Wolsztyńscy radni przeciwni św. Janowi Pawłowi II?

2023/05/23
Projekt bez nazwy2
Fot. Schaack, Lothar / CC-BY-SA / Wikipedia / Włodzimierz Chrzanowski

W 1999 r., z inicjatywy radnego Rady Miejskiej i jednocześnie przewodniczącego Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Wolsztynie Włodzimierza Chrzanowskiego, przy poparciu ówczesnych 25 radnych, do prezydium Rady wpłynął wniosek o uhonorowanie Jana Pawła II tytułem „Honorowy Obywatel Ziemi Wolsztyńskiej”.

W dniu 4 maja 2014 r. na wolsztyńskim Rynku, miała miejsce podniosła uroczystość dziękczynna za kanonizację świętego Jana Pawła II, który już od piętnastu lat był „Honorowym Obywatelem Ziemi Wolsztyńskiej”. Tak wspomina te doniosłe wydarzenia były burmistrz Andrzej Rogoziński:

Podjęta 29 grudnia 1999 r. tego samego roku uchwała Rady Miejskiej nadała naszemu papieżowi tytuł przypisany jak dotąd tylko tej osobie w całej historii naszego miasta. Jako ówczesny radny miałem zaszczyt podpisać się pod wnioskiem, a dziś, jako burmistrz odczuwam wielką radość, że wspólnie z tak licznie przybyłymi mieszkańcami miasta i gminy Wolsztyn oraz szanownymi gośćmi, mogę uczestniczyć w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci wielkiego Polaka i świętego człowieka. To miejsce na ścianie ratusza, gdzie dziś zawisła pamiątkowa tablica, na zawsze przypominać nam będzie, że w tym właśnie budynku 15 lat temu w imieniu mieszkańców oddano hołd świętemu Janowi Pawłowi II, czyniąc go Honorowym Obywatelem tej Ziemi Wolsztyńskiej.

26 kwietnia br., niemal w dziewiątą rocznicę odsłonięcia na frontowej ścianie Ratusza Miejskiego tablicy poświęconej Świętemu Janowi Pawłowi II - ,,Honorowemu Obywatelowi Ziemi Wolsztyńskiej”, radni gminy Wolsztyn większością głosów odrzucili wniosek Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana” o zajęcie przez Radę stosownego stanowiska w sprawie obrony Jego dobrego imienia, jako Patrona naszego miasta i naszej wspólnoty samorządowej.

Argumentacja była dosyć pokrętna. Radny Marcin Klessa, który wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu: stanowisko Rady w sprawie obrony dobrego imienia Św. Jana Pawła II, argumentował, że wniosek nie jest przeciwko Janowi Pawłowi II, który miał wielki niekwestionowany wpływ na rozwój kultury, promowanie Polski na świecie, pozytywny wpływ na społeczeństwo, a nawet politykę, co doprowadzało do upadku systemu komunistycznego. Jednak Rada nie jest organem właściwym, zgodnie z ustawą o samorządzie, aby podejmować taką uchwałę i w sensie moralnym czy prawnym uznawać kogoś za winnego lub niewinnego. Ponadto zgodnie z apelem KEP nie należy wykorzystywać osoby Jana Pawła II do walki politycznej, czy budowania elektoratu. Ocena Jana Pawła II to kwestia sumienia każdej osoby i my, jako Rada nie powinniśmy tego oceniać. Taką argumentacja niestety przekonał zdecydowaną większość radnych. 11 głosowało za odrzuceniem tego punktu obrad, 6 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Co jest najdziwniejsze w tym wszystkim? Otóż ani w punkcie porządku obrad, ani w uzasadnieniu nie było ani słowa o tym, że Św. Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Ziemi Wolsztyńskiej. Przeoczenie, czy celowe działanie? Trudno uwierzyć w to pierwsze. Może jednak chodzi o to, aby powoli i skutecznie wykreślić ze świadomości społecznej ten fakt, bo może kiedyś pojawi się wniosek o odebranie Świętemu Janowi Pawłowi tego honorowego obywatelstwa i wtedy będzie łatwiej go przegłosować. Nie dziwię się radnemu, który taki wniosek zgłosił. Ma do tego prawo, może mieć nawet bardzo krytyczne stanowisko wobec Kościoła. Jednak obawiam się, że ci radni, którzy głosowali za jego wnioskiem, lub wstrzymali się od głosu to w większości tzw. porządni katolicy, tylko szkoda, że ulegli pewnej poprawności i po prostu nie mieli odwagi dać świadectwa.

/mdk

Karol Irmler kwadrat

Karol Irmler

Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu. Historyk, publicysta.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Jan Paweł II #Wolsztyn #Włodzimierz Chrzanowski #ataki na Jana Pawła II #budujcie civitas christiana
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej