X konferencja w Rychwale „Prymas Stefan Wyszyński na dziś”

2023/10/24
20231014 152550
Fot. Marta Cielińska-Idziak

14 października, w dziesiątą rocznicę poświęcenia Krzyża Misyjnego przy kościele p.w. Świętej Trójcy w Rychwale oraz tablicy upamiętniającej Bł. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego spotkali się członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Rychwał z burmistrzem Stefanem Dziamarą na czele. Obecny był również prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamil Sulej.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. odprawioną przez księdza proboszcza kanonika Marka Molewskiego. Przeżywamy kolejny rok duszpasterski tym razem pod hasłem „Wierzę w Kościół powszechny”. Chcemy szczególnie - mówił ks. Marek Molewski zastanowić się nad naszą wiarą ukierunkowaną na Kościół Chrystusowy. Bł. Prymas Wyszyński podpowiada nam, jak mamy to rozumieć.

Wierzyć w Kościół - mówił Prymas, to znaczy wierzyć w obecność Pana Boga pośród nas, wiara w kościół jest, więc konkretyzacją wiary w Boga, który się objawił, jest obecny pośród nasi i jest dla nas. Jest, więc wiarą w Boga obecnego w historii, Boga zanurzonego w rodzaju ludzkim.

Kościół wymaga nieustannego oczyszczania. Musimy przede wszystkim oczyszczać samych siebie, członków kościoła, oczyszczać z tego, co uderza w jedność kościoła, jego świętość, powszechność i apostolskość. Często słyszymy zarzut, że kościół powinien być święty, a nie jest. Jest święty, świętością Jezusa Chrystusa - kontynuował ks. proboszcz - a my do tej świętości musimy zmierzać, mamy oczyszczać swoje życie, podejście do wiary, oczyszczać realizacje tej wiary w życiu codziennym, w ten sposób będziemy uświęcać też kościół, który sami tworzymy.

Po zakończeniu Mszy Św. przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Karol Irmler podsumował cykl dziesięciu konferencji, które odbyły się w latach 2014 -2023. Przypomniał, że z inicjatywy przewodniczącej Danieli Kazimierczak i Zarządu Oddziału w Rychwale powstała tablica upamiętniająca Prymasa Tysiąclecia. Wówczas też narodził się pomysł, aby nie ograniczać się jedynie do składania kwiatów, zapalenia zniczy przy okazji rocznic związanych Prymasem Wyszyńskim, ale raz w roku w rocznicę poświęcenia tablicy zorganizować konferencje poświęcone jego nauczaniu. W ten sposób członkowie i sympatycy Stowarzyszenia będą mogli poznać wybrane zagadnienia z nauczania Prymasa i odnieść je do współczesności.

Następnie Marian Rybicki wygłosił referat „Refleksje Prymasa Stefana Wyszyńskiego o pracy duszpasterskiej i społecznej ks. prałata Wacława Blizińskiego”. Ks. prałat Wacław Bliziński w latach 1899 – 1939 był proboszczem parafii we wsi Lisków koło Kalisza. Był postacią niezwykłą – gorliwym kapłanem, działaczem społecznym, wrażliwym na ludzką biedę, człowiekiem, który zmienił oblicze swojej parafii i miał wielki wpływ na życie mieszkańców wsi. Lista jego dokonań jest imponująca, a to tylko niektóre przykłady: w 1902 roku założył Spółkę Rolniczo-Hodowlaną „Gospodarz”, w 1904 roku Kasę Drobnego Kredytu, dalej Dom Ludowy, w 1913 powstała Szkoła Rolnicza i piekarnia, w 1915 gimnazjum, przekształcone później w Seminarium Nauczycielskie, w 1921 powstała z jego inicjatywy Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa z warsztatami szewskim i krawieckim, a w 1927 Szkoła Zawodowa Żeńska. Ukoronowaniem tych działań były dwie ogólnopolskie wystawy w 1925 roku „Wieś Polska” a w 1937 roku „Praca i Kultura Wsi”, którą przez miesiąc zwiedziło przeszło 100 tys. osób, a wśród nich prezydent Ignacy Mościcki, marszałek Edward Rydz-Śmigły i premier Felicjan Sławoj Składkowski.

W 1971 roku w 100 lecie urodzin ks. prałata Wacława Blizińskiego podczas Mszy Św. w Liskowie Prymas Stefan Wyszyński wygłosił homilię, w której podsumował jego pracę duszpasterską i społeczną.

Natchnienia do swej pracy – mówił Prymas - czerpał z ducha żywej wiary i praktycznie rozumianej Ewangelii Chrystusowej. Ci, którzy patrzyli na jego życie, szczególnie starsi, wiedzą, że siedział nie tylko w spółdzielniach, ale i w konfesjonale. Mówił nie tylko na zebraniach, ale i z ambony. Podejmował nie tylko niezwykły wysiłek i ofiarę, aby poprawić byt ludzi, ale i na ołtarzu składał ofiarę. Był duszpasterzem w każdym calu. Właśnie ze zmysłu duszpasterskiego, a nie na odwrót, wyrosła jego energia społeczna i talent ekonomiczny.

Następnie pod tablicą upamiętniająca Prymasa złożono kwiaty zapalono znicze i odmówiono modlitwę za wstawiennictwem Błogosławionego w intencji członków Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i ich rodzin, pracowników Grupy INCO S. A. i Parafii pw. Św. Trójcy w Rychwale, aby wszyscy wiernie służyli Bogu i naszej Ojczyźnie.

Miłym akcentem konferencji było wręczenie zasłużonym członkom z Rychwała i Stawiszyna Honorowych Odznak Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamil Sulej wręczając odznaki podziękował nagrodzonym za zaangażowanie i aktywną prace społeczną dla dobra wspólnoty lokalnej.

Spotkanie zakończył koncert Zespołu Stawiszynianki.

 

/mdk

Karol Irmler kwadrat

Karol Irmler

Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu. Historyk, publicysta.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Rychwał #konferencja #Prymas Wyszyński #ks. Wacław Bliziński #Marian Rybicki #Stefan Dziamara #Karol Irmler #Kamil Sulej
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej