasłaniają zasady i podstawowe wartości – człowiek budzi się i przypomina o sobie, bo to człowiek, a nie ideologia jest najwyższą wartością i punktem odniesienia”. Papież przypomniał o tym, że trzeba przyjąć na siebie odpowiedzialność kulturową i dawać odpowiedź spójną z ewangeliczną wizją społeczeństwa i ekonomii, czyli z katolicką
nauką społeczną. Przedstawiciel Watykanu jest przekonany, iż słowa papieża płyną z autentycznej troski o losy świata i ze świadomości, że to głównie od młodego pokolenia będą one zależały. Dlatego Franciszkowi tak bardzo leży na sercu to, aby ludzie młodzi kierowali się zasadami i żyli wartościami oraz potrafili wprowadzać je w praktyce. W tym miejscu arcybiskup nuncjusz przywołał słowa papieża z niedawnego spotkania z międzynarodowym towarzystwem „Deloitte Global”: świat cierpi nie tylko ze względu na przemoc, toczące się wojny, ale również z powodu ubóstwa, głodu, niesprawiedliwości i nierówności. „Jeśli nie można od razu dokonać radykalnych zmian, to trzeba przynajmniej skorygować kierunek, w którym świat podąża. I to jest zadanie dla Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej”. 

Papież Franciszek, zawierzając Bogu Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, prosił, aby autentyczna wiara, która nigdy nie jest wygodna ani indywidualistyczna, była źródłem pragnienia zmiany świata, przekazywania wartości oraz pozostawienia czegoś dobrego po sobie. 

W drugiej części orędzia podziękował organizatorom i uczestnikom tego wydarzenia za wszelkie wysiłki podjęte w służbie popularyzacji katolickiej nauki społecznej i jej konkretnego wcielania w życie. „Życzę Wam, aby tegoroczny Festiwal był kolejną inspiracją do budowania społeczeństwa godnego człowieka, wskazującą na podstawowe wartości, takie jak: prawda, wolność, sprawiedliwość oraz miłość”. 

Odwołanie się do Matki Bożej, błogosławieństwo i prośba o modlitwę kończą papieskie przesłanie: „Niepokalana Dziewica Maryja, która jest dla nas wzorem poświęcenia i całkowitego oddania, niech daje Wam siłę i światło, jakich potrzebujemy, by iść do przodu. Wszystkim wam udzielam mojego błogosławieństwa. I proszę, pamiętajcie o mnie w swoich modlitwach. Dziękuję!”. 

To my dziękujemy, Ojcze Święty, za ojcowskie pochylenie się nad naszym świętem katolickiej nauki społecznej, które w łączności z pasterzami realizowaliśmy już po raz szósty. Za słowa pełne duchowego wsparcia i mądrości, które motywują nas jeszcze bardziej do dalszego działania w duchu jedności i odpowiedzialności za świat, w którym realizujemy nasze powołanie do świętości, budując „Civitas Christiana”.
Dziękujemy za zawierzenie Bogu naszego Stowarzyszenia. 

Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Arcybiskupa Nuncjusza, który osobiście przywiózł papieskie przesłanie z Rzymu, oraz jego współpracowników.

 

/em

ks Wojtecki kwadrat

ks. dr Dariusz Wojtecki

Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#VI Festiwal KNS #Franciszek #Laudato si #orędzie Franciszka #abp Salvatore Pennacchio
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej