Warsztaty prymasowskie formacyjnie i praktycznie

2022/07/9
FUal9QsXsAEpHvf
Fot. twitter.com/Civitas1997

Kolejnymi przystankami na drodze projektu przygotowanego i prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zatytułowanego „Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia – warsztaty prymasowskie”, były miasta: Białystok, Siedlce, Kwidzyn i Nowy Staw (diecezja elbląska) oraz Rzeszów. Cieszy niezmiernie fakt, że na mapie Polski przybyły następne miejsca, gdzie mogliśmy podzielić się z katechetami naszą wiedzą o Prymasie Tysiąclecia i – jak przystało na środowisko, któremu patronuje – Jego kultem.

Podczas dwóch spotkań w Białymstoku prowadzący mieli okazję do wspólnej rozmowy z ok. 200-osobową grupą katechetów. Celowo zostało tu użyte słowo „spotkanie”, bo w miarę trwania projektu zajęcia coraz bardziej mają charakter interaktywny i wspólnotowy. Słuchacze nie tylko chętnie zapoznają się z przygotowanymi wystąpieniami, ale też dzielą się swoimi refleksjami i oczekiwaniami. Tak było również w Białymstoku, gdzie katecheci opowiadali o swoich doświadczeniach dydaktycznych związanych z osobą Stefana Wyszyńskiego. Zadanie dotarcia do ludzi młodych z sylwetką i nauczaniem wielkiego Polaka i człowieka Kościoła jest trudne z przyczyn obiektywnych – dla uczniów jest to już postać z dość odległej historii. Współczesny kontekst kulturowy i obyczajowy również nie sprzyja tym staraniom. Nie oznacza to oczywiście, że nie warto podejmować takich prób. Świadczą o tym relacje o udanych i dobrze przyjętych przez młodzież różnego rodzaju konkursach. Z pewnością jest to bardzo cenne, że część teoretyczna spotkania jest poszerzona o wymianę doświadczeń praktycznych. Pozwala to katechetom skuteczniej i głębiej poprowadzić jednostki lekcyjne, a prelegentom udoskonalać i poszerzać przyszłą ofertę.

Jak wiadomo z relacji osobistych i mailowych, warsztaty spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników. Ma to zatem walor promocyjny dla „Civitas Christiana” w Białymstoku i na terenie archidiecezji. Jest to konkretna oferta ze strony Oddziału Okręgowego – skierowana zarówno do swoich członków, jak też mająca na celu pozyskanie nowych czy sympatyków, z którymi można podejmować ciekawe inicjatywy. Otwartość na współpracę i wdzięczność za zorganizowane przedsięwzięcie zgodnie wyrazili ks. bp Henryk Ciereszko, sufragan archidiecezji białostockiej, oraz ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Po Białymstoku przyszedł czas na Siedlce. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z pewnym novum, bowiem prelegenci gościli już z warsztatami w diecezji siedleckiej. Tym razem uczestnikami byli jednak liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich. Dało to sposobność do poszerzenia kręgu odbiorców, a za ich pośrednictwem – dotarcia „z Prymasem” do wielu środowisk. Z pierwszych, spontanicznych rozmów wynikało, że warsztaty mogą być inspiracją do podjęcia różnych, większych lub mniejszych, inicjatyw formacyjno-edukacyjnych w oparciu o osobę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Jak podkreślił obecny na spotkaniu biskup siedlecki Kazimierz Gurda, może to być szansą na pogłębienie przeżycia beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego i na jej obfitsze owoce.

Po ok. miesięcznej przerwie zawitaliśmy do gościnnej – jak się okazało – ziemi Diecezji Elbląskiej. W Kwidzynie spotkanie miało charakter bardziej kameralny. Natomiast w Nowym Stawie mieliśmy zaszczyt mówić o prymasie ponad stuosobowej grupie katechetów. Podczas dwóch dni towarzyszył nam ks. Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej. Kiedy jeszcze nie opadł kurz wspomnień, bł. Stefan kardynał Wyszyński z Wysoczyzny Elbląskiej zaprowadził nas na styk płaszczowiny skolskiej i zapadliska przedkarpackiego, czyli do Rzeszowa. Jak sama nazwa wskazuje, spotkaliśmy się tam z rzeszą katechetów. Data 4 czerwca w sposób szczególny zobowiązywała do tego, by pokazać wymiar społeczno-polityczny prymasowskiego nauczania. Wyborczy kontekst uświadomił aktualność i wielowymiarowość nauczania Prymasa Tysiąclecia oraz sens warsztatów.

W podsumowaniu warto dodać, że zarówno w Białymstoku, jak i w Siedlcach, Nowym Stawie, Kwidzynie i Rzeszowie zajęcia były też okazją do szerszego zaprezentowania książek IW PAX. Zaowocowało to dużym zainteresowaniem uczestników i w taki wymierny sposób podsumowało dni warsztatowe w pięciu miastach.

 Materiał z kwartalnika "Civitas Christiana" nr 3 | lipiec - wrzesień 2022  

/em

MDK5278 kwadrat

Tomasz Nakielski

Członek Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Członek Redakcji „Społeczeństwa”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#warsztaty #kwartalnik Civitas Christiana #e-civitas #Tomasz Nakielski #Siedlce #Białystok #Rzeszów #Kwidzyń #3-2022
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej