Ostatnia tegoroczna modlitwa „Z błogosławionym Prymasem czuwamy w Domu Matki”

2022/12/29
social wyszynski

27 grudnia miała miejsce ostatnia w tym roku nocna modlitwa „Z błogosławionym Prymasem czuwamy w Domu Matki”. Od początku roku, z 27 na 28 dzień miesiąca przedstawiciele ruchów i wspólnot gromadzili się w Kaplicy Matki Bożej, by dziękować za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i pogłębiać jego nauczanie. Program czuwań oparty był na słowach „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, którą Prymas ogłosił w 1967 r. Dziesięć punktów Krucjaty to zdaniem świadków jego życia testament na XXI wiek.

W liście pasterskim na progu Wielkiego Postu w 1967 r. ogłaszającym program ABC Społecznej Krucjaty Miłości Prymas napisał, że „dziś coraz częściej dochodzimy do wniosku, że wszystkie księgi, traktaty i układy międzynarodowe są bezsilne wobec olbrzymiego zamówienia zagrożonego świata na większą jeszcze miłość”.

„Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje; Myśl dobrze o wszystkich; Mów zawsze życzliwie o drugich; Rozmawiaj z każdym językiem miłości; Przebaczaj wszystko wszystkim; Działaj zawsze na korzyść bliźniego - to m.in. punkty Krucjaty.

- Pragniemy sięgnąć do prymasowskiego „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, jest to program realizowania miłości w relacjach międzyludzkich, który stanowi formę dotrzymania przyrzeczeń złożonych w Jasnogórskich Ślubach i jest konsekwencją Milenijnego Aktu Oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości - wyjaśniał podczas pierwszego czuwania przeor Jasnej Góry, o. Samuel Pacholski.

Konferencje w czasie nocnych czuwań podejmowali przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Były one nie tylko okazją do rozważań poszczególnych punktów Krucjaty, ale także do przywoływania życia i posługi bł. Prymasa.

W konferencji odwołującej się do drugiego punktu Krucjaty Miłości: „myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim” Piotr Sutowicz, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Civitas Christiana” przypomniał słowa prymasa Wyszyńskiego wypowiedziane przez niego w najtrudniejszych chwilach jego uwięzienia: „nie zmuszą mnie bym nienawidził”. Podkreślił, że to właśnie w czasie wojny ks. Wyszyński zaproponował wielki program odnowy Polski poprzez miłość i sprawiedliwość społeczną. - W czasie drugiej wojny światowej, najmroczniejszego czasu jakiego Polacy doświadczyli w swoich dziejach, stworzył dzieło fenomenalne, książkę „Miłość i sprawiedliwość społeczną”. Te dwa filary miały budować ład społeczny - przypomniał przedstawiciel Civitas Christiana. Zauważył, że to bardzo znamienne, bo gdy ludzie ginęli, byli mordowani, paleni w piecach, kiedy szatan tańczył po świecie, odpowiedzią ks. Wyszyńskiego było budowanie czegoś pozytywnego opartego na miłości i sprawiedliwości.

Ewelina Goździewicz z „Civitas Christiana” przypomniała np. fragment notatki funkcjonariusza SB, który wbrew swoich intencji bardzo pozytywnie podsumował Prymasa Wyszyńskiego: „wywiera duży wpływ na otoczenie przez swoją godną a zarazem bliską postać, wyrozumiały dla innych, lecz ostry dla siebie, pracuje zazwyczaj po 14 godzin na dobę, asceta. Jest nad wyraz religijny. Otoczenie, które go otacza ma go za człowieka świętego.

Program „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, ujęty w 10 zwięzłych punktach nazywany bywa prymasowskim dekalogiem „bycia dobrym człowiekiem w relacjach międzyludzkich”.

Jak zauważyła Stanisława Nowicka, świadek życia błogosławionego, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy tak łatwo „zarazić się nienawiścią”, trzeba nam wsłuchiwać się w głos Prymasa i realizować go w codzienności. - Mamy zaproszenie, dziękując za Księdza Prymasa, jego beatyfikację, by podjąć jego testament i zdać sprawdzian z miłości - zauważyła przedstawicielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

W czasie czuwań modlitwą różańcową wołano o zaprzestanie rozlewu krwi w Ukrainie za wstawiennictwem Prymasa, który sam doświadczył w swoim życiu gehenny wojny. Podkreślono, że zwłaszcza teraz musimy walczyć o to, by nienawiść nie przeniosła się do naszych serc.
- Dzisiaj tyle narodów toczy wojnę i wysyła do siebie pociski, którymi godzi przeciwnika z iście Kainową logiką. Matko Pokoju, która Synowi swojemu podsuwałaś pierś napełnioną mlekiem z nieba, jak mówi nam liturgia, spraw niechaj w Twoich dłoniach te pociski, które ludy zasobne wysyłają do głodnych zamieniają się w chleb. Spraw Matko, żeby te ciężkie rakiety, które ustawia świat przemieniły się w pokarm dla ginących z głodu - proszono w modlitwie podczas marcowego czuwania.

- Prymas Wyszyński był człowiekiem nie na jedno pokolenie. Bóg dał w historii naszego narodu takie filary, które wspierają całość i dlatego warto się na nich opierać - mówiła Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Podkreślała, że kard. Wyszyński mimo doświadczenia prześladowań Kościoła na wielu płaszczyznach, był człowiekiem niezachwianego zaufania Bogu, co dawało siłę nie tylko jemu, ale i Polakom. - Byłam świadkiem z jakim spokojem znosił wszystkie ciosy zadawane Kościołowi; zamykanie seminariów, odbieranie siostrom domów zakonnych i placówek pracy, likwidowanie stowarzyszeń katolickich, nie było dnia, by do Prymasa nie docierały wieści o kolejnych prześladowaniach. Wielokrotnie zastanawiałam się skąd on bierze siły i spokój - odpowiadał: tylko Bóg na pewno będzie i my w Nim - mówiła Anna Rastawicka. Przypomniała jego słowa, że „choćbyśmy mieli stracić wszystko w naszej Ojczyźnie, musimy zachować wiarę w Chrystusa i Jego Matkę. Możemy stracić wszystko, byle nie to, bo największym dramatem człowieka jest zwątpienie w miłość Boga”.

Przez 40 lat właśnie z 27. na 28. dzień miesiąca zanoszona była modlitwa przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego o beatyfikację tego wielkiego człowieka Kościoła. W tym roku była ona dziękczynieniem za beatyfikację. Wpisała się też w przygotowania do narodowego dziękczynienia za wyniesienie na ołtarze kard. Stefana Wyszyńskiego, które 3 maja odbyło się na Jasnej Górze.

Nocne czuwanie „Z błogosławionym Prymasem Wyszyńskim w Domu Matki” inauguruje Apel Jasnogórski ze specjalną modlitwą za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. Rozdanych zostały tysiące, przygotowanych przez kustosza Jasnej Góry, obrazków. Wystawiany jest portret Prymasa.

Organizatorami modlitwy dziękczynnej są: Jasna Góra - Jasnogórski Instytut Maryjny, Instytut Prymasa Wyszyńskiego i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, którego bł. Prymas jest patronem. Modlitwę różańcową z rozważaniami kard. Wyszyńskiego przygotowała Jasnogórska Rodzina Różańcowa. Za koordynację całego wydarzenia odpowiada Izabela Tyras.
Partnerem medialnym jest Radio Jasna Góra, które nocną modlitwę transmituje.

27 grudnia odbyła się ostania w tym roku modlitwa „Z bł. Prymasem czuwamy w Domu Matki”. Nie kończy się jednak modlitwa z 27 na 28 dzień miesiąca. Od nowego roku będzie kontynuowana z prośbą o rychłą kanonizację.

Relacje z poszczególnych czuwań są dostępne na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry - tutaj

/mdk

1 MDK6102

Izabela Tyras

Przewodnicząca Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Częstochowie.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#ABC Społecznej Krucjaty Miłości #Jasna Góra #Instytut Prymasowski #o. Samuel Pacholski #Ewelina Goździewicz #Piotr Sutowicz #Stanisława Nowicka #Anna Rastawicka #Jasnogórski Instytut Maryjny #Instytut Prymasa Wyszyńskiego #Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej