Księga życia młodych?

2014/3/18

Dziś w całej Polsce, odbywają się pierwsze eliminacje w ramach XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Przystępują do niego młodzi z 1450 szkół ponadgimnazjalnych. Każdego roku, w Konkursie organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” bierze udział 30 000 uczestników.

 Dla przystępujących do pierwszego etapu konkursowych zmagań, przygotowano zestaw 45 pytań testowych, obejmujących swoim zakresem Księgi Królewskie (1 i 2) oraz Ewangelię wg św. Marka. Arkusze pytań są jednolite w całej Polsce, podobnie jak klucz weryfikacji wiedzy uczestników. W teście można uzyskać maksymalnie 90 punktów, zaś minimalnym progiem dostania się do kolejnego etapu (diecezjalnego), pod warunkiem bycia najlepszym w swojej szkole, jest uzyskanie już 46 pkt. Organizatorzy tłumaczą, że poprzez etap szkolny, chcą zachęcić (a nie zrazić zbyt wysokimi wymaganiami) uczniów do jeszcze głębszego wniknięcia w biblijne treści, stanowiące zakres danej edycji.

Nad merytoryczną stroną tego dzieła, czuwa specjalnie powołana komisja, której przewodniczy ks. dr Mirosław Jasiński, oddelegowany z ramienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przyznaje on, że uczestnicy Konkursu stanowią ogromną rzeszę młodych, fantastycznych ludzi, którzy często wystawiając się na cynizm i przytyki rówieśników, idą z Biblią do swoich środowisk życia – szkół, klubów, czytają ją w środkach komunikacji, dając tym  świadectwo wobec wszystkich, których spotykają na swoich drogach – zauważa duchowny. Ewangelia Św. Marka przyrównuje Słowo zasiane w sercu człowieka do nasienia, które posiane, samo rośnie, nawet jeśli rolnik śpi (por. Mk 4, 26 – 29). Podobną refleksją dzieli się ks. Jasiński, obserwujący od kilku lat młodych biorących udział w tym dziele: Jestem przekonany, że ta młodzież ma zapłodnione umysły i serca myślą Bożą. Z tego muszą być owoce. Wiem to, bo kiedyś sam zawierzyłem Ewangelii. Tak jak deszcz, który padając odnosi swój skutek, tak samo Boże Słowo, zapadając w sercach młodych, musi zaowocować – tłumaczy. Podobne zapewnienie daje nam papież Franciszek, który w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium przekonuje, że Słowo zawiera w sobie potencjał, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ono jest skuteczne na swój sposób, w bardzo różnych formach, wykraczających poza ludzkie przewidywania i łamie nasze schematy – pisze Ojciec Święty.

Kolejny etap Konkursu Biblijnego nastąpi już 9 kwietnia 2014. Będą to eliminacje diecezjalne, do których w całym kraju przystąpi ponad 4000 osób. Forma przeprowadzenia tego etapu jest taka sama w całym kraju i składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Pierwsza z nich, przypomina test z eliminacji szkolnych, o odpowiednio podniesionym poziomie trudności. Uzyskanie najlepszego wyniku w tej części, otwiera drogę do kolejnej. Zgodnie z regulaminem, w części ustnej może wziąć udział 7 uczestników. Odpowiadają oni na pytania bezpośrednio przed komisją konkursową. Aby zapewnić wyrównaną rywalizację, stosuje się ten sam zestaw dla każdego uczestnika. Troje najlepszych z każdej diecezji, weźmie udział w finale Konkursu, który obędzie się 2 i 3 czerwca 2014, w Niepokalanowie. Poprzedzi go VII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z Biblią, zaplanowane w Częstochowie, 13 – 14 maja br. Pobyt uczestników pokryje organizator Konkursu.

Nagrodami w całym Konkursie są indeksy na 10 uczelni wyższych w całej Polsce, na różne kierunki studiów, w tym teologię, historię, pedagogikę, dziennikarstwo i komunikację społeczną, czy też italianistykę z elementami chrześcijaństwa oraz wiele innych. Ponadto, na laureatów pierwszych miejsc czekają pielgrzymki do Ziemi Świętej i do Rzymu, a także atrakcyjne zestawy książkowe i prenumeraty czasopism katolickich. Fundatorami nagród głównych w Konkursie są firma Grupa Inco S.A. oraz Biuro Podróży Novum Travel.

Jednak, co często podkreślają organizatorzy, Konkurs Biblijny i związane z nim nagrody, które stanowią niewątpliwą zachętę dla młodych, są jedynie pretekstem do głębszego poznania i rozmiłowania się w Słowie Bożym.

Marcin Kluczyński

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej