Bp George Hay: Droga kłamstwa – to pułapka, w którą wpadają dziś katolicy

2022/10/26
clean minimal cover book 4x6 vol 1022
Fot. Ewa Makowska

Biskup George Hay w swojej głębokiej i równocześnie niezwykle prostej nauce, przypomina nam podstawowe prawdy wiary. Prostuje zakrzywione przez świat pojęcia i wskazuje na Chrystusa jako Tego, który jest w stanie uleczyć świat z wszelkiego zła. Dziś nie lubimy słuchać o diable i jego działaniu, chcemy włożyć historie o nim między bajki. Wygodnie jest nam te duchową rzeczywistość ignorować. A przecież Jezus, na kartach Ewangelii, niejednokrotnie nauczał, kogo mamy się strzec. Biskup Hay w książce „Wrogowie zbawienia” wskazuje konkretne niebezpieczeństwa, z którymi każdy chrześcijanin musi się mierzyć i podpowiada, co musimy zrobić, by wygrać.

Trzecim wrogiem zbawienia jest szatan. Pismo Święte opisuje jego cechy charakteru i usposobienie. Nazywa go ojcem kłamstwa. W trakcie modlitwy Ojcze Nasz, prosimy Boga o ochronę przed wszelkimi diabelskimi pokusami. Jeśli chodzi o naturę owych pokuszeń, wiemy, że szatan zaciemnia nasze pojmowanie i sprawia, że zapominamy o wielkich prawdach wieczności lub się ku nim nie zwracamy: „umysły [niewiernych] zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor 4, 4).

Ponieważ kłamcą był od początku, wykorzystuje głównie fałsz i łgarstwa, by nas zwieść i schwytać – czasem czyni to sam, czasem przez niegodziwców, którymi posługuje się jako swoimi uczniami. Słyszeliśmy jednak, że głównym źródłem kuszenia diabła i zgubnych słabości, które zbyt często pozwalają mu zdobyć nad nami przewagę, jest egoizm oraz nasze namiętności i przywiązania do spraw tego świata. W związku z tym jego ataki zawsze są na to ukierunkowane. Zły proponuje nam jakieś ziemskie dobro, by mieć miłość własną po swojej stronie, albo grozi jakąś doczesną klęską, by wzbudzić w nas lęk. W raju uderzył w pierwszych rodziców tym, co łechtało ich próżność, mówiąc: „tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5).

POKUSY, KTÓRMY ULEGAMY

Wykorzystując ludzkie umiłowanie pieniądza, „diabeł [...] nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał” (J 13, 2). W ten sam sposób szatan zawładnął też sercami Ananiasza

i Safiry, by skłamali przeciwko Duchowi Świętemu i przez oszustwo odłożyli sobie część zapłaty za ich ziemie. Gdy Zły kusił Chrystusa, posłużył się tymi samymi pokusami: najpierw pragnieniem przyjemności, potem pychą, a na końcu chciwością. To oczywiste, że gdyby nie nasz egoizm, nie miałby broni przeciwko nam, a jego kuszenie w żaden sposób by na nas nie wpłynęło. Gdybyśmy nie pragnęli tego, co łechce miłość własną, ani nie lękali się tego, co jej zagraża, żadne obietnice ani groźby nie byłyby w stanie odciągnąć nas od naszych powinności. Widzimy zatem, że główną obroną przeciwko pokusom jest przezwyciężenie egoizmu poprzez nieustanne umartwienie.

OSTATECZNA BITWA

Ponieważ wymaga to wielkiej odwagi, Pismo Święte wskazuje na różne rzeczy, które pomagają nam wcielić te działania w życie. Jeśli nie jesteśmy w stanie całkowicie wyzbyć się egoizmu, powinniśmy zachować trzeźwość i wstrzemięźliwość, by utrzymać się w granicach umiarkowania i nie pozwolić pociągnąć się do rozpusty. Należy nieustannie czuwać nad swoim sercem, by zauważać pierwsze sygnały pokusy i całkowicie ją odrzucić, nie pozwalając, by myśli nasze wokół niej krążyły. Powinniśmy postępować z nią jak z iskrą, która pada na nasze odzienie – czym prędzej ją z siebie strząsnąć.

Trzeba niezwłoczne oprzeć się na skale, którą jest Chrystus – uciekać się do Niego z silną wiarą i zawierzeniem Bogu, nie ufając sobie samemu, jako niezdolnemu do jakiegokolwiek dobra bez Niego, i błagając o Jego pomoc przez pokorną i żarliwą modlitwę – gdyż „Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę” (Jk 4, 6). Należy stawiać zdecydowany i niestrudzony opór wobec wroga, bez względu na to, jak długo by trwały jego ataki, w najmniejszym stopniu nie ulegając jego namowom, nawet w najdrobniejszych sprawach.

__

Bp George Hay (1729-1811) – urodzony w Edynburgu. Pełnił funkcję wikariusza apostolskiego Szkocji w latach 1778-1805. Biskup Hay przyczynił się do ostatecznego uznania katolicyzmu w Szkocji. W trakcie swojej posługi i walki o prawa katolików, niejednokrotnie był prześladowany i poniżany.

Tekst na podstawie książki „Wrogowie zbawienia”, bp George Hay, Wydawnictwo Esprit

/em

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Wydawnictwo Esprit #bp George Hay #katolicy #książka #książka "Wrogowie zbawienia" #patronat medialny
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej