W domu Matki

2013/1/17

Przybywają na Jasną Górę z całej Polski, zawsze w maju, w rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego nauczyciela narodu, aby dziękować Bogu za łaski, które otrzymują.

Zaledwie chwila…

– Dziękujemy za to, że trwamy, że wbrew wszelkim trudnościom i kłopotom jesteśmy jedną wspólnotą Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Maryję Królową Polski wybraliśmy sobie na opiekunkę i patronkę. Przez lata prowadziła nas drogami trudnymi i pozwalała coraz jaśniej odczytywać nasze powołanie – mówił przewodniczący Ziemowit Gawski.

W tym roku członkowie Stowarzyszenia przebywali na Jasnej Górze w dniach 25-26 maja. Przemawiał do nich o. Jerzy Tomziński, który przez lata stał się duchowym opiekunem Stowarzyszenia. Mówił: – Drodzy, wasza 27 pielgrzymka jest waszą i moją radością. Niech będą dzięki i chwała Bogu za to, że jesteście wierni przyrzeczeniom, które składaliście Chrystusowi i Jego Matce.

27 lat dla niezdobytych przez wieki murów klasztoru to zaledwie chwila, ale dla Stowarzyszenia była to długa droga przemiany, od organizacji o aspiracjach politycznych do stowarzyszenia katolickiego włączonego w apostolskie zadania świeckich. W „Dekrecie o apostolstwie świeckich” Soboru Watykańskiego II stwierdza się: „Apostolstwo w środowisku, to jest staranie się o kształtowanie w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia, obyczajów, praw i struktur wspólnoty, w której się żyje, jest tak dalece obowiązkiem i zadaniem świeckich, że nigdy nie może być ono należycie wypełnione przez innych” (DA 13).

Po okresie dyskusji programowych, dziś jako obszar swojego działania Stowarzyszenie wybrało służenie człowiekowi w społecznościach lokalnych, podejmując działania na rzecz rodziny, na polu kultury i w samorządzie, a także przygotowanie katolików do tego zadania. Starają się badać pewne problemy i kwestie społeczne, a następnie podejmować inicjatywy i działania, próbując te sprawy rozwiązać. Podejmują formacyjny wysiłek wzrastania w wierze.


Uczestnicy pielgrzymki „Civitas Christiana” otrzymali ikony Matki Bożej Częstochowskiej.
Fot. Andrzej Frahn

Ona zrodziła…

W 2002 roku, przemawiając do pielgrzymów i dziękując za wszystko, co Stowarzyszenie czyniło dla Jasnej Góry, o. Tomziński nawiązał do nazwy „Civitas Christiana”. Zwrócił uwagę, że pierwsza społeczność Chrystusowa, civitas christiana, była grupą, która uwierzyła w Kanie Galilejskiej z polecenia Matki Jezusa. – Wasza społeczność – mówił o. Tomziński nawiązując do posiedzenia władz Stowarzyszenia obradującego kilka lat wcześniej – powstała także w polskiej Kanie, na Jasnej Górze. Tu zrodziła się „Civitas Christiana”. Tu matkuje wam Maryja. Ona zrodziła, Ona przewodzi, Ona uczy. Idąc stad zabierzcie przekonanie, że blisko was jest Matka Boża.

Do domu Matki przynosili swoje radości i obawy. Dokładnie 10 lat temu uzyskano decyzją Konferencji Episkopatu Polski status stowarzyszenia katolickiego. Później nad organizacją pojawiły się chmury. Spadkobiercy byłych członków w procesie sądowym zgłosili roszczenia do majątku „Civitas Christiana”. Przewodniczący wezwał wtedy do krucjaty modlitewnej, a członkowie przyjęli od ojca generała paulinów różance papieskie. W czerwcu na Jasnej Górze odprawiana była nowenna wotywna w intencji Stowarzyszenia. Tak się złożyło, że podczas kolejnej pielgrzymki, Ziemowit Gawski przywiózł, prosto z posiedzenia sądu, radosną wiadomość o zwycięstwie.

Kolejne pielgrzymki mają podobny program. Rozpoczynają się pod pomnikiem kard. Stefana Wyszyńskiego u stóp klasztoru. – Uświadamiamy sobie – mówił Ziemowit Gawski – jak wielkim darem opatrzności był Stefan Kardynał Wyszyński, który ochronił naród i Kościół przed złem największym. Chciano rozerwać więź niezwykłą, która łączy Kościół w Polsce i Polaków. Chciano zniszczyć duszę narodu i Prymas się temu z całą mocą przeciwstawił. Dziękujemy Bogu za opatrznościowego Prymasa Tysiąclecia i prosimy, jak co roku, o wyniesienie go do chwały ołtarza. Dziękujemy także za Ojca Świętego Jana Pawła II i prosimy od dwóch lat o Jego rychłą beatyfikację.

W Auli o. Kordeckiego obejrzano spektakl „Jedna jest Polska” w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej, aktorki i prezes Przyjaciół Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wcześniej zebranych przywitał w imieniu samorządu Częstochowy przewodniczący Rady miasta dr Piotr Kurpios. Przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia w Częstochowie, mający zawsze pieczę nad przebiegiem kolejnych pielgrzymek Stowarzyszenia, nawiązał do mijających 15 lat od zawierzenia organizacji Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych i kierowania Stowarzyszeniem przez przewodniczącego. Izabela Tyras z radia Jasna Góra powiedziała – Nie byłoby dziś Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, gdyby nie postawa, determinacja i ufność Matce Bożej Jasnogórskiej przewodniczącego Ziemowita Gawskiego.

Późnym wieczorem uczestniczono w Apelu Jasnogórskim przed cudownym obrazem w Kaplicy Matki Bożej. Modlitwę poprowadził abp Stanisław Nowak. Ważnym wydarzeniem dla oddziałów Stowarzyszenia było poświęcenie i wręczenie przez o. Izydora Matuszewskiego, generała zakonu paulinów kopii jasnogórskiego wizerunku. Zawisną one w siedzibach oddziałów i będą znakiem szczególnego przywiązania członków do jasnogórskiej Pani, Królowej Polski, znakiem wierności jej Synowi i złożonemu na Jasnej Górze przyrzeczeniu.

Wielką łaską ofiarowaną przez ręce Maryi była obecność podczas pielgrzymki bp. Andrzeja Dziuby, ordynariusza łowickiego, który był świadkiem przyznania Stowarzyszeniu miana katolickie.

Drugiego dnia pielgrzymki

W bazylice jasnogórskiej odprawił on Mszę św. wraz z o. Izydorem Matuszewskim, generałem zakonu paulinów i kapłanami pełniącymi posługę asystentów kościelnych w oddziałach „Civitas Christiana”. Przywołał ewangeliczną scenę, w której Pan Jezus oddaje swą Matkę w opiekę św. Janowi. Nadprzyrodzona więź Maryi z Janem symbolizuje cały Kościół. Biskup Dziuba postawił pytanie: – Czy potrafimy przyjąć i żyć tą prawdą, że Chrystus mówi do każdego z nas: Oto Matka twoja.


Ziemowit Gawski i o. Jerzy Tomziński, który od lat jest duchowym opiekunem pielgrzeymów ze Stowarzyszenia.
Fot. Włodzimierz Okoński

Wyrazem hołdu i modlitwy był odnowiony tekst zawierzenia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Maryi Jasnogórskiej, odczytany w imieniu pielgrzymów przez przewodniczącego Ziemowita Gawskiego. W Akcie zawierzenia znalazły się słowa: „Wierzymy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Dlatego ponownie zawierzamy Tobie nasze Stowarzyszenie, nasze rodziny i nas samych, i prosimy: z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Synowi Swojemu nas oddawaj. Uczyń z nas Swoje narzędzie w służbie Bogu i Ojczyźnie. Przemieniaj nasze serca i sumienia tak, aby Polska stawała się rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.”

Po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej, pod pomnikiem Jana Pawła II pątników żegnał o. Jerzy Tomziński: „Jesteśmy na wałach jasnogórskiej twierdzy. Sanktuarium jasnogórskie i te wały broniły Polski, Kościoła, religii, narodu polskiego. Te wały głosiły i głoszą chwałę Matki Najświętszej. Broniły i bronią wolności Narodu. Nigdy nie były zdobyte. Nie tylko w czasie najazdu szwedzkiego, także w czasie zaborów, okupacji i dzisiejszych zniewoleń. Ojciec Kordecki w czasie oblężenia przez Szwedów mówił: Bracia! Na wały! Jeszcze Matka Najświętsza okaże, że jest potężniejsza, aniżeli kolubryny wrogów. I zwyciężyła.

Przychodzimy na niezwyciężone jasnogórskie wały, aby odprawiać Drogę Krzyżową, ale Chrystus poprzez Kalwarię zmierzał ku zmartwychwstaniu. Zmartwychwstały mówi nam, że jest zwycięstwo nad szatanem. Obyśmy uwierzyli i zaufali tak, jak zaufali Kordecki, prymas Wyszyński i Ojciec Święty.

Kochani, wyście zawierzyli . i zaufali! Tyś zawierzyła i zaufała. Kiedyś kard. Stefan Wyszyński pisał z Komańczy: oby każde serce polskie było Jasną Górą. Życzę wam, aby „Civitas Christiana” była niezdobytą zwycięską twierdzą wiary w Boga i zawierzenia Matce Najświętszej. Ziemską twierdzą miłości Boga i ojczyzny Polski. Amen.”

 

Fot. Włodzimierz Okoński

Pielgrzymi z „Civitas Christiana” przybywają od 27 lat na Jasną Górę. Zawsze w rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego aby dziękować Bogu za łaski, które otrzymują, za wydarzenia budzące radość i niepokój.

W tym roku członkowie Stowarzyszenia przebywali na Jasnej Górze w dniach 25-26 maja. Przemawiał do nich o. Jerzy Tomziński, który przez lata stał się duchowym opiekunem Stowarzyszenia. Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił biskup Andrzej Dziuba

Andrzej Frahn

Artykuł ukazał się w numerze 06/2007.

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej