Rusza Konkurs Biblijny

2013/12/11

Już po raz 18. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Wypracowana przez lata formuła, mająca na celu nie tylko sprawdzenie znajomości poszczególnych ksiąg, ale również biblijną formację uczestników, przyciąga co roku 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Uczynić pierwszy krok

Pierwsze eliminacje są przeprowadzane w zgłoszonych do konkursu szkołach. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej www.okwb.pl (zakładka „Zgłoszenie”). W bieżącym roku szkolnym termin przystąpienia do konkursu upływa 3  marca 2014 r. Katecheta zgłaszający swoją szkołę do udziału staje się zarazem szkolnym koordynatorem i na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora przeprowadza etap szkolny w swojej placówce. W całej Polsce odbędzie się on jednocześnie, 18 marca 2014 r. Zadaniem uczestników na tym poziomie jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 45 pytań testowych.

plakat okwb

Otworzyć Pismo Święte

Zakres wiedzy, którą będą musieli się wykazać młodzi w tym roku, stanowią 1 i 2 Księga Królewska oraz Ewangelia według św. Marka. Dobór tych akurat treści nie jest przypadkowy. Ks. dr Mirosław Jasiński – przedstawiciel komisji konkursowej z ramienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyjaśnia, że tematyka tej edycji doskonale nawiązuje do rozpoczynającego się w polskim Kościele roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Rozważane w tegorocznym konkursie treści ukazują Jezusa Chrystusa wprost jako Syna Boga. Część starotestamentalna poucza o ważnych instytucjach, które pomagają zrozumieć Nowe Przymierze oraz służy Ewangelistom, w tym św. Markowi, za model do opowiadania o Jezusie. Merytoryczną stroną konkursu zajmują się również bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wśród pytań konkursowych uczestnicy mogą się spodziewać także tych dotyczących wstępów do ksiąg, przypisów i komentarzy oraz słowniczka pojęć, które zawiera Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych (Edycja Świętego Pawła, 2009). To konkretne wydanie Biblii jest zaopatrzone w przystępne do zrozumienia wyjaśnienia, opracowane pod kątem dzisiejszego odbiorcy. Szczególnie nowe tłumaczenia pewnych wyrazów, których używane dotąd odpowiedniki w języku polskim wyszły z użytku albo mogły z upływem lat nieco zmienić znaczenie, ułatwiają percepcję Bożego słowa i pomagają odkryć jego aktualność. To ważne, gdy wychodzi się z zaproszeniem do sięgnięcia po te treści do młodych, którzy, zdarza się, nie mieli jeszcze bliższego kontaktu z Biblią. Natomiast innym pozwala z pewnością spojrzeć na dotychczas znane, osłuchane teksty i odkryć je niejako na nowo. Podkreślają to zarówno katecheci, jak i uczestnicy, którzy dzięki uprzejmości wydawcy bezpłatnie otrzymują treść wchodzącą w zakres danej edycji konkursu.

Logo_OKWB_230_K

Zmierzyć się z samym sobą

Kolejnym etapem biblijnych zmagań są eliminacje diecezjalne. Zostały one zaplanowane w całym kraju na 9 kwietnia 2014 r. Zgodnie z regulaminem może się do nich dostać troje zwycięzców z każdej szkoły. Muszą oni jednak uzyskać nie mniej niż połowę maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Zmagania diecezjalne składają się z dwóch części, pisemnej i ustnej. W pierwszej uczestnicy wypełniają test, na którego podstawie wyłania się 7 najlepszych osób. To one awansują do części ustnej. Ich wiedza jest następnie dodatkowo sprawdzana przez powoływane w każdej diecezji komisje konkursowe, oceniające według tych samych kryteriów ustne odpowiedzi uczestników. Można tu zdobyć 1, 3 lub 5 punktów. By zapewnić maksymalnie sprawiedliwą weryfikację, wszyscy odpowiadają na te same, losowo wybierane pytania. Troje najlepszych z każdej diecezji staje się uprawnionymi do udziału w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się w dniach 2 i 3 czerwca 2014 r. w Niepokalanowie.
Ostatnie eliminacje są również podzielone na część ustną i pisemną, o odpowiednio podniesionym stopniu trudności. Obok zmagań konkursowych organizatorzy troszczą się także o wymiar duchowy tego wydarzenia. Uczestnicy biorą udział w nabożeństwie Bożego Słowa, we Mszy świętej i spotkaniach z ludźmi, dla których Pismo Święte jest rzeczywistą Księgą Życia.
Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody, wśród nich zagraniczne pielgrzymki, upominki rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, na wybrane kierunki studiów, m.in.: dziennikarstwo, pedagogikę, filozofię, historię, teologię, kulturoznawstwo i inne.
Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Jego Ekscelencja arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz coraz szersze grono ordynariuszy w poszczególnych diecezjach kraju.

To nie jest zwykły konkurs

Warto wziąć udział w tym konkursie, nie tylko, by sprawdzić swoje możliwości i stać się najlepszym w danej edycji. Najważniejsze jest spotkanie ze Słowem, które rzeczywiście jest żywe i skuteczne, zdolne przemieniać nas, a przez to również rzeczywistość, w której żyjemy. Młodzi spotykający się z tą inicjatywą mogą doświadczać tego wielokrotnie, m.in. korzystając z propozycji udziału w dodatkowych wydarzeniach realizowanych wokół konkursu i samej Biblii w poszczególnych diecezjach. Są to warsztaty z Pismem Świętym, konferencje o tematyce biblijnej i spotkania modlitewne. Ponadto Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od siedmiu lat funduje dla zwycięzców etapów diecezjalnych i ich opiekunów dwudniowy pobyt na Spotkaniach Młodych z Biblią, organizowanych na Jasnej Górze i w Świętej Puszczy k. Częstochowy. Odbywają się one zawsze ok. 13 maja, w rocznicę cudownego ocalenia życia bł. Jana Pawła II. Obok refleksji modlitewnej uczestnicy przygotowują się również merytorycznie do finału konkursu, korzystając ze wskazówek biblistów. Jest to również czas integracji młodych i dzielenia się nie tylko konkursowymi wrażeniami, ale przede wszystkim Słowem, którego konsekwencją poznania jest chęć życia nim i dzielenia się we wspólnocie. Dlatego to nie jest zwykły konkurs, a zwycięzcą w nim jest tak naprawdę każdy, kto sięgnął po słowo Boże i przyjął je z wiarą.

 

Marcin Kluczyński/kw

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej