Za nami, diecezjalne zmagania biblijne! – informacja koordynatorów Konkursu Biblijnego

2013/4/22

Aż na 45 pytań dotyczących Starego i Nowego Testamentu musieli odpowiedzieć uczestnicy etapów diecezjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W całym kraju, 16 kwietnia odbyły się zmagania biblijne przeprowadzane wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału w siedemnastej już edycji Konkursu organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przystąpiło ponad 1,5 tys. szkół. To o ponad sto więcej niż rok temu.

Etap diecezjalny był już drugim z kolei w całym konkursie biblijnym. Przystąpili do niego młodzi (maksymalnie po 3 osoby ze szkoły), którzy na poziomie szkolnym uzyskali najwyższą ilość punktów. W każdej diecezji wyłonionych zostało po trzech reprezentantów,  którzy zmierzą się w finale ogólnopolskim.

Data etapów diecezjalnych, które odbywały się jednocześnie w całym kraju, została wybrana celowo w Tygodniu Biblijnym, bowiem w swym założeniu Konkurs ma zwrócić uwagę na Pismo Święte a spotkanie przedstawicieli różnych szkół, ma być prawdziwym świętem Biblii. W wielu miejscach w Polsce finałom diecezjalnym towarzyszyły wspólne modlitwy, w tym nabożeństwa Słowa, odbywały się konferencje i spotkania dotyczące Księgi Życia. Wszystko po to, by rozbudzić w młodych potrzebę sięgania po Biblię i czerpania z Niej wskazówek na codzienność i przyszłość.

Zwłaszcza w Roku Wiary Konkurs jest propozycją pogłębiania spotkania ze Słowem, które jest źródłem wiary.  XVII edycja Konkursu, przebiega pod hasłem “Od wiary Abrahama do wiary Kościoła” i obejmuje Księgę Rodzaju (rozdz. 12 – 50) oraz List Świętego Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, przewodniczący komisji konkursowej i autor pytań, przypomina, że Benedykt XVI, w liście apostolskim „Porta fidei” zachęcał wszystkich wiernych, aby w Roku Wiary ponownie odkrywali i studiowali podstawowe treści wiary oraz głęboko je przeżywali w swoim codziennym życiu.

ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, biblista - od kilku lat, pełni funkcję przewodniczącego komisji konkursowej, jest jednym z autorów pytań.

Ks. Wróbel wyjaśniając połączenie w tegorocznym Konkursie Starego i Nowego Testamentu,  podkreśla, że do wiary Abrahama odwołuje się sam św. Paweł, wskazując ją jako wzór dla chrześcijan. Przekonuje, że studium cykli poszczególnych patriarchów w aspekcie ich wiary i w kontekście żywej wiary Apostoła Narodów,  głoszonej z mocą wspólnocie chrześcijańskiej w stolicy Imperium Romanum (List do Rzymian) pozwoli uczestnikom na odkrywanie dynamizmu wiary, która staje się źródłem optymizmu i entuzjazmu chrześcijan wszystkich czasów.

W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii Konkursu, zaproponowano uczestnikom sięgnięcie do najnowszego przekładu Pisma Świętego Towarzystwa Świętego Pawła (Biblia Paulistów). Tekst ten, będący owocem kilkunastoletniej pracy specjalistów z zakresu lingwistyki i biblistyki zawiera rozbudowane wprowadzenia, przypisy i odnośniki tekstualne. Organizatorzy mają nadzieję, że lektura tego tekstu pozwoli uczestnikom Konkursu na porównanie go z wieloma „osłuchanymi” passusami pochodzącymi z najbardziej znanej Polakom i wielce zasłużonej Biblii Tysiąclecia oraz umożliwi w ten sposób dynamiczną percepcję Słowa Bożego.

Nagrodami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów, m.in.: dziennikarstwo, filozofię, historię, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, historię sztuki czy teologię. Fundują je uczelnie katolickie i świeckie w całym kraju, wśród nich, KUL, UKSW, Uniwersytet  Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a od tego roku, także Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Ponadto, finaliści mają szansę wygrania wspaniałych pielgrzymek zagranicznych i innych, ciekawych upominków od sponsorów.

Konkurs biblijny organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wpisany jest do kalendarium wydarzeń duszpasterskich Episkopatu Polski. Patronat nad nim sprawuje abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na poziomie diecezjalnym patronaty sprawują miejscowi arcybiskupi i biskupi.

Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności. Sławomir Józefiak, prezes Zarządu „Civitas Christiana”, pomysłodawca Konkursu zauważył, że na przestrzeni 16 lat, które upłynęły od początku tego „biblijnego dzieła” wydarzyło się wiele rzeczy, które pokazują, że nie jest to tylko sprawa ludzka, ale, że Opatrzność ma nad nim pieczę. Wiemy pewnie tylko o niektórych wydarzeniach, ale ile jest spraw dziejących się w sercach młodych sięgających po Pismo Święte? Tego nie odkryjemy do końca – podkreśla prezes. Przypomniał, że dla koordynatorów Konkurs, to nie jest zadanie wynikające z obowiązku, ale misja do spełnienia, „to najlepsza droga, którą powinno podążać Stowarzyszenie”. Sławomir Józefiak przypomniał postać śp. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, który od początku Konkursu miał nad nim patronat i był bardzo życzliwy temu dziełu. – Pamiętam jak pierwszych 30 uczestników Konkursu przyjął w swoim domu przy ul. Miodowej, jak cieszył się z młodych, którzy sięgają po Pismo Święte – wspominał Prezes.

Za przeprowadzenie etapów diecezjalnych odpowiadali koordynatorzy, osoby wyznaczone przez „Civitas Christiana”. Forma przeprowadzenia tego etapu, wszędzie wyglądała tak samo. Składał się on z części pisemnej i ustnej. Na podstawie testu pisemnego, siedmioro najlepszych awansowało do części ustnej, by rywalizować o znalezienie się w trójce, która będzie reprezentowała swoją diecezję podczas dwudniowego finału Konkursu, w Niepokalanowie, w dn. 3-4 czerwca 2013.

 

Fotorelacje z etapu diecezjalnego można znaleźć na fanpage konkursu: Zobacz

za: http://www.okwb.pl/

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej