Czyńcie sobie Ziemię poddaną, ale jak dalece? Relacja z debaty w Wolsztynie

2023/06/13
Debata Wolsztyn 1
Fot. Karol Irmler

"Stworzenie świata i człowieka jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Bożych, początkiem historii zbawienia osiągającym punkt kulminacyjny w Chrystusie. Bóg stwarza świat uporządkowany i dobry, ponieważ stwarza go w sposób mądry i wszelkie stworzenie na świecie jest uporządkowane.  Świat stworzony przez Boga jest ofiarowany i przeznaczony dla człowieka będącego obrazem Stwórcy. Wszystko, co człowieka otacza jest darem dobrego Boga, jest dobre i jest powierzone człowiekowi, jego trosce i opiece."

Tymi słowami rozpoczął swój referat „Biblijno – teologiczne podstawy panowania człowieka nad światem stworzonym” – O. dr Józef Wcisło ze Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu podczas debaty „Kościół a ekologia” zorganizowanej 5 czerwca br. przez Oddział Okręgowy i Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Wolsztynie

Każde stworzenie - kontynuował O. dr Józef Wcisło - posiada swoją dobroć, własną doskonałość, trwałość i prawdziwość. Każde w swym bycie odzwierciedla na swój własny sposób jakiś promień nieskończonej mądrości Boga i z tego powodu człowiek powinien szanować każde stworzenie. Niezmierna rozmaitość, różnorodność i współzależność stworzeń oznaczają, że żadne z nich nie wystarcza sobie samemu, istnieją one tylko we wzajemnej zależności od siebie, aby służyć jedne drugiemu.

Odnosząc się do głównego hasła debaty referent podkreślił, że Bóg powierzył człowiekowi panowanie nad ziemią. Człowiek musi jednak zrozumieć, że pierwszym panem wszystkich stworzeń jest sam Bóg. Ziemia dana mam przez Stwórcę należy przede wszystkim do niego, człowiek jest raczej zarządcą i dzierżawcą ziemi, nie jest jej właścicielem. Tym bardziej panuje on nad ziemią im bardziej potrafi naśladować Boga. Nasze panowanie nad ziemią jest autentyczne tylko w takiej mierze, w jakiej potrafimy dostrzec piękno i dobroć bożego stworzenia, rozwijać je i pielęgnować. Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Powierzając mu stworzony świat Bóg zobowiązał go, aby zarządzał i opiekował się wszystkimi bogactwami tego świata, poprzez pracę, która jest jego powołaniem.

W drugim referacie wprowadzającym do dyskusji pt. „Ekologiczne dylematy w nauczaniu społecznym Kościoła”, Karol Irmler – przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Poznaniu odniósł się do głównego przesłania, jakie wynika z encykliki papieża Franciszka "Laudato si’, mi’ Signore" - "Pochwalony bądź, Panie mój", zaprezentowanej 18 czerwca 2015 roku w Watykanie.

Encyklika skupia się na „duchowości ekologicznej” jako rozwiązaniu kryzysu ekologicznego, zdolnej przeciwstawić się technokratycznemu paradygmatowi i niepohamowanemu konsumpcjonizmowi.  Papież Franciszek postrzega moralny upadek ludzkości, jako główną przyczynę kryzysu ekologicznego. Ekologiczne nawrócenie „musi przekładać się na konkretne sposoby myślenia i działania, które z większym szacunkiem odnoszą się do stworzenia”. Franciszek nawołuje do nawrócenia ekologicznego, które dokonuje się na poziomie osobistym, ale równie ważne jest nawrócenie wspólnotowe:

Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym.

Ekologia nie może ignorować znaczenia człowieka ubogiego, embrionu czy osoby niepełnosprawnej. Dlatego Franciszek mówi o ekologii integralnej:

Nie ma dwóch odrębnych kryzysów: jeden środowiskowy a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny. Musimy zdobyć się na mówienie o integralności ludzkiego życia, konieczności popierania i łączenia wszystkich wielkich wartości.

Ekologia integralna obejmuje całego człowieka i świat przyrody od poczętego życia ludzkiego poprzez całe jego otoczenie przyrodnicze, społeczne, gospodarcze, a nawet polityczne.

W dyskusji wiele uwagi poświęcono pytaniu, czym jest ekologia, a czym tzw. ekologizm. Ekologia, w rozumieniu chrześcijańskim jest obok dobra wspólnego i godności człowieka, jednym z wiodących dziś zagadnień Katolickiej Nauki Społecznej. Ekologizm, to ideologia, której częścią jest podważanie konserwatywnego ładu, to nowa forma totalitaryzmu. Przejawem ekologizmu jest niewątpliwie  C 40 Cities – raport o konsumpcji. Innym przejawem ekologizmu wydaje się być sprawa antropomorfizmu zwierząt (bambinizmu), czyli stawiania życia zwierząt na równi z życiem człowieka, a nawet niekiedy wyżej, czy też postulaty, aby zwierzęta domowe  mogły zyskać prawa obywatelskie, a zwierzęta graniczne jak np. szczury, status uchodźców!

Debatę podsumował Włodzimierz Chrzanowski, przewodniczący Zarządu Oddziału w Wolsztynie – człowiek nie jest on panem świata, ma bowiem wobec natury, wobec Ziemi pełnić funkcję służebną w duchu odpowiedzialności za tę Ziemię. Należy pobudzać i popierać „nawrócenie ekologiczne”, które w ostatnich latach sprawiło, że ludzie stali się bardziej wrażliwi na sprawy ochrony środowiska. Dobrze rozumiany ruch ekologiczny nie jest niczym innym, jak roztropnym i pokornym wypełnianiem polecenia Stwórcy o czynieniu sobie Ziemi poddaną!

Grafika: Jerzy Kapusta

/mdk

 

 

 

Karol Irmler kwadrat

Karol Irmler

Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu. Historyk, publicysta.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#ekologia #ekologia integralna #ekologizm #Laudato si #Franciszek #Włodzimierz Chrzanowski #o. Józef Wcisło #Wolsztyn #debata
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej