Home / Rozmaitości / W obronie pamięci Zofii Kossak

W obronie pamięci Zofii Kossak

Złożeniem kwiatów pod Ścianą Śmierci i w celi śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego w Oświęcimiu poprzedzono sesję „Spotkanie z Polską – Zofia Kossak Szczucka” zorganizowaną z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie przy współudziale prezydenta Oświęcimia Janusza Marszałka oraz Towarzystwa im. Zofii Kossak Szczuckiej w Górkach Wielkich. Mszy św. w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu, za śp. Zofię Kossak oraz w intencji Ojczyzny, przewodniczył o. Stanisław Czerwonka OFM Conv. gwardian wspólnoty franciszkanów w Harmężach i opiekun duchowy Oddziału „Civitas Christiana” w Oświęcimiu. W homilii mówił o znaczeniu prawdy w życiu człowieka, podkreślając, że Zofia Kossak przez całe swe życie, mimo spotykanych przykrości i prześladowań, swoją postawą i pisarstwem głosiła Chrystusa.

Sesja w Oświęcimskim Centrum Kultury rozpoczęła się programem artystycznym wykonanym przez młodzież z Miejskiego Gimnazjum Nr 4. Poprzez scenografię, taniec, recytacje oraz fragmenty tekstów Zofii Kossak i innych autorów, ukazana została historia trudnego, wymagającego wyrozumiałości sąsiedztwa Żydów i Polaków, a także historia pisarki, która podczas drugiej wojny światowej, z narażeniem własnego życia i swojej rodziny, ratowała Żydów.

Przybyłych na sesję przedstawicieli Kościoła, stowarzyszeń z różnych stron Polski, młodzież i mieszkańców Oświęcimia przywitał prezydent Janusz Marszałek. Prowadzący sesję Stanisław Pażucha przewodniczący Oddziału Małopolskiego „Civitas Christiana” wyjaśnił, że powodem zorganizowania sesji stała się wypowiedź dr Aliny Całej w styczniowym numerze czasopisma „Midrasz”, w której określiła Zofię Kossak mianem „rasistki”. Odczytał przesłanie kard. Stanisława Dziwisza skierowane do uczestników sesji. Metropolita krakowski pisał: „Ta katolicka pisarka pozostaje do dziś wzorem patriotyzmu pojętego jako oddanie się na służbę Ojczyźnie. Jako nauczycielka, literatka, działaczka konspiracyjna, charytatywna, inicjatorka Rady Pomocy Żydom ťŻegotaŤ, wpisała się na stałe w historię Polski. Dziękujmy Bogu za jej życie i literaturę pisaną ťku pokrzepieniu sercŤ. Ufamy, że znajdzie licznych naśladowców w pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Wszystkim uczestnikom uroczystości serdecznie błogosławię”.


W sesji uczestniczył Ziemowit Gawski przewodniczący Zarządu Głównego „Civitas Christiana”
Fot. Adam Wojnar

– Jestem zaszczycony, że mogę oddać hołd pamięci Zofii Kossak, najsłynniejszej pisarki katolickiej – rozpoczął swą wypowiedź prof. Jerzy Robert Nowak. – Pisarki, którą od dzieciństwa pokochałem, urzeczony pięknymi książkami, które budziły patriotyzm, książki, które miliony Polaków uczyły miłości do Ojczyzny, poświęcenia dla Narodu i pozwalały zrozumieć wyjątkowe związki historii Kościoła i narodu w dziejach Ojczyzny. Pisarki, która wielokrotnie ryzykowała życie w czasie wojny dla ratowania Żydów, a dziś oczernianej jako rzekomej „rasistki”.

Profesor mówił o zapomnianym holokauście Polaków na terenach wschodnich. – W latach 1939-1941 Sowieci traktowali nas jako naród pokonany, próbując złamać polskiego ducha, unicestwić polski patriotyzm, który odegrał olbrzymią rolę w walce przeciw totalitaryzmowi nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Zofia Kossak od pierwszych chwil wojny uczestniczyła w tajnych pracach niepodległościowych. Swój patriotyzm łączyła z ogromnym zaangażowaniem w pomoc dla wszystkich prześladowanych, niezależnie od pochodzenia i wiary, w tym organizowanie pomocy dla poddawanych eksterminacji Żydom.


Prof. Jerzy Robert Nowak mówił o antypolskich i antykatolickich fobiach
Fot. Adam Wojnar

Nawiązując do artykułu A. Całej na łamach czasopisma „Midrasz” pełnego antypolskich i antykatolickich fobii bez najmniejszej próby uzasadnienia, profesor Nowak przytoczył szereg pozytywnych i pełnych uznania opinii, również ze strony środowisk żydowskich, dla twórczyni podziemnej organizacji dla ratowania Żydów. Wyraził także uznanie dla mediów katolickich, w tym szczególnie dla tygodnika „Niedziela”, patrona medialnego sesji, które stanęły w obronie dobrego imienia Zofii Kossak. Św. Maksymilian, Zofia Kossak, kard. Stefan Sapieha i wielu innych, których dziś się szkaluje i nazywa antysemitami, ryzykując utratę życia ratowali bliźnich, w tym Żydów.

Dr Stanisław Michałowski prezes Towarzystwa im. Zofii Kossak, w wielowątkowym wystąpieniu starał się odpowiedzieć na pytania, czy Zofia Kossak Szczucka jest reprezentatywna dla narodu Polskiego w jednoczącej się Europie i dlaczego jest ciągle atakowana, mimo wielkich dokonań? Przypomniał, że Zofia Kossak, jedna z największych przedstawicielek humanizmu katolickiego, w swym dorobku pisarskim ma ponad 40 książek przetłumaczonych na 18 języków. Uzasadnieniem tych ataków może być „Dekalog Polaka”, credo życia z niewygodnym dla wielu piątym przykazaniem wzywającym do walki z wrogami Polski. (Tekst referatu zamieszczamy na str 30-33).


Dr Stanisław Michałowski przedstawił postawę patriotyczną pisarki
Fot. Adam Wojnar

Stanisław Rachwał, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, odczytał przesłanie od ks. bp. Albina Małysiaka, który nie mógł przybyć ze względu na stan zdrowia. Ksiądz Biskup, podobnie jak Zofia Kossak, za ratowanie Żydów w czasie wojny został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W swym przesłaniu napisał między innymi: „Wszystkim uczestnikom przesyłam serdeczne pozdrowienia. Wyrażam też wdzięczność, że bronią imienia naszej Ojczyzny i przeciwstawiają się poglądom, jakoby Polacy byli antysemitami”.

Podziękowanie za podjęcie inicjatywy zorganizowania sesji oraz prelegentom za przypomnienie wielkiej postaci Zofii Kossak złożył Ziemowit Gawski przewodniczący Zarządu Głównego „Civitas Christiana”. – Zofia Kossak – powiedział – w czasach innych, przed wojną, analizowała sytuację i zastanawiała się, co jest posłannictwem Polski. Dzisiaj mamy czasy inne, inny kontekst historyczny, ale przesłanie jest to samo: posłannictwem i misją Polski jest pozostawać wierną sobie, wielkiemu dziedzictwu, które ma jedno imię –szacunek dla godności człowieka. A człowiek dzisiaj w Polsce jest poniewierany. Żyjemy w epoce medialnego terroryzmu. Wobec tej presji trzeba przypominać o szacunku dla godności człowieka i pozostawać wiernym Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Na zakończenie sesji zebrani podpisali oświadczenie, w którym stanowczo protestują przeciwko szkalowaniu dobrego imienia pisarki. W holu Oświęcimskiego Centrum Kultury, gdzie odbywała się sesja, zorganizowano wystawę ukazującą korzenie oraz poszczególne etapy życia i twórczości pisarki. Sesji towarzyszył także kiermasz, na którym można było nabyć książki Zofii Kossak.

Tadeusz Janusz

Artykuł ukazał się w numerze 06/2007.