Duszeński: Człowiek nie może żyć bez miłości

2023/01/16
AdobeStock 49943753
Fot. Adobe Stock

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością”.

Święty Jan Paweł II wskazuje na niezwykle ważną rolę Miłości w życiu człowieka. Bez niej, człowiek nie może w pełni korzystać z życia i nigdy nie będzie szczęśliwy. Bóg natomiast obdarza miłością wszystkie swoje ludzkie dzieci i tuli je do swojego serca.  Każdy człowiek może czuć się kochany, bo miłość Boga do człowieka jest największa i najsilniejsza.

Pokój na świecie powinien być składową współpracy, porozumienia i porzucenia wszelkiej formy imperializmu militarnego, ale również i tego ekonomicznego oraz politycznego. Współpraca jest „aktem właściwym” solidarności między jednostkami i narodami, a nie tylko ukaraniem osób o innych poglądach. Za życia św. Jan Paweł II swoimi czynami i słowem w stronę ludu oraz władz, starał się zmieniać świat na lepszy. Mimo, iż tak wielka postać odeszła już z tego świata, jego dziedzictwo pozostało. Jego encykliki i spisywane kazania wciąż stanowią inspirację dla osób, które chcą zmienić coś dla planety i społeczeństwa. Możliwe, że gdyby nie jego wkład, wiele pozytywnych aspektów teraźniejszego świata nie miałoby miejsca. Być może, gdyby ludzie starali się po dziś dzień przyjmować Słowo Boże do swojego serca, wielu z wymienionych problemów by nie było. Sądząc, że swoim postępowaniem, jako zwykli, szarzy ludzie, nic nie zdziałamy, mylimy się. Sama Trójca Święta nie zmieni świata, my jako dzieci Boże, musimy jej w tym pomóc, by stać się „uprawną rolą Bożą”, jak pisze św. Paweł (por. 1 Kor. 3,9). Jestem pewny, że obcowanie z Trójcą Świętą sprawia, że człowiek w nowy i głębszy sposób pojmuje siebie, swoje człowieczeństwo. To ja mam być ambasadorem Boga w świecie, rządzić w Imieniu Boga i czynić obecnym Jego królestwo. Moc Ducha Świętego ma sprawić nową obecność Jezusa w ludziach i w świecie, ma doprowadzić każdego ucznia Chrystusa do ostatecznej chwały i do osobistego spotkania z Bogiem.

Niestety jest to naprawdę niełatwe w dzisiejszym świecie, lecz: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być - Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!Cisza...”. Zacznijmy!... od miłości społecznej młodzież podąża w kierunku cywilizacji miłości, dają własny wkład w budowanie nowego świata. Święty Jan Paweł II przypomniał, że „Człowiek w całej prawdzie swego istnienia: bycia osobowego, zarazem społecznego jest pierwszą i przede wszystkim podstawową drogą Kościoła w wypełnianiu swego posłannictwa”. To wszystko daje młodym ludziom poczucie dynamizmu w działaniu i inspiruje do pracy. Trzeba zobaczyć, że każdy w planie Boga jest jedyny i niepowtarzalny i może realizować swoje powołanie do świętości w tym czasie i miejscu, w którym przyszło mu żyć, wśród tych a nie innych ludzi. Dziś w rozważaniach o świętości dostrzec należy aktualność Bożego wezwania na tle realiów współczesnego świata, z uwzględnieniem dzisiejszych zagrożeń, wyzwań i możliwości. Przytoczone słowa nauczania papieskiego można skonkretyzować następująco "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie uczynili i wy im czyńcie" (Mt,7 12a). Młodzież osobiście odpowiada przed Bogiem za wykorzystanie darów Ducha Świętego, które otrzymała na miarę swoich możliwości. Właśnie zgodnie z otrzymanymi darami ma coś bardzo ważnego do wypełnienia w tym świecie. Najważniejszym dążeniem w perspektywie nadprzyrodzonej jest osiągnięcie świętości i służba w uświęcaniu innych, iść troszcząc się o życie innych. Wezwanie do świętości określa pewien styl życia. Świętość wzrasta właśnie przez małe gesty (rzeczy), młodzież wykorzystuje okazje, które w każdym czasie wydarzają się, by wola Boga ich uświęcała.

Na koniec wyrażam wdzięczność, że Święty Papież Polak był i jest niekwestionowanym wzorem i przewodnikiem dla młodzieży całego świata. Jakże często powtarzał: „To wy jesteście przyszłością świata, przyszłością Kościoła… Bóg jest z Wami." Jako mąż, ojciec, dziadek i katecheta pragnę powtórzyć za Świętym Polakiem … otwórzmy drzwi Chrystusowi i się nie lękajmy! Odpowiadając na zawołanie Jana Pawła II z Jego inauguracyjnego spotkania z wiernymi w Rzymie 22 października 1978 roku, który apelował do wszystkich, a zwłaszcza do młodzieży „Otwórzcie drzwi Chrystusowi… Bóg jest z Wami”, czyli z nami wszystkimi.

/mdk

Duszenski

Dariusz Duszeński

Mgr lic. teologii, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Doktorant na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, katecheta w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku, Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 we Włocławku i parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku. Członek Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Koordynator Wolontariatu Caritas Diecezji Włocławskiej. Koordynator OKWB diecezji włocławskiej. Autor artykułów w „Ateneum Kapłańskim”, Studiach Włocławskich”, „Ładzie Bożym” i „Przewodniku Katolickim”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#młodzież #świętość #Jan Paweł II #miłość społeczna #służba #misja
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej